Tiltakozás Siklósi Beatrix kinevezése ellen

HírKlikk 2020. január 8. 10:40 2020. jan. 8. 10:40

Amint arról a Hírklikk is beszámolt, január 6-tól az antiszemita és gyűlöletkeltő nézeteiről elhíresült Siklósi Beatrix lett a Kossuth Rádió csatornaigazgatója. A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának tagjai nyilatkozatban tiltakoznak Siklósi kinevezése ellen, aki szerintük Orbán Viktor iránti nem titkolt rajongása miatt sem képes megfelelni a médiatörvény előírásainak. A nyilatkozatot Debreczeni József, Kránitz László és Silhavy Máté jegyzik.

Nyilatkozat

Mi, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának alulírott tagjai tiltakozunk Siklósi Beatrixnak a Kossuth Rádió csatornaigazgatójává történt kinevezése ellen. Fő indokaink:

Nevezett számos alkalommal, a legkülönfélébb fórumokon tett gyűlölködő megnyilvánulásokat. Ezek citálása helyett, álljon itt egyetlen idézet: „Siklósi Beatrix... személyét elfogadhatatlannak tartjuk. Nyíltan kirekesztő és antiszemita megjegyzései, nyilatkozatai alkalmatlanná és hiteltelenné teszik az egyházi műsorok gondozására.” Ez a szövegrészlet a történelmi egyházak vezetőinek Erdő Péter, Bölcskei Gusztáv, Gáncs Péter és Heisler András által jegyzett, 2014. október 21-én kelt nyilatkozatából való, amellyel nevezettnek az MTVA vallási, nemzetiségi stb. műsorai főszerkesztőjévé történt kinevezése ellen tiltakoztak. Siklósitól ezt követően elvették a vallási műsorokat. Kizártnak tarjuk, hogy ugyanő alkalmas lenne a Kossuth Rádió közszolgálati normák szerinti vezetésére.

Siklósi nem titkolja a hivatalban lévő kormányfő iránti rajongását. „Bátran, okosan, úgy, ahogy édesapád teszi” – írta Orbán Ráhelnek 2014-ben egy Facebook-bejegyzésben. Kizárt, hogy ugyanő eleget tudna tenni a médiatörvény előírásának, mely előírja a „közszolgálati médiaszolgáltató függetlenségét” (90. § 1. c.).

Jelen fellépésünket mindenekelőtt a szóban forgó törvény alábbi passzusaira alapozzuk:

90. § (1) A Kuratórium:

a) ellenőrzi a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak a közszolgálati médiaszolgáltató tevékenysége általi megvalósulását,

b) amennyiben a közszolgálati médiaszolgáltató megítélése szerint a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak elérését súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, a Médiatanács eljárását kezdeményezheti,

c) védelmezi a közszolgálati médiaszolgáltató függetlenségét..

Fentiek alapján, a kuratórium soron következő ülésén kezdeményezni fogjuk, hogy a Médiatanács semmisítse meg Siklósi Beatrix Kossuth Rádió élére történt kinevezését.

Budapest, 2020. január 7.

Forrás: Hírklikk