Vigyázzunk Kéthly Annára!

November 16-a Kéthly Anna születésnapja. Kulturkampf idején az embernek különösen vigyáznia kell az örökségére: szét ne lopják, be ne koszolják. Vigyázzunk Kéthly Annára, mert más nem fog. Ámbár egy időben (szobra 2015-ös avatásán) Kövér László kacérkodott vele, hogy egyedüli "jó szocialistának" kikiáltva, vele bunkózza le az összes többit, pláne a maiakat. Ha élne, már azt sem hagyná, hogy Tisza István környékén legyen az ő szobra is. Nagy Imrét viszont vállalná, hiszen 56-ban államminiszter volt a kormányában.

Fura dolog, de ahány bátor vagy szókimondó képviselőnő volt azóta is a magyar országgyűlésben, az mind megkapta: "A magyar parlamentben egyetlen férfi van, az is nő." Először rá mondták, meg a jobboldalon ülő Slachta Margitra - ők voltak a két első nő a honatyák között. Mindkettőre igaz volt: két nagyon különböző világnézetű, de feltétlenül tisztességes, a szegényekért, üldözöttekért kiálló szilárd karakter, mindkettő a női jogoknak is harcosa (Szerzetesnő létére Slachta is.) De Kéthly Annának sok más szállóige-szerű jellemzése is fennmaradt. Hívták "a szociáldemokrácia nagyasszonyának" (pedig ifjan, huszonévesen lett a párt tagja, fiatal harmincasként már tekintélyes képviselő, amúgy finom csontú, szelíd arcú, karcsú nő, termetére igazán nem "nagyassszonyos").  Emlegették, mint "a magyar szociáldemokrácia lelkiismeretét" is. Megszenvedett érte: a náciellenes demokratikus szövetség sürgetőjeként a német megszállás után hamis papírokkal kell bujkálnia. Mivel ellenzi a Rákosiékkal való pártegyesülést, 1948-ban kizárják pártjából. A Rajk-pert ő sem ússza meg: ítélet nélkül évekig tartják fogva, a beismerő vallomást úgy zsarolják ki belőle, hogy húgai megkínzásával fenyegetik, 5 napig nem engedik aludni, 7 napig mosakodni. 1956-ban Nagy Imre kiküldetésében éppen külföldön jár, amikor itthon leverik a forradalmat. Haláláig 20 év az emigrációban, ellenfelei "a magyar szabadság siratóasszonyának" csúfolják. Odakint a vezetésével születik meg az emigráns szocdem párt programja, a "Szocialista alternatíva". Igaziból ő maga, a jelleme, az élete a "szocialista alternatíva". Mert akkor is, ma meg pláne, nemcsak az számít, mit mondanak. Hanem az, hogy ki mondja. Neki elhiszem, hogy komolyan gondolta a célt: "A mi demokráciánkban nem a szabadság kevesebb, hanem az egyenlőség több.".

2018. November. 17. 07:49

Csinom Palkovics és Csinom Jankovics

Palkovics miniszter úr honvédelmi tárcavezető kollégájával Zalaegerszegre látogatott, és felvázolta a nagyszerű jövőt: "Magyarország felkerülhet a világ hadiipari térképére." Azért remélem, nem mint célpont.

Persze nem értek a hadiiparhoz, nekem már Csinom Palkó fegyvertára -"csontos karabélyom, szép selymes lódingom, dali pár pisztolyom"- is sok egy kicsit. Pedig a "Csinom Palkó, Csinom Jankó"-ból rengeteget meríthet a harcias, kuruckodó modern politika is. Csinomék az ellenség szidalmazásában felülmúlhatatlan stiláris gazdagsággal dicsekedhettek. Nem elégedtek meg, mint a maiak a Soros-kampányban, holmi spekulánsozással, világ-összeesküvés emlegetésével. Náluk a labanc német "darulábú, szarkaorrú, nyomorult nemzetség", "kebelében legelteti/ Sok ezer marháját./ Mely marhának tetű neve,/ Tartsa ő magának!" És nemcsak tetves, ráadásul "lombos a gagyája", ami, gondolom, annyit jelent, hogy lompos a gatyája. Minden tiszteletem a kurucoké, de igaz, ami igaz, Csinom Palkó és Csinom Jankó pragmatikus célokkal is lelkesítették egymást: "Nosza tehát, hadnagy uram,/ Dúljuk fel jószágát,/ Mind ellenségünknek/ Hajtsuk el marháját,/... Fúrd meg az hordaját,/ Idd meg mind a borát!" Azért ez a "jószágdúlás" mintha most is társulna a nemzeti szabadságharchoz. A CEU és az Akadémia, amelyekre a legfőbb hadúr parancsára Palkovics miniszter lődözik a csontos karabélyából, mesélhetne erről. Igaz, ez már nem a Csinom Palkó, Csinom Jankó, hanem valami újabb nóta. Talán Csinom Palkovics, Csinom Jankovics, vagy ilyesmi.

2018. November. 14. 07:49

Már több miniszteri biztos van, mint ahány biztosítótűm

És én még az űrkutatási miniszteri biztoson köszörültem a nyelvem! A legfrissebb közlöny szerint az emberminiszter most egyszerre 10 új biztost nevezett ki. Már több biztosa van, mint ahány biztosítótűm nekem a varródobozban.

Tartok tőle, a zihereisztű lényegesen olcsóbb, igaz, egyiknek sincs olyan szép hosszú titulusa. Viszont velük legalább fel lehet tűzni a leszakadt szoknyaaljat, míg hogy mire jók a biztosok, az még kicsit homályos.  Én pl. először azt hittem, a magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős biztos a Kulturkampfban lesz békekövet a táborok között, afféle kulturális Osztyapenkó. (Bár neki is rossz vége lett szegénynek, még azon is vitatkoznak, voltaképpen honnan lőttek rá. Igaz, a kulturális háborúban is lőnek egymásra rendesen Fideszen belül is.) De gyorsan rájöttem, hogy a nem kormánypártiak nem is tekinthetők magyarnak, vagyis a magyar-magyar kapcsolatot valószínűleg a határon túliakkal kell a biztosnak erősítenie. De korántsem vagyunk a végén. Tudok néhány fideszes képviselőt vagy fontos helyi embert, aki még mindig bizonytalan. Illetve nem biztos. De a mostani felsorolásban ott a jövő ígérete: van az "Egészséges Budapestért" felelő biztos is. Na most az országban 3000 település van. Az ottani emberek egészsége sem alábbvaló. Követeljük pl. az Egészséges Abádszalókért, Abaújszántóért és Acsalagért felelős miniszteri biztosok kinevezését! Aztán majd haladhatunk tovább az abc-ben..

2018. November. 11. 19:14

"Felhívnám miniszterelnök úr figyelmét egy nagy misztériumra"

Isten bizony komolyan akartam foglalkozni a miniszterelnök ünnepi szónoklatával, de nem nagyon tudok. Csak a régi paneleket sulykolta újra hallgatói agyába, nehogy elfelejtsék a tavaszi választásig.

 Migránsok, Soros (a tömeg engedelmesen fújol), a gyarmatosító Brüsszel.(itt elfelejtenek), európai birodalmat akarnak és olvasztótégelyt, de mi nem hagyjuk. Megvédjük a nemzetet, a birodalom visszavág. Bocsánat, eltévesztettem, nem a birodalom vág vissza, hanem a nemzet. Vagy Orbán, ez nem volt világos. Az erő velünk van, a Jedi visszatér, illetve el sem ment, ott áll a mikrofonnál.  Felsoroltatnak történelmünk nagyjai Zrínyitől Batthyány Lajosig, Nagy Imre persze nem, de mint újságíró barátom rezignáltan megjegyzi: ezúttal legalább Dózsa László sem. Ámbár egy újdonság mégiscsak elhangzott. A beszéd azzal a drámai felütéssel kezdődött, hogy két negatív szám szorzata pozitív, ami "nehezen érthető igazság", "igazi misztérium". Már vártam, hogy esetleg föleleveníti a másodfokú egyenlet megoldóképletét, talán kicsit logaritmálhatnánk is, ha már ilyen szépen összejöttünk. De kiderült, hogy a matematikai lecke azt példázza: mindenféle negatívum történt már velünk, magyarokkal, de a végén mégis pozitívra fordult sorsunk, tessék csak körülnézni. Felhívnám miniszterelnök úr figyelmét egy másik nagy misztériumra, ami eddig talán elkerülte a figyelmét. Két pozitív szám szorzata is pozitív. Vagyis ha csak azért fáradozik negatív élményekben részesíteni minket, hogy a végeredmény pozitív legyen, hát van erre egyszerűbb megoldás is. Nyugodtan tessék csupa pozitív lépést tenni.

2018. October. 24. 04:57

Mostantól a hajléktalanok a mi saját migránsaink

Állunk a Fővárosi Törvényszék előtt. Bent folyik a hajléktalanságon kapott 61 éves asszony tárgyalása. "A Város Mindenkié" egyesület ú.n. utcajogászai védik. Egy fiatal mszp-s kollégát és az egyesület aktivistáit kérdezgetem, ők már előbb megérkeztek. Kiderül: a "bűnös" a Feneketlen tó mellett üldögélt egy padon, a holmijával és a kutyájával. Mindenét elvették, (elembertelenítés 1. állomás), a kutyát egy alapítvány munkatársa menhelyre vitte. Nem tudom, mi van, ha ő nincs ott. 

Csöpörög az eső, várunk. Kiokosodom a szabálysértési eljárás reguláiból. Ilyenkor a gyanúsítottnak nem kell a tárgyalás helyszínén tartózkodnia, elég, ha elektronikus úton vannak kapcsolatban vele. Nem értem, az abszurditás fokozásán kívül mire jó, hogy az asszonyt nem engedik a tárgyalóterembe, egy pár méternyire lévő kihallgató szobából kell videóközvetítés útján felelgetnie. (Elembertelenítés 2. állomás.) Nem nézhet a szemébe a bírájának, az ügyvédje nem érintheti meg a vállát, nem mondhat neki halkan semmit. Az ügyvéd kéri, hogy bejöhessen. Nem engedélyezik, mint mondják, "az ő érdekében", mert milyen megalázó volna bilincsben végigjönnie a folyosón. Megint nem értem. Akkor miért nem lehet levenni róla a bilincset? Nem állt ellen semmiben, csak az ártatlanságát hangoztatja: nem szándékosan hajléktalan. Ugyan most nem ez számít, de érettségizett nő, korábban dolgozott többek között kórházban és a BM-ben is.  A bírósági titkár mechanikusan teszi fel az előírt kérdéseket -gondolom, muszáj neki-, pl. azt, hogy nem terhes-e. Már nem személy, csak egy ügyirat. (Elembertelenítés 3. állomás.) "61 éves vagyok"-feleli. Az ítéletet már nem tudom megvárni, később megtudom: "megúszta" figyelmeztetéssel. Nyomatékosan figyelmeztették, hogy többé ne legyen hajléktalan. Itthon olvasom a tudósítások alatti kommenteket. Az egyik: "Helsinkisek, akkor fogadjátok be őket és gondoskodjatok róluk! Soros ad rá pénzt." Ismerős szöveg. Mostantól a hajléktalan a mi saját, itthoni, magyarul beszélő migránsunk. Egy másik cikkben olvasom azt is, hogy a jószívű miniszterelnök a nyíregyházi állatkertben örökbe fogadott egy orrszarvú bébit. Azzal biztosan kevesebb a baj.

2018. October. 20. 07:40