Jurák Kata vallásossága

Puzsér Róbert 2021. július 24. 15:05 2021. júl. 24. 15:05

Meg kell védenem a Pesti Srácok munkatársát, Jurák Katát, aki a németországi özönvízből azt a következtetést vonta le, hogy a Mindenható Jahve így torolja meg azt, hogy a németek letértek a Szentírásban kijelölt útról, a szivárvány ószövetségi szimbólumát pedig az abnormalitás fémjeleként használják.

Az Örökkévaló a szivárványt épp annak jeleként bocsátotta az égre, hogy nem lesz több vízözön, Jurák Kata azonban egy prófétanő megfellebbezhetetlenségével állapította meg, hogy most annyira feldühödött az Úr a németek gyalázatos életmódja és a szivárvány jelképének istentelen felhasználása felett, hogy felülvizsgálta Noénak tett ígéretét.

Úgy vélem, hogy ezzel az állásponttal egyáltalán nincs semmi baj. Ez a fajta babonás sivalkodás mindig is a dogmás vallásosság része volt, az pedig aligha véletlen, hogy a piaci kofák sosem Augustinus vagy Eckhart mester perspektívájából szemlélték a világot. Bevallom, hogy én sem két szőrös férfi hentergésében, sem a szivárvány ennek szimbólumaként való felhasználásában nem látok semmi istentelent, de az is igaz, hogy soha nem voltam híve a Biblia szó szerinti értelmezésének.

Mindössze azt nem értem Jurák nertársnő bigottériájában, hogy amikor Magyarországon Orbán Viktor dicsőséges kormányzása idején vörösiszap-katasztrófa történt, abban hogyhogy nem látta meg az illiberális elit elfajzott romlottságának, kokainban érlelt cinizmusának és szentségtelen életmódjának isteni megtorlását? Sajátos az a vallásosság, amelyik csak akkor von összefüggést az isteni akarat és a világ történései között, ha az az összefüggés épp a Krisztustól ihletett életmódját Louis Vuitton táskákkal kifejező Rogán Antal propagandaminisztériumának narratíváját szolgálja. Vajon mit tart a Seregek Ura az efféle prófétákról?