A járványt gyógyítani kell, és nem lőni rá

Harkai Péter 2020. június 4. 19:26 2020. jún. 4. 19:26

A szerdai parlamenti vitában dr. Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese törvénytelennek minősítette az átmeneti törvényekről szóló javaslatot, ami az egészségügyi válsághelyzet idején, a kormánynak szélesebb jogkört biztosítana, mint akár háború alatt. Ráadásul – mint jelezte – a katonaságnak fegyverhasználati joga is lenne. Szekeres Imre, korábbi honvédelmi minisztert arról kérdeztük, mit tenne hasonló helyzetben.

Arra a kérdésre, hogy ezt a törvénymódosítást mennyire látja jogszerű és indokolt felvetésnek, Szekeres Imre határozottan kijelentette, hogy a fegyver nem játék, ez a rendelkezés elfogadhatatlan. Felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a magyar alkotmány – bárhogy is nevezzék most – és a honvédelmi törtvény világosan rendelkezik a Magyar Honvédség felhasználásáról.

Honvédelmi veszélyhelyzetet két esetben hirdethet a kormány: ha bármelyik szomszédos országban olyan fegyveres cselekmények vannak, amik veszélyeztetik országunk biztonságát, illetve amennyiben a NATO-kötelezettségek miatt, akár a negyedik, akár az ötödik cikkelyben foglaltak okán, beavatkozásra kerülhet sor. Ezek azok a törvényes kötelezettségek, amikor a fegyverhasználat bizonyos esetekben megengedett: ha kötelékben van a katona, akkor parancsra, ha egyedül, akkor pedig a védelmi feladatának ellátása érdekében – magyarul önvédelemből.

A Magyar Honvédség felhasználása fegyverhasználattal Magyarország területén békeidőben, amikor nem áll fenn a honvédelmi veszélyhelyzet, teljes mértékig elfogadhatatlan – közölte a Hírklikk megkeresésére a volt honvédelmi miniszter: egyrészt mert alkotmányellenes, másrészt mert szembemegy a honvédség mindenféle hagyományával.

Arra a kérdésre, hogy mindez rendkívüli helyzet idején indokolt volna-e, a honvédelmi törvényt idézte, ami megfelelő szabályokkal rendelkezik a rendkívüli helyzet idejére is. Attól függően, hogy fennáll-e a hadiállapot vagy rendkívüli állapot, természetesen más szabályok érvényesek, és van egy különleges eset is a tárgykörben, ami Magyarország területén érvényes – ez pedig az objektumvédelem. Abban az esetben, ha a honvédség valamely intézményében fegyvert vagy lőszert tárolnak és ezek ellen támadást intéznének, felettesi utasításra, szintén engedélyezett a fegyverhasználat – de ezek nagyon pontosan körülhatárolt esetek.

– Járványhelyzet idején, amikor az emberek megbetegednek és gyógyítani kell, semmiképpen nem indokolt a fegyver használata s főként nem ennek a törvényi felhatalmazása. Teljesen mindegy, hogy éppen akkut helyzetben vagyunk, vagy már elmúlt a fertőzésveszély. A járványt gyógyítani kell és nem lőni rá – közölte Szekeres Imre. Arra a kérdésre, hogy ezen logika mentén a kórházak, szociális intézmények katonai vezetés alá vonása is törvénytelenként minősíthető-e, a volt honvédelmi miniszter határozott nemmel válaszolt:

– Attól függ, hogy mi indokolja. Ha objektumvédelemről, ellátás biztosításáról van szó, akkor egy általános védelmi feladatra bevethető a honvédség – régen ezt úgy hívták, hogy polgári védelem, csak sajnos az Orbán-kormány szótárában ilyen nem szerepel. Hasonló eset lehet, ha utakat, hidakat, netán olajfinomítót vagy bármilyen olyan objektumot kellett őrizni, aminek sérülése alapvetően megingathatja az ország biztonságát. De ezekben az esetekben sem engedélyezett a fegyverhasználat – csak nagyon kivételes és speciális esetekben adnak erre felhatalmazást. Mindez pedig nem áll fenn egy járvány esetén – jelentette ki.

Az elmúlt évek katonai arzenálját tekintve, több mint meglepő tényként említette, hogy például az államhatár védelme sem feladata a Magyar Honvédségnek békeidőben. Azt még az Orbán-kormány által megalkotott honvédelmi törvény is egyértelműen rögzíti, hogy az államhatár védelme nem a honvédség feladata. Egy speciális esetet kivéve, amikor támadás éri az adott határszakaszt, s ezen keresztül Magyarországot valamely szomszédos ország részéről.

Végül arra a némileg provokatív felvetésre, hogy amennyiben baloldali kormánya lenne Magyarországnak és ő látná el a Honvédelmi Minisztérium vezetését, s egy hasonló törvénymódosítással találkozna, mit tenne, Szekeres Imre határozottan válaszolt:

– Elfogadhatatlannak tartanám, nyilvánosság elé lépnék, és azonnal leköszönnék.