Migrációs vészhelyzet

Lovász Péter 2019. július 21. 19:23 2019. júl. 21. 19:23

Máté Evangéliuma 7.
7 Kérjetek és adatik nektek, keressetek és meglelitek, kopogtassatok és megnyittatik tinéktek. 8 Mert mind, aki kér, kap; és aki keres, az lel; és a kopogtatónak megnyittatik. 9 Avagy melyik az, az emberek közül, akitől, ha a fia kenyeret kér, követ nyújt neki? 10 Vagy ha halat kér, kígyót nyújt neki? 11 Ha, tehát ti gonosz voltotokban tudtok jó adományokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti Atyátok, aki az Égben van, a tőle kérőknek?

Amint az köztudomású, Magyarországon immár 2015 szeptembere óta a kormány rendeletére migrációs vészhelyzet van - ma már érvényesen Battonyától Nemesmedvesig. A mi országunk befogadó, népünk vendégszerető, de azért vannak határok! És minden nemzetnek joga van eldönteni, hogy kikkel akar, tud és hajlandó együtt élni. Ez minden hivatalos kormánypárti szóvivő mondattárában azonos formában és tartalommal megtalálható, bármelyik jelenik meg a képernyőn, szó szerint ugyanezt mondja. (Szerepel még szózataikban Soros György neve és a „bevándorláspárti“. )

A jogalkotó pedig alapos munkát végez, félévenként áttekinti a veszedelmeket, s ha kell, megújítja a vészhelyzetről kiadott rendeletet. Most márciusban ismét úgy találták, hogy erre szükség van, tehát továbbra is vészhelyzet van. Elvi alapon. Merthogy Orbán Viktor mondta tavaly májusban a T. Házban: „A zátonyra futott liberális demokrácia bütykölése helyett inkább felépítettük a 21. századi kereszténydemokráciát, amely garantálja az ember méltóságát, szabadságát és biztonságát, megvédi a férfi és a nő egyenjogúságát, a hagyományos családmodellt, féken tartja az antiszemitizmust, megvédi a keresztény kultúránkat, és esélyt ad nemzetünk fennmaradására és gyarapodására.“ A nemzet megnyugodhat! Bevándorló ide be nem teszi a lábát, ha mi nem akarjuk.

Új politikai fogalmat kell bevezetnünk, hogy értelmezhessük a magyar kormánypártok politikai hitvallását. Nevezzük azt szelektív kereszténydemokráciának. Speciális magyar tudományos vívmány. Ebbe belefér minden, amit Orbán Viktor bele valónak minősít, s kimarad belőle minden, ami neki nem tetszik. Kereszténység? Demokrácia? Ugyan már! Szent Máté és Szent Lukács intelmei a magyar kereszténydemokrácia kelléktárában nem szerepelnek.

Van azért ebben a helyzetben valami szörnyűségesen, egyszersmind derűsen abszurd. Nevezetesen a migrációs szükséghelyzetnek a gyakorlatban nincsenek meg a törvényi feltételei. Egyszerűen nincs elég illegális migráns, aki mifelénk ténferegne. A törvény részletesen megszabja, hogy hány bevándorlónak kellene naponta, hetente a határnál megjelenni a menedékkérés vagy a sunyi beosonás szándékával, hogy a migrációs vészhelyzetet kihirdethessék. De nincs annyi. Már jó ideje nincsen. Aki pedig jön, az megemlegeti. Mert enni nem kap. Ha beteg, nem gyógyítják, ha gyerek, nem tanítják. Kérelmét el nem intézik, jó szót nem kap. Az Európai Bíróság már 15 alkalommal rendelte el ítéletével, hogy adjanak enni a menekülteknek, s a Magyar Helsinki Bizottság újabb 10 esetben kérte a bíróság beavatkozását, mert a menekültek nem kaptak ellátást a tranzitzónában. (60 százalékuk gyerek!) És alighanem lesz még több ítélet is. Varga Judit miniszteri kinevezése előtti meghallgatáson pedig elég merész volt azt állítani, hogy a menekültek a magyar tranzitzónákban átlagon felüli ellátást kapnak, s külön szeretetet a személyzettől.

Tavaly, októberig összesen 565 menedékkérelmet nyújtottak be és 354 fő részesült a nemzetközi védelemben és mindössze 159 ember volt a két tranzitzónában.

Nem jönnek, na! Pedig Németh Szilárd múlt év novemberében jelentette be, hogy mintegy 70 ezer fős migránscsapat vár a Balkánon, hogy útnak induljon és lerohanja hazánkat. Bakondi György átlag hetenként közöl új és új veszélyekről tájékoztatókat és a hadsereg egységeit sem jókedvében rendelte a déli határvidékre a fő-fő vezetés. Mi mindenre felkészülünk.

A magyar szelektív kereszténydemokrácia szerint a világ és benne Európa népessége, főként pedig az Európai Unió kormányai manapság kétféleképpen csoportosíthatók: bevándolás-ellenesekre és bevándorláspártiakra. Ez szerepel a híradásokban, amelyeket a magyar hivatalosság tesz közzé bármely témában, legyen az a klímavédelem, az uniós költségvetés,a jogállamiság, tudományos élet, oktatás, korrupció vagy a málnatermés (és a sort folytathatnánk a végtelenségig). A magyar kormány értékelésében helyes álláspontot az foglal el, aki minden dologban meglátja a bevándorlás megállításának döntő jelentőségét. Aki ezt nem fogadja el, az a liberálisok és Soros ügynöke. Ilyenformán Soros embere Timmermans, Weber, Merkel, az egész EU, a norvég kormány, a migránssimogató civilek és az ENSZ - különösen a Menekültügyi Főbiztosság. Apropó, ENSZ. A minap nálunk járt az ENSZ különleges jelentéstevője. Felipe González Morales. Egy hetes útja alatt találkozott a kormány képviselőivel, szakemberekkel és a civil szervezetekkel. Látta a tranzitzónákban a börtönviszonyokra emlékeztető állapotokat. Súlyosan elitélte a magyar kormány gyűlöletkeltő propagandáját, alaptalannak nevezte a migrációs válsághelyzet meghosszabbítását, és kritika tárgyává tette, hogy miközben a magyar kormány összezagyválja a migrációt és a terroristákat, tömegesen fogad be külföldi munkásokat, hogy pótolja az emigrált magyar munkaerőt.

Lám, lám! Hogy mik történnek?!

Az ENSZ szakértő magyar hivatalos forrásból merített. A KSH a jelek szerint ballépést követett el: tényeket tett közzé. Friss kiadványában olvasható, hogy sokasodnak a külföldi letelepedők Magyarországon. 2019. január 1-jén 172,6 ezer külföldi állampolgár tartózkodott jogszerűen és tartósan Magyarországon, az ország népességének 1,8 százaléka. Létszámuk egy év alatt 16 ezer 600-zal gyarapodott. Öt éve az itt élő külföldiek száma még csak 133 ezer volt. Leginkább Romániából, Ukrajnából, Németországból, kisebb arányban Szlovákiából jöttek, Európából összesen mintegy 38-40 százalékuk érkezett. A bevándoroltak valamivel kevesebb, mint egyharmada távol-keleti, jobbára kínai és vietnami. Nyilvánvaló, hogy ezt a migrációt a kormány és a vállalkozók, különösen a munkaerőhiánnyal bajlódó multik szervezik. Ez végül is érthető, a gazdasági érdek, s néha a józan ész érvényre jut. Persze akadhat köztük maffiózó, de ez egyikre sincs ráírva. Zaid Naffa  tb. konzul is itt van, ha itt van, pedig terroristagyanús, hiszen megbukott az átvilágításon. A letelepedési kötvények vásárlói sem mind  volt vasárnapi iskolai növendékek, sőt akadt vendég, a (már elhunyt) szaúdi Ghaith Pharaon professzor, aki az FBI körözési listájáról került a magyarországi ingatlantulajdonosok közé, sőt Orbán Viktor vacsoraasztalához. Lehetséges, hogy a magyar kormány titokban valójában bevándorláspárti? Ki tudja?  Azonban ide kívánkozik egy hír, (már nem az első és aligha az utolsó) amely a hivatalos propaganda vagy inkább agymosás félelmetes hatását mutatja:

24.hu: "Egy tizenöt fős társaság agyba-főbe vert négy fiút a Balaton Soundon, mert külföldiek voltak. A csoport előbb körbeállta az egyiptomi, vietnami és magyar származású fiatalokat, lemigránsozták őket, aztán ütöttek....Biztos vagyok abban, hogy rasszista indíttatású volt a dolog. Végig olyanokat kiabáltak nekünk, hogy köcsög külföldiek. A velünk lévő vietnami srácot leköpték, és azt ordították neki, hogy köcsög kínai. Olyan is volt köztük, aki migránsozott.“