Az MTA állásfoglalása az egyetemek fideszes elzabrálásáról

Gusztos István 2021. február 25. 14:25 2021. feb. 25. 14:25

A cím az én véleményemet tükrözi, maga az állásfoglalás az „egyetemi modellváltásról" szól.

Természetesen üdvözlendő, hogy az MTA megszólalt ez ügyben. Mégis nekem A tanú című film egy jelenetét juttatja eszembe…

Még jóval azelőtt történt, hogy Virág elvtárs véletlenül megmutatta Pelikánnak az ítéletet: leégett Pelikánék háza. Ez bizony porig égett, erről kár lenne vitát nyitni – ismerte el Virág elvtárs.

A gyanakvó Pelikán azért megkérdezte: nem jöttek ezek a tűzoltók kicsit későn..?

Nos, megvan végre az MTA állásfoglalása. Láttuk ugyan már az ítéletet, amelyet jelentős részben végre is hajtottak, részben még „törvényes" megszületése előtt – de jobb későn, mint soha...

Az állásfoglalás nem politikai nyilatkozat – tehát nem tér ki az egész „modellváltási" folyamat néhány lényeges jellemzőjére, illetve amennyiben mégis, hát szőrmentén: megfogalmaz szempontokat az átadott vagyon kezelését vagy a kur(v)atóriumok összetételét, hatáskörét illetően, és szól a nyilvánosság bevonásáról.

Nem szól az egész „modellváltást" végigkísérő tengernyi hazudozásról, az ígérgetések és fenyegetések, zsarolások sokaságáról. Nem szól arról sem, hogy a Magyar Rektori Konferenciát és az egyetemek vezetését „fideszteleníteni" kellene, legjobb volna „elbocsátani". És nincs szó arról sem, hogy az egyetemek megszállását, elbitorlását a járvány árnyékában, a gyülekezés, tehát a tiltakozás jogának rendeleti elvonása idején, elképesztő sietséggel hajtották-hajtják végre.

Nem olvasható a fölsorolt feltételek között a hallgatói érdekképviseletek bevonásának követelménye sem – aminek persze szintén fidesztelenítés után volna, lehetne értelme.

Szól viszont az állásfoglalás, az előkészítés fontosságáról, és „társadalmi vitát" szorgalmaz.

Elég régóta zajlik ez a folyamat – most akarják „előkészíteni"..? Már olvasom is Palkovics helyettes államtitkárának válaszát: az „előkészítés" megtörtént, hiszen megvoltak az „egyeztetések", és az intézmények maguk kérték a „modellváltást"...

És persze nem szól az állásfoglalás annak a fideszes jogrendnek tartalmi szempontok szerinti jogtalanságáról, alkotmányellenességéről, amellyel a Fidesz kétharmados „törvénnyel" „betonozta be" a vagyonkimentő „alapítványokat" – más, a fideszes mélyállam „végleges" megteremtését célzó rendelkezésekkel együtt.

Ez bizony porig égett, erről kár lenne vitát nyitni…

Az MTA mintha mégis megpróbálná – ám e kísérlet nyilvánvalóan eredménytelen lesz, s a megalázó válasz sem fog elmaradni. Vagy ha mégis, ha e nyilatkozatot válaszra sem méltatják, az még megalázóbb lesz.

Ez a jócskán megkésett állásfoglalás és a sejthető válasz arról győz meg, hogy az egyetemi modellváltásnak – és az egész önkényuralomnak – nincs szakmai, tudományos megoldása. Nem látszik a fideszes jogrend keretén belül jogi kibontakozás sem.

Marad az a kérdés, hogy az esetleges ellenzéki győzelem után hogyan értelmezik a rezsimváltás politikai fogalmát.