Bányászok a modern városrészben

HírKlikk 2021. október 23. 11:27 2021. okt. 23. 11:27

Luxemburg Kirchberg (Templomhegy) városrésze rendes napokon bankhivatalnokok, informatikusok és eurokraták, este koncertlátogatók birodalma. Neves és kevésbé neves, nemzetközi és helyi építészek által tervezett modern irodaépületei (meg az európai intézmények közelében lévő, Ioh Ming Pei, a Louvre üvegpiramisának építésze által tervezett Modern Művészetek Múzeuma láttak már tüntetéseket, főleg gazdák vonulnak időnként az európai intézmények székházai elé tiltakozni. Csütörtök délután azonban meglepően nagy készültséget látott az, a járvány miatt nem nagy számú dolgozó, aki napi munkája után hazaindult. Útzárak, mindenféle rendőrjárművek felvonulása, a luxemburgiak mellett belga rendőrök.

Mintegy kétezer lengyel bányászt vártak, akik az Európai Bíróság előtt tüntettek pénteken: a turówi külszíni fejtésű lignitbánya bezárása ellen tiltakoztak. Végül mintegy ezer-ezerötszáz ember érkezett buszokkal reggel nyolctól kezdődően. Lengyel nyelvű beszédeket hallgattak meg, átadtak egy petíciót, majd 11 óra körül átvonultak a városrész (Kennedy amerikai elnökről elnevezett) főútvonalán a cseh követség elé (ahol egy ideig a magyar konzulátus is tartott havonta fogadóórát). Déli egy órakor ért véget a tüntetés. A beszédek főleg az EU-t szidták, a munkások munkahelyük elvesztésétől félnek a bíróság döntése nyomán. Egy-két tucat itt élő lengyel ellentüntetést szervezett az unió mellett.

Hogy kerül az Európai Bíróság, de főleg Csehország a képbe? A bánya közvetlenül a cseh határ mellett fekszik, és a lengyel hatóságok meghosszabbították a működési engedélyét 2026-ig. A csehek a negatív környezeti hatásoktól tartanak, és azért perelték be Lengyelországot, mert az engedélyt a kötelező környezeti hatástanulmány nélkül hosszabbították meg. A további üzemeltetés által okozott környezeti károk miatt egyben ideiglenes intézkedést kértek a bíróságtól, hogy a végleges döntésig állíttassa le a bánya üzemeltetését. Ezt a bíróság meg is tette, miután a cseh állam által becsatolt bizonyítékok alapján megalapozottnak látta a hivatkozást a környezetkárosítás kockázatára. Ebből persze, noha döntést nem hozott, előre sejteni lehet, hogy milyen döntés várható. Közleménye szerint a lengyel fél nem terjesztett be olyan bizonyítékokat (gyakorlatilag nem is válaszolt), amelyek az ideiglenes leállítás visszavonását indokolta volna.

Miután a bányát ennek ellenére se állították le, a bíróság büntetést szabott ki. Lengyelország pedig beterjesztett egy kérelmet, hogy a bezárási határozatot vonják vissza. A kérelem elbírálása a bíróság közleménye szerint folyamatban van. A megmozdulás célja tehát kettős volt: egyrészt megtámogatni a lengyel kérést az ideiglenes leállítás visszavonására, másrészt nyilván befolyásolni a végső ítéletet.

A bányászok azt is szóvá tették, hogy a bánya leállítása veszélyezteti a lengyel energiaellátás biztonságát. Mint mondták az RTL tudósítójának, Lengyelország kénytelen lenne energiát vásárolni Németországtól. Ez lehetett volna az az érv, amely alapján a bánya működését nem függesztették volna fel, írja a bírósági közlemény. Ezt azonban kellő időben a lengyel fél nem bizonyította. Azt viszont kérte, hogy az ügyet gyorsított eljárásban bírálják el, és ez meg is történik. Most már tehát két döntés várható: a végleges ítélet, és, ha annál előbb megszületik, a döntés a felfüggesztés visszavonásáról, amelynek alapján az üzemeltetést legálisan lehet folytatni. A bírság ugyanis nem csekély: naponta félmillió euró.

Érdekes megjegyezni, hogy Luxemburg (az ország, nem a város) déli részén nagy külszíni fejtésű vasércbányászkodás folyt, a szomszédos lotaringiai szénmedence meg közismert volt (jó minőségű szenet bányásztak itt, a kísérleti kokszolásra idehozott magyar barnaszenet egyszerűen lignitnek gondolták a helyi mérnökök). Mára a bányászat megszűnt, a hajdani nagy acélipari üzemek közül csak az Arcelor-Mittal van talpon, jelentősen csökkentett kapacitással (ők gyártják a golyóstollak golyóit, amelyek, bármilyen viccesen hangzik, nagy igénybevételnek vannak kitéve). A másik irányban, a Saar-vidéken, néhány vaskohót működtet egy, a munkahelyek legalább egy részének megtartására létrehozott alapítvány. A legnagyobb kohó fele idegenforgalmi látványosság, a nagy gépcsarnokban pedig időszaki kiállítások tekinthetők meg.

Lehet, hogy a turówi bányára is ilyen profilváltás vár, ami sok embernek nagy problémát jelent. Megérthető viszont a határ cseh oldalán élők aggodalma is egészségükért. Az ügy persze ismét Európát teszi meg bűnbakká, ami nem jó senkinek sem.

Szabó S. László