A törvény erejével? 

Barb 2019. november 17. 09:24 2019. nov. 17. 09:24

Virtigli nácik vonulnak Budapesten, amikor írni kezdem ezeket a sorokat. Szemem a képernyőre téved. Mutatják, ahogy menetelnek maskarákba öltözve, peckesen. Tekintetükben izzik a gyűlölet. Láttam már a valóságban is őket. Közelről. Megtapasztaltam az ordas hangerejüket, a zsidózásukat, az ökölbe szorult kezüket, a magyarkodó kivagyiságukat. 

Ez lenne itt az én hazám? 

Fasiszták, nyilasok, tömeggyilkosok szellemét büntetlenül éleszthetik újra senkiházi bitang emberek a 21.században Európa közepén? Tehetik? Tehetik, mert a hatalom cinkosan hallgat, és engedi, hogy ezt tegyék. 

Hasznos nekik a durván náci csőcselék, hisz ugyanazt a nótát fújják, ugyanazokat éltetik, mint ők. Csak durvábban és mocskosabban teszik. A piszkos munka ezeké a neonáciké, mert ők már a látszatra sem ügyelnek. Irgalmatlanul hamisítják a történelmet, kegyetlenül zsidóznak és kirekesztenek, és tűzbe dobnának bárkit, aki szembe megy velük. 

Házmestertempós nyilasok, keresztény máz mögé bújt farkasok. 

Miben különböznek azoktól, akik 1944-ben halálba küldték zsidó honfitársainkat? 
A haza nem egy darab föld, és nem becstelen egók konca. Szétszakítani egy nemzetet, testvért testvér ellen szembeállítani, az igazi hazaárulás. 

Íróink, költőink nevét pedig nem kéne náci szájakra hiába venni. Vagy ha már megteszik, értelemmel tegyék. Persze nem tudom, hogy számukra ez a kis ország mit jelent. 
Van előttem egy kép és egy levél. 

Rosenberg György keszthelyi kereskedő fotója, és halála előtt egy nappal írt utolsó levele. 
Rosenberg György édesapja és nagybátyja hősi halált halt az I.világháborúban. 
Meri bárki azt mondani, hogy hazaárulók voltak? 

Rosenberg György szerette a városát, a hazáját, a családját. Halálba küldték a szeretteivel együtt. De előbb még megfosztották a " törvény erejével" a magyarságától, a becsülettel megszerzett vagyonától, majd az emberi méltóságától is. 

Utána az élet már gyertyaláng sem volt a szélben.  A zsidótörvények is a Horthy-rendszer feldolgozhatatlan bűnei közé sorolódnak.

Hogy is írta Illyés Gyula?

"Meg vagyok én is jelölve. A bélyeg,
amit viseltek ti a melleteken, 
ahányszor látom forró foltot éget
a homlokomra: az én szégyenem!
Mindenkié, csak épp nem a tiétek
"

Rosenberg Györgyöt 1942- ben behívták munkaszolgálatra. Kislánya, Alice még 3 éves sem volt akkor. György, akit mindenki csak Gyurinak szólított, szelíd, jóravaló ember volt. 
Három fivére egyetemet végzett. József mérnök lett. Andor orvos, Pál jogász. 
Gyuri azonban üveges nagypapájára ütött. Olyan kézügyessége volt, hogy a keszthelyi premontrei gimnázium befejezése után, Bécsben kitűnően végezte el a szakmai akadémiát. 

Nem pártoskodott, nem politizált. Élt, és élni akart, mint oly sokan mások. 1938-ban családot alapított. Egy zalacsányi lányt, Krausz Jolánt vette feleségül. Alice lányuk, a család " Kicsikéje" 1939 novemberében született.

Gyuri utolsó levele - ami most kerül először a nagy nyilvánosság elé - mély szeretetről, aggódásról, reményről, fájdalomról tanúskodik. Nem is sejtette, hogy családját már egy hónappal korábban gázba küldték Auschwitzban. A levél megírása után nem sokkal később meggyilkolták Gyurit is. 

Egy sorstársa juttatta el az utolsó levelét az akkor még életben lévő egyik testvérnek, Andornak a munkaszolgálatos címére. 

A levelezőlapra az illető felrajzolta Gyuri sírhelyét, illetve megírta, hogy Gyurit lelőtték.
Andorhoz soha nem jutott el a küldemény. Andor Dora Mittelbau földalatti koncentrációs táborában pusztult el. 

Amit ő nem olvashatott el, olvassa el mindenki!

"Kedves Bandi!
Kéthetenként írok, de választ sem én, sem a többiek Keszthelyről még nem kaptunk. Borzasztóan aggódom az otthoniak sorsáért. Jót, rosszat jelent? 
Palival a napokban találkoztam. Ő jól van. Csak bánt mindegyikőnket, és ő is ki van gyengülve. Ismerős keszthelyiek mind jól vannak. A...Lajos sógornak is írtam, hiába. Rettenetesen aggódom. Kértem, ha Benneteket valami baj érne, értesítsen! 
Kicsikémre nagyon vigyázzatok, és szeressétek helyettem is!
Sokszor csókol: 
Gyuri"

2019-ben ki vigyáz az Emberre? 
A nácik erődemonstrációja november 16-án még véget ért. Nem engedhetjük meg, hogy megismételjék ugyanazt, mint 1944-ben tettek hasonszőrű elődeik!