"Igazi ócska, hazug, farizeus társaság"

2018. augusztus 15. 07:16

Idestova négy évtizede foglalkozom szociológiával, elsősorban empirikus kutatásokkal. Valahányszor minta keretet állítunk össze vagy adatot elemzünk az alapvető társadalmi-demográfiai változónak a nemhez tartozást, az életkort a lakóhelyet és az iskolai végzettséget tekintjük. Ezek azok az objektív változók amelyek mentén pl. a vélemények megoszlását vizsgáljuk. Minden más csak ezután következik.

És a vélemények, értékítéletek, szokások stb. az esetek jelentős részében szignifikánsan különböznek attól függően, hogy a kérdezett férfi-e avagy nő. És nem azért mert biológiailag különböznek egymástól, hanem azért mert más a szocializációjuk, a hierarchiában elfoglalt helyük, a társadalmi szerepük stb.

Innen nézve a szociológia színtiszta genderizmus. És ezt ugyanolyan jól tudják a kormánypárti politikusok, mint a szociológusok. Hiszen hetente rendelnek meg közvélemény-kutatásokat, fókuszcsoportos interjúkat stb. hogy ezek eredményei alapján találják ki az agymosás újabb és újabb gazemberségeit.

Többek között azt kutattatják milliárdokért, hogy milyen hazugságokra gerjednek a férfiak és melyekre a nők. És persze azt is tudják, hogy a pártpreferenciák is különböznek a nemhez tartozás szerint is, és ezt is beépítik a goebbelsi propaganda akcióikba.

Miközben tudatosan élnek és visszaélnek a tudományos megismerés pl. a gender tudomány eredményeivel, aközben gyűlöletet szítanak ez ellen. Igazi ócska, hazug, farizeus társaság, amely a középkori sötétségbe, a boszorkány üldözések világába akarja visszavezetni ezt a társadalmat.

Szerző: Vásárhelyi Mária