Elsötétített kormány

Németh Péter 2018. november 27. 11:18 2018. nov. 27. 11:18

Araszolunk a reggeli forgalomban, inkább állunk, mint megyünk. Ilyenkor az ember nézelődik, figyeli az autókat, az embereket, a szomszéd kocsiban ülőket. Mellettem most épp egy Skoda Octavia; tűnődőm: ez már nem a régi, lebecsült Octavia, noha persze az is nagy dolog volt egykoron, de ez már más, nagy és erős, Volkswagen gyártmány. Nézném az utasait, de nem látom, csak a sofőrt, hátul elsötétített üveggel védik magukat a bent ülők, nehogy már belebámuljanak a képükbe az olyanok, mint amilyen én is vagyok.

A tekintetem aztán az autó egészére siklik, nyilván azt firtatom, csak úgy magamban, mire ez a nagy zárkózottság. Hát persze, fedezem fel, ott az autó tetején a kék lámpa. Nincs bekapcsolva, velünk együtt küzd az előre jutásért; próbálom valahogy kifürkészni, ki ülhet a hátsó, parancsnoki ülésen, de lehetetlen. A sofőrt látom, közelebb a nyugdíjhoz, elegánsan öltözve; régi bútordarab lehet, olyan, aki képes titkot tartani, különben, ha nem ilyen lenne, kitennék a szűrét.

Valami államtitkár lehet, következtetek az kocsi kategóriájából; nem Mercedes, nem Audi, de nem is Skoda SuperB; az Octavia, vélem én, az államtitkároknak járhat. Majd utánanézek, gondolom magamban, fel is írom a rendszámát (PNB 252), akkor még csak azért, hogy megtudjam: milyen feladata, funkciója lehet a kormányban a gazdának, és vajon milyen fontos ember lehet, ha elsötétített ablaküveggel védi magát a külvilág kíváncsiskodó szemeitől.

Aztán lódul a sor, buszsáv nyílik, az Octavia hirtelen eltűnik mellőlem, kék lámpája villogni kezd, hogy szabadon futhasson az előlem egyébként eltiltott zónában. Reggel van, mindenki rohan, ő, az octaviás egy kicsit jobban. Talán valami sürgős kormányrendeletet kell alkotnia, netán maga a Főnök várja, esetleg a parlamentben van dolga? A kék fény segíti őt, hogy ne késsen el, ami persze nem elegendő ok arra, hogy használja, avagy kihasználja ezt a lehetőséget.

Emlékszem a szocialisták kormányzásának idejére: a második ciklusra már ők is elengedték magukat, már nem számítottak szabályok, a hatalom édes íze megrészegítette őket. Na de ott volt az éber Fidesz, az ellenzék lánglelkű vezére, és minden olyan esetre lecsapott, amely törvényileg, vagy erkölcsileg kifogásolgató volt. Helyesen tették, de kíméletlenül. Nekimentek azoknak a kormánytagoknak is, akik szíre-szóra használták a kép lámpát, meg a szirénát. Lett is belőle botrány, rendelet is: ki mikor és hogyan használhatja a megkülönböztető jelzéseket. Leginkább semmikor, legalább is azok, akik nem életmentő feladatot látnak el, vagy részei egy küldöttségnek. És lássuk be: helyes volt a regula; egy kormánytag ritkán kerül olyan helyzetbe, hogy indokolt legyen privilegizált helyzetbe hozni magát.

2007-ben alkották meg azt a szabályt, amelynek egy passzusa így szól: megkülönböztető jelzéseket használni csak olyan járműveken lehet, melyek közérdekű feladatot látnak el és a tevékenység célja: - az emberi életet, testi épséget, egészséget közvetlenül fenyegető veszélyek elhárítása, - az emberi környezetet és a vagyoni javakat közvetlenül fenyegető veszélyek elhárítása, - nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, - kármentesítés, - a honvédelem, - a nemzetbiztonság védelme, - a közbiztonság védelme, - kiemelt államérdekből ellátandó feladatok végrehajtása.

Egy 2015-ös áttekintés újra felsorolja, hogy kik és mikor használhatják a megkülönböztető jelzéseket. Íme a jogszabály vonatkozó tartalma[1]: Az alábbi szervezeteknek nem kell hatósági megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez: - Országos Mentőszolgálat (sürgősségi betegellátást végző járművek), - Magyar Honvédség (sürgősségi betegellátást végző járművek), - rendvédelmi szervek (sürgősségi betegellátást végző járművek), - hivatásos katasztrófavédelmi szervek, - önkormányzati tűzoltóságok, - főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok, - beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek, - Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti szolgálatai (közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített járművek), - büntetés-végrehajtási szervek (fogvatartottakat szállító és kísérő járművek), - Rendőrség és az Országgyűlési Őrség (védett személyeket szállító járművek), - terrorizmust elhárító szerv (műveleti tevékenység végzésére rendszeresített gépjárművek), - Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB) elnöke (hivatali járműve), - katasztrófaveszély esetén a KKB elnöke által kijelölt szervezetek (a meghatározott feladat ellátására közvetlenül használt gépjárművek), - bányamentő szolgálatok, - Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (kiemelt államérdekből ellátandó feladatokat végrehajtó járművek), - Honvédelmi Minisztérium (kiemelt államérdekből ellátandó feladatokat végrehajtó járművek), - Külgazdasági és Külügyminisztérium (kiemelt államérdekből ellátandó feladatokat végrehajtó járművek), - védett személyek szállítását és kísérését végzők - (zárt csoportban közlekedő (közrefogott) járművek.

Hogy az általam látott skodás belefér-e bármelyik kategóriába? Aligha. Pontosan arról van szó, mint a szocialista kormányok idején. A harmadik ciklus feljogosítja arra a Fidesz vezéreit, alvezéreit, tisztjeit, és altisztjeit, hogy kiemeljék magukat a konvencionális környezetből. Hogy azt tegyenek és úgy, ahogy akarnak. Ha hallgattuk hétfőn Orbán Viktor válaszait a parlamentben, pontosan ezt tapasztalhattuk: a szabályok, rendeletek, törvények abszolút formálissá váltak; úgy használják és alkalmazzák őket, ahogy akarják.

A miniszterelnök – még csoda, hogy ezt a törvényt nem módosították: kötelező válaszolnia háromhetente a parlamenti tagok kérdéseire – vagy szellemeskedve, vagy kioktatóan, vagy csak kurtán, a törvények betartására hivatkozva válaszolt a macedón elítélt, Gruevszki Magyarországra szöktetésének ügyére.  Olyan válaszokat adott, amelyekről tudtuk, hogy nem igazak, de hogy mi a valóság, az nem derülhetett ki. Manapság az egész kormányzás olyan, mint az a bizonyos Skoda Octavia: elsötétített ablak mögé rejtőzve intézik az ügyeiket, mi meg csak azt látjuk, hogy megkülönböztető jelzéseket használva cseleznek ki bennünket. Meg a törvényeket.