Levél Vidnyánszkynak: kérjen bocsánatot, vagy szégyellje magát!

HírKlikk 2020. augusztus 18. 06:27 2020. aug. 18. 06:27

Rövid és kevéssé érzelemmentes levélben adta tudtára Székely Gábor, hogy felmond az alapítványi működési formára átállított Színház- és Filmművészeti Egyetemen.

A Kossuth-díjas rendező Vidnyánszky Attilának címezte keserű sorait. Azt azonban egyértelművé tette, hogy protestál, de a diákokat nem hagyja cserben: amennyiben az osztályfőnökök igényt tartanak munkájára, díjazás nélkül folytatja azt – írja a nyílt levelet közlő Népszava

Miután ön a Színház- és Filmművészeti Egyetem ellen intézett támadásaival az elmúlt ötven év magyar színháztörténetének politikai érdekek szerinti átírásában aktív szerepet vállal, felhívom a figyelmét néhány, ön által talán át nem gondolt tényre.

Ön életkora és külhoni magyarsága miatt, még nem vehetett részt a '70-es években kezdődő – a kultúra által képekben és szavakban is megfogalmazott – demokratikusabb magyar társadalmi változások előidézésében.

Legutóbbi nyilatkozatában – a korábbiaktól eltérően – szakmainak tűnő kérdések már elő sem kerülnek, szinte csak saját harcáról és saját törlesztéséről beszél, és színházi kollégáit már csak megbélyegző politikai vagy annál rosszabb jelzőkkel illeti. Ez megengedhetetlen!

Megnyilvánulásaiban nem érzi erkölcstelennek azt, hogy 155 éves egyetemünket „szakmabeliként” politikai érdekek miatt gyalázza, és egy jelentős korszak kitűnő művészeinek munkáját, tanári pályáját és erkölcsi feddhetetlenségét teszi kérdésessé. Sajnálatos az is, hogy ön a hallgatókat nem tekinti felnőtt embereknek, csak a tanáraik által megtévesztett fiataloknak.

Ön az európai színházi megmérettetésben jelesen vizsgázó magyar színházi élet sikerét még csak röpke ideig élhette meg.

Színházainkban, filmjeinkben a magyar emberek közérzetét kell kifejeznünk, a körülöttünk lévő világról kell árnyaltan gondolkodnunk. Ha ezt nem tesszük, hivatásunknak nem teszünk eleget.

Az önmagunkban gyönyörködés szakmánk elárulása.

Mindezért az ön által „felügyelt” egyetemen szeptember 1-jétől szerződésemet felmondom, megkezdett munkámat, ha az osztályfőnökök igénylik, bérezés nélkül folytatom.

Súlyos tévedéseiért kérjen bocsánatot, vagy szégyellje magát!