Ima a Parlamentben

Lovász Péter 2019. szeptember 22. 12:49 2019. szept. 22. 12:49

Nagyon szép, külsőségeiben vonzó eseménynek lehettek tanúi  a gyerekek, akik szeptember 21-én jelen voltak a Parlament épületében celebrált eseményen. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi kapcsolatokért felelős államtitkára szervezett közös imádságot a nemzetért, vezetőiért, a kereszténységért  az Országházban. Összesen hatszáz gyermek imádkozott együtt.”

Roppant felemelő a látvány, ahogyan szombaton a gyerekek először a Szent István-bazilikában a Pápai Missziós Művek Szent Gyermekség Műve magyarországi újraindulásának tizedik évfordulóját ünnepelték. A misén mintegy hatszáz gyerek vett részt, majd a szerencsés ifjak meglátogatták az Országházat, ahol közösen imádkoztak a nemzetért, vezetőiért, a kereszténységért. Az államtitkár arra biztatta a fiatalokat, hogy a felnőtt korra felelősségtudattal készüljenek! 

Ha ezt meg tudják tanulni, magukévá tudják tenni, akkor nagyszerű tagjai lehetnek mind a magyar nemzetnek, mind a kereszténységnek, mind pedig a saját családjuknak: édesapák, édesanyák, vezetők, tanítók, sőt remélhetőleg minél többen papok, szerzetesek. Az államtitkár arra buzdította a jelenlévőket, hogy legyenek büszkék a Szent Koronára, a Parlamentre, valamint vállalják fel a keresztény életmódot, ezzel ugyanis nem veszítenek semmit, sőt rengeteget nyernek.

Az Alaptörvény VI. cikkelyének 2. pontja szerint

„Magyarországon az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállók. Az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal..“

No, ebbe a harmadik mondatba minden, és mindennek az ellenkezője is belefér. A szombati eseményen éppen az állam és az egyház közösségi célú együttműködésének lehettünk tanúi. De vajon közösségi cél lenne, hogy a megjelent ifjak krémje majdan pap, sőt éppen szerzetes legyen? Az rendben van, hogy idővel szülők lesznek, s erre fel kell készülni. de a római egyház, a papság és a szerzetesek hada most éppen kénytelen a tömegesnek nevezhető pedofília erkölcsi és jogi súlyát cipelni, tehát az államot képviselő Soltész úrnak talán mégsem kellene akként szónokolni, mintha a papi vagy szerzetesi hivatás automatikusan valami magasabb rendű, az emberek javára végzett szolgálat lenne!

Az egyházak, kiváltképpen pedig a katolikus egyház társadalmi és politikai befolyása mostanság az állam számottevő pénzügyi támogatásával erőteljesen nő. Hivatalt viselő személyek a papokat arra biztatják, hogy a szószékről politikai támogatást nyújtsanak a Fidesznek az önkormányzati választáson. Ez pedig vélhetően nyíltan alaptörvény-ellenes „együttműködés“ a kormány és az egyházak között. És egyházi ünnepségeknek nem igazán ajánlott  színtere a Parlament épülete!

Soltész államtitkár úr ráadásul kissé kába lehetett, amikor a Szent Koronáról, Parlamentről, keresztény életmódról papolt a gyerekeknek. Nem az állam képviselőjének dolga hívővé nevelni a gyerekeket! Kedves gyerekek, akik részt vettetek a közös imán, s ti mind, többiek, hívők és nem hívők! Inkább nézzétek meg a „Legyetek jók, ha tudtok“ c. olasz filmet!  Több erkölcsi tanulságot ad, mint Soltész Miklós egész életműve, s nem mellesleg nagyon szórakoztató is.