„A pedagógusokat már listázza Gyurcsányék gépezete"

HírKlikk 2020. február 28. 14:36 2020. feb. 28. 14:36

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint az aláírásgyűjtések nem a módosított Nemzeti alaptantervről (Nat) szólnak. A szaktárca visszautasítja, hogy az ellenzék a köznevelés rendszerét „a kormánnyal ideológiailag azonos oldalon álló" és „a kormánnyal ideológiailag ellentétes oldalon álló" intézményekre ossza, az egyházi intézményeket az előbbibe sorolva.

A szaktárca pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt is károsnak nevezte, hogy a „tiltakozást generálók" tantestületeket osztanak meg, éket verve az „aláírók" és „alá nem írók" közé.

Az Emmi megítélése szerint, ez tudatos aknamunka, és egyúttal választási célú adatgyűjtés:

minden, a Nat ellenében aláíró pedagógus biztos lehet abban, hogy már „listázza őket Gyurcsányék gépezete, a Nat NEM petíció elindítása sem szól másról".

Kitértek arra is: a sajtóban pénteken megjelent állásfoglalás kezdeményezői a szakmai konszenzus megteremtését hiányolják, miközben még inkább megosztják a pedagógusokat. Hozzátették: nem kívánnak belemenni számháborúba, hogy az aláírók száma hogyan viszonyul a pedagógusok 170 ezres létszámához.

Az állásfoglalásban – a minisztérium reagálása szerint – „hangzatos", a kormány által is támogatott gondolatok és aktuális kritikák keverednek.

A bérekkel összefüggésben kiemelték: a kormány éppen hétfőn, amikor az aláírásgyűjtés elkezdődött, adta ki a kormányrendeletet, amellyel tíz százalékkal emeli a pedagógusok fizetését. A nagy munkaterheléssel összefüggő felvetésre úgy reagáltak: a magyar pedagógusoké nemzetközi viszonylatban átlagosnak tekinthető, a tanár-diák arány a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) átlagánál is kedvezőbb. A módosított Nat 2012-eshez képest tíz százalékról húszra növelte a szabadon felhasználható órakeretet, csökkentette a tananyag mennyiségét, a tanulók óraterhelését, és ezzel párhuzamosan mérsékli a tanárok által ellátandó órák számát.

Ténykérdés – írta az Emmi –, hogy a felsőoktatásba felvételizők között nőtt a pedagógusképzésre jelentkezők aránya.

A módosított Nat a kért szemléletváltást szolgálja, ez azonban elsősorban a pedagógusokon múlik – olvasható a minisztérium közleményében.

Az állásfoglalás, amelyre az Emmi közleményében utalt, felkerült a Budapesti Piarista Gimnázium honlapjára. Az MTI-hez is eljuttatott állásfoglalást csaknem 1000, egyházi iskolában tanító tanár írta alá.

A dokumentum megfogalmazói szerint, „az új Nat bevezetése és a kerettantervek megjelenése sokéves, évtizedes kérdéseket hozott újra felszínre. A magyar oktatás megújulásának elmaradása hosszan tartó károkat okoz mindannyiunk számára, a magyarság kulturális, lelki és anyagi gyarapodását fenyegeti".

Azt írták: széles körű megegyezésre van szükség az oktatás minden szereplőjének részvételével, a „szakmai konszenzus megteremtése az oktatáspolitika súlyos adóssága a rendszerváltás óta."

Véleményük szerint: a médiában nyilvánosságot kapott bírálatok egy része és az ezekre született reakciók „azt a téves képzetet kelthetik, hogy a Nat körüli vita elsősorban ideológiai-világnézeti kérdésekről szól". Az aláírók kiállnak a mellett, hogy az alaptantervvel és a kerettantervekkel szemben világnézeti meggyőződéstől függetlenül, szakmai alapon indokolt és kívánatos a sok szempontú, lényeget érintő kritika.

A dokumentum megfogalmazói üdvözlik a Nat bevezetőjének korszerű pedagógiai szemléletét, a differenciálás, az aktív tanulás, a képességfejlesztés hangsúlyozását.

Ugyanakkor meglátásuk szerint, e pedagógia érvényesülését ellehetetleníti az alaptantervben és a kerettantervekben előírt hatalmas tananyagmennyiség.

„Legkirívóbb példaként" megemlítik a magyar irodalom tantárgyat, ahol csökkentett óraszámban kellene az eddiginél is több anyagot megtanítani.

Kifogásolják továbbá a Nat és a kerettantervek bevezetésére adott minimális időt.

Úgy látják, hogy a „megalázóan alacsony" pedagógusbérek „lehetetlenné teszik a tanári hivatás teljes megélését, az értelmiségi életformát". A „túlzott óraszámterhelés" pedig az állásfoglalás aláírói szerint, árt az oktatás színvonalának.

Forrás: MTI/Hírklikk