Alkotmányos-e az egyetemi „modellváltás"?

Gusztos István 2021. február 27. 10:40 2021. feb. 27. 10:40

Sokan vagyunk, akik erre egyértelmű nemmel válaszoltunk, mégpedig nagyjából a Fővárosi Törvényszék indokaival megegyező okokból.

Azért nagyon rosszulesett látni, hogy az erről szóló hírt a kormánypárti és a független/ellenzéki média egymással versenyezve hallgatta el… Meglehet, az MTI-re vártak..? Órákkal az SZFE HÖK közleménye után is csak a Magyar Narancs adott alapos ismertetést, s magáról a hírről is csak a Városi Kurír számolt be. A Hírklikken 21 óra után lehetett olvasni. Persze, elképzelhető, én értékelem rosszul a helyzetet, amikor a Fővárosi Törvényszék döntését az utóbbi idők legfontosabb eseményének tartom.

Mindenesetre a kormány „köz"- és terrormédiájában még ma reggel sem látok semmit, miközben a független/ellenzéki sajtóban általában már olvasható a hír.

A kormánypárti hallgatás – vajon meddig csinálhatják? – mutatja, milyen jelentős dologról van szó. A hatalom mélyen elkötelezte magát a „modellváltás" mellett, számára visszaút nem látszik: alighanem az is megdöbbenti, hogy egyáltalán fölvetődhetett a történtek alkotmányellenesnek minősítése. Sőt, a kifogásolt törvények nem csupán a köztársasági alkotmányba ütköznek, hanem sértik a fideszes „alaptörvényt" is.

Az Alkotmánybíróságra az utóbbi idők legfontosabb ügye vár. De ha például a „különleges gazdasági övezetekről" hozott felemás döntésre gondolunk, sok jót nem várhatunk.

És mégis: nagyon „ügyesnek" kell ahhoz lennie, hogy a Fővárosi Törvényszék beadványát elutasítsa, vagy akár csak részben fogadja el.

Minden, az autonómiával kapcsolatos fölvetés teljesen jogosnak tűnik; a kormány által hangoztatott „érv", az autonómia növekedése akkor lehetne helytálló, ha a fenntartó alapítványt, kuratóriumát azonosíthatnánk az egyetemmel magával…

Az egyetemi autonómiának része a gazdálkodás autonómiája – a „modellváltás" e területen is egészen alapvető kérdéseket vet föl.

Ha pedig megállapítanák az Nftv. 94. par. 6. bek. alkotmányellenességét – jogszerűen mást nem is tehetnek – kérdésessé válik nemcsak az SZFE, hanem a vidéki egyetemek brutális, hazugságokkal és ígérgetésekkel, fenyegetésekkel kierőszakolt „modellváltása" is.

(Nftv. 94. par.

6) *  A magán felsőoktatási intézmény alapító okirata a 12. § (3) bekezdésében és a 73. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően úgy is rendelkezhet, hogy a fenntartó fogadja el a felsőoktatási intézmény költségvetését, a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát, vagyongazdálkodási tervét, gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzését, valamint a fenntartó írja ki a rektori pályázatot.)

A másik kifogásolt elem, a „modellváltás" hihetetlen gyorsasága az egyetemek világa felől nézve teljesen érthetetlen, megmagyarázhatatlan. Az MTA megkésett állásfoglalása is a nyilvánosság bevonásáról, a társadalmi párbeszéd szükségességéről szól.

Jut eszembe: erről az állásfoglalásról sem látok semmit a kormány uralta médiában.

Milyen jellemző, milyen hihetetlenül jellemző..!

Az egész magyar felsőoktatás jövője a tét: az Alkotmánybíróságon múlik, elzabrálhatja-e – nyilván csak ideiglenesen, de óriási károkat okozva – a Fidesz csaknem valamennyi egyetemünket; beültetheti-e kuratóriumaiba, mégpedig „élethossziglan" a maga embereit.

Illúziókat ne kergessünk, ne álmodozzunk: a Fidesz választotta bírákban nyilván tudatosul, mi is a tét: lényegében magának a Fidesz-uralomnak alkotmányosságáról, törvényességéről kell majd dönteniük. Már az is kérdéses, betartják-e a 90 napos határidőt.

Ugyanakkor nem szabad eleve pesszimistának lennünk: óriási dolog, hogy a téma az Ab. elé jutott. Van még – egyelőre – független magyar bíróság is!

Kedvezőtlen ítélet esetén, megnyílik a Strasbourgba vezető út. Az esetleg ott megszülető döntést pedig remélhetőleg már nem az Orbán-kormánynak kell majd megvalósítania.