Hallod Brüsszel, hogy dübörgünk?

HírKlikk 2021. július 24. 20:57 2021. júl. 24. 20:57

Hallod, Elefánt, hogy dübörgünk? – Az ismert mesében szólt így az egérke az elefánthoz, s ez juthat az ember eszébe arról a – semmitmondása miatt érdekes címmel – most megjelent kormányhatározatról, amely azokat a feltételeket fekteti le, amelyek megvalósulása esetén a magyar kormány kész lenne elfogadni az uniós helyreállítási pénzeket.

Az 1494/2021. (VII. 23.) kormányhatározat a hazánknak járó európai uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésekről a Magyar Közlönyben megjelent friss, Orbán Viktor által aláírt jogszabály címe, ám az, csak a szövegéből derül ki, hogy ez valóban mit is tartalmaz, pontosabban, hogy tulajdonképpen mennyire nem tartalmaz semmit, azon túl, hogy újabb politikai deklarációval célozza meg az Európai Uniót.

A határozat egyrészt immár jogszabályba is foglalja a kormány által sulykolt álláspontot, miszerint „az Európai Bizottság az Európai Parlament politikai nyomásgyakorlásának engedve – a kormány és az Európai Bizottság előremutató szakmai egyeztetései ellenére – a gyermekek védelme érdekében megvalósított hazai jogalkotással összefüggő politikai ellenvéleménye okán, hazánk helyreállítási tervének elfogadását késlelteti.

Ezután a szöveg tételesen felsorolja, hogy a kormány milyen feltételek mellett hajlandó elfogadni (?!) a pénzeket.

Eszerint csak olyan megállapodást hajlandók Orbánék elfogadni, amelyben az Európai Bizottság nem támaszt Magyarországgal szemben olyan feltételt, amelyet más tagállamokkal szemben nem alkalmaz. Egy másik feltétel, hogy elfogadják: Magyarország az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke szerinti diszkrimináció-mentességet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14. cikkében rögzített azon rendelkezéssel együtt valósítja meg, amely kimondja „a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak, tiszteletben kell tartani az e jogok és szabadságok gyakorlását szabályozó nemzeti törvényekkel összhangban”.

A jogszabály rögzíti azt a kormányzati álláspontot, miszerint Magyarország „az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke szerinti nemek közötti megkülönböztetés fogalmát a szöveg eredeti, hagyományos (biológiai) jelentése szerint alkalmazza.

A határozat további részei pedig azt domborítják, hogy a helyreállítási terv végrehajtása kiemelt kormányzati cél, s felhívja az érintett minisztereket, hogy haladéktalanul kezdjék meg a gazdaság-újraindítási akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország helyreállítási és ellenálló-képességi tervéhez kapcsolódó lista szerinti intézkedések végrehajtását. Hozzák létre a nemzeti helyreállítási alap előirányzatot és intézkedjenek a végrehajtásához szükséges források előfinanszírozásáról, mégpedig a forrásigények felmerülésének ütemében.

Forrás: Hírklikk