Sorrend

Dr. Dávid Ferenc       2019. november 16. 18:11 2019. nov. 16. 18:11

Az elmúlt héten megkezdődtek a tárgyalások a jövő évben érvényes kötelező bértarifák mértékéről. 2019-ben a kötelező legkisebb havi munkabér összege bruttó 149.000,--Ft/hó/fő, a garantált bérminimum összege (szakmunkás minimálbér) bruttó 195.000,--Ft/hó/fő. Az erre vonatkozó megállapodást a Kormány és a szociális partnerek (a munkaadók és munkavállalók képviselői) 2018. december 30. napján írták alá.

A múlt év végén aláírt paktum szerint a 2020. év január 1. napjától biztosan újabb 8-8 százalékkal emelkedik a minimális bér (161.000,--Ft/hó/fő) és a garantált bérminimum (210.600,--Ft/hó/fő) összege. De az sem teljesen kizárt, hogy néhány ezer forinttal magasabb összegben fognak egyezségre jutni a tárgyaló felek. Fontos ügyről van szó. A két kötelező bértarifa változása országosan (költségvetési szféra+versenyszektor) cca. 1,1 millió munkavállalót érint és az emelkedés tovagyűrűző hatása újabb milliós nagyságrendű alkalmazotti állomány keresetére van hatással. Biztosan kimondható, hogy 2-2,5 millió ember sorsát befolyásolja, hogy milyen mértékkel zárul a 2019. évi országos béralku. Annyit szoktam még ehhez hozzátenni, hogy a minimális bértarifa összegével javadalmazott vagy annak környékén fizetett dolgozók közül sokan fiatalok, védtelenek, elesettek és szakképzetlenek. Figyelni kell rájuk, mert többségük nem a munkaerőpiac nyertesei közé tartozik és a vesztesek általában érzékenyek.

Miért írtam le mindezt? Csak azért, mert olvastam a Parlament honlapján a november 12-én T/8019. számon benyújtott - A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló – törvényjavaslatot, ami a köztársasági elnök új javadalmazására is kitér. Az indítványban Gulyás Gergely azt kezdeményezi, hogy a most a köztisztviselői illetményalap (38 650 forint) harminckilencszeresében meghatározott államfői tiszteletdíj jelentősen emelkedjen. Áder János köztársasági elnök Kövér László házelnök havi nagyjából bruttó 2 millió 670 ezer forintos fizetésének 1,1-szeresét kapná meg a jövőben, ami körülbelül bruttó 2 millió 937 ezer forint.

Szeretném hangsúlyozni, hogy semmiképpen nem szeretném hatásvadász és demagóg módon megközelíteni az ország első emberének javadalmazási kérdését. Hazánkat reprezentáló személyiségről van szó, akinek óriási a felelőssége. És most természetesen nem egy konkrét személyről írok, hanem általában a magyar államfőről. Kerülöm is a jelenlegi tevékenységének minősítését. A mindenkori köztársasági elnöktől megköveteljük, hogy őrizze a szabadságunkat, demokráciánkat, jogállamiságunkat és adjon hitet, reményt, igazságot szegénynek és gazdagnak egyaránt. Ezért a „jószolgálati” tevékenységéért – legalábbis szerintem – nyugodtan kaphat kétszer öt évig havi bruttó három millió forint.

De. „Minden magyarok” elnökétől elvárjuk azt is, hogy szeresse a népét, és legyen szolidáris a kisemberekkel. Először tehát rendezzük el tisztességesen az 1,1 millió minimálbéres munkavállaló ügyét. Azt követően a köztársasági elnöki havi apanázsa én tőlem akár a duplájára is nőhet. Itt és most nem az összeg nagysága, hanem a sorrend számít! Remélem érthető!