Lattmann Tamás: Orbán évértékelőjén szabályellenesen jelentek meg a főtisztek

Kardos Ernő 2020. február 19. 07:32 2020. feb. 19. 07:32

„A magyar honvédség parancsnokai törvényt sértettek, amikor díszegyenruhában jelentek meg Orbán Viktor évértékelőjén” – nyilatkozta portálunknak Lattmann Tamás nemzetközi jogász. Ennek fényében, érdekes lenne tudni, hogy a főtiszteknek ki adott engedélyt arra, hogy a pártpolitikai rendezvényre egyenruhában menjenek el. Lehet persze titkosítani is az engedélyező személyét, de Lattmann szerint, elég nehéz lenne nemzetbiztonsági kockázatként kezelni azt a tényt, hogy a hadsereg főtisztjei miért vettek részt Orbán Viktor évértékelőjén.

– A jogi előírások szerint, a honvédelmi minisztérium köteles lenne elárulni, ki engedélyezte, hogy a hadsereg vezetői részt vegyenek a Fidesz pártalapítványának rendezvényén?

– Miután a jelenlegi helyzet jogsértőnek látszik, ezért a minisztériumnak is érdeke, hogy tisztázódjon, mi történt valójában. Még akkor is, ha egyértelmű, a tárcának direkt jogszabályba foglalt kötelezettsége válaszadásra nincsen. Ugyanakkor leginkább a honvédelmi minisztérium érdeke, hogy ez a válasz megszülessen.

– Az nem fordulhat elő, hogy 30 évre titkosítják: ki adott engedélyt a vezérkarnak arra, hogy részt vegyen a számukra egyébként tiltott politikai rendezvényen?

– Elméletileg jogukban van titkosítani a fegyveres erőknek az engedély, vagy esetleg a parancs kiadójának személyét, de ha mégis megtennék, akkor ez nem magyarázható semmilyen nemzetbiztonsági indokkal. Elég nehéz lenne államtitoknak minősíteni, hogy a hadsereg főtisztjei miért vettek részt Orbán Viktor évértékelőjén. Hacsak nem arról van szó, hogy a jövőben – egyfajta hadviselés részeként – a magyar honvédség egyenruhás vezérkara a jövőben is sok más politikai rendezvényen akar majd részt venni, és ennek fedése céljából indokolt az ilyen titkológzás. De ezt a marhaságot kevesen hinnék el.

– Viszont, ha a titkosításban bármilyen racionalitást keresünk, akkor azt sem tudjuk megindokolni, hogy bizonyos katonai repülőgépek mit kerestek civil nyaralóhelyeken. Ha azt sikerült titkosítani, akkor ezt miért ne?

– A katonai repülőgépek gyakori üdülőhelyi látogatását még meg lehet magyarázni a fegyveres erők képességének szállításával, és az annak titkosságához fűződő biztonsági érdekkel. Ha a nyaralóhelyeken tartanak szakmai megbeszélést, hadieszköz bemutatót, vagy hasonló rendezvényt, akkor az odautazás lehet védhető. Az odautazó személyekről szóló információ pedig lehet védett.

– Némileg meglepő, hogy oly gyakran rendeznek katonai egyeztetést napsütéses tengerpart közelében. De az miért titok, hogy Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka kitől kért engedélyt egy Fidesz által rendezett pártrendezvényen való részvételre?

– Azt gondolom, hogy a jogellenesség feltárása érdekében, ezt mindenképp tisztázni kell, tehát a titkosítás itt nem indokolható.

– Ki adhat engedélyt a honvédség altábornagyának arra, hogy törvénysértő módon, egy pártrendezvényen díszegyenruhában vegyen részt?

– Ugye Korom Ferenc a legfelsőbb katonai vezető, neki katonai felettese nincs. Valószínűnek tartom, hogy a tábornok úr nem kért engedélyt senkitől. Kapott egy meghívást, s annak eleget tett. Ez az eset is része Orbán Viktor PR-kormányzásának, vagyis lényegében biodíszlettel tölti fel a termet. Az egyenruha pedig mindig jól néz ki. Korábban is előfordult más köztéri felszólalásán, hogy beállította maga mögé a hadsereg egyenruhás tagjait.

– A hadsereg főparancsnoka elvileg kikérhette volna a szintén katona honvédelmi miniszter, Benkő Tibor tanácsát. De a második vonal, tehát Böröndi Gábor altábornagy, illetve Mihócza Zoltán törzsfőnök kérhetett volna engedélyt az elöljárótól?

– Tőlük kéne megkérdezni, hogy ők milyen jogszabály alapján jártak el, s kinek az engedélyével vettek részt a politikai rendezvényen, hiszen a katonai elöljárójuk is ott volt. Gyaníthatóan, senki nem kért engedélyt semmire, hisz az a közhangulat, hogy ha Orbán Viktortól jön egy meghívó, akkor az ellen úgysem mer senki szót emelni. Attól tartok, hogy a díszegyenruha viselésének törvényi előírásai teljesen másodlagosak voltak. A Magyarországon uralkodó szervezeti kultúrába belefér, hogy ha egy törzsőrmestert személyesen hív magához a miniszterelnök, akkor a tiszthelyettest még saját tábornoka sem merné a találkozóról lebeszélni.

– Az is nagy kérdés, hogy milyen szerepe lehet Benkő Tibor honvédelmi miniszternek? Neki ki kell vizsgálnia a díszegyenruhával elkövetett jogsértést?

– Nézze, a honvédelmi miniszter kötelezettségébe tartozik a fegyveres erők működésének törvényi biztosítása. Ha felmerül a gyanú, hogy aktív katonák jogellenes módon visszaéltek az egyenruha viselésével, akkor ez politikai értelemben a miniszter asztala. Itt azonban az a probléma, hogy az ügyben felelős miniszter főnöke, tehát Orbán Viktor miniszterelnök valószínű eltekint a felelősségre vonástól, mert ő maga bíztatta erre a tiszteket.

– A hírek szerint, összehívják a parlament honvédelmi bizottságát, amelynek vezetője a miniszterelnök barátja és harcostársa, Kósa Lajos. A bizottsági ülésre beidézhetik a honvédelmi minisztert, hogy mi volt ez?

– Az alkotmányos rendszer ezt lehetővé tenné, hisz' a kormány a parlament ellenőrzése alatt működik. Tehát a honvédelmi miniszter is meghívható, meghallgatható, sőt, az Országgyűlés plenáris ülésén, azaz az országos nyilvánosság előtt interpellálható, ámbár ennek legfeljebb politikai következményei lehetnek.

– Ön szerint, a hadsereg vezetői egyenruhában biztosan nem vehettek volna részt a pártrendezvényen, de civilben már igen?

– Az biztonsággal kijelenthető, hogy az Orbán évértékelőjén szabályellenesen jelentek meg díszegyenruhában a főtisztek. Konkrét jogszabály írja elő, hogy egyenruhában nem lehet politikai rendezvényen részt venni. A magyar alkotmányos rendben – nagyjából a rendszerváltás hajnala óta – az egyenruhás személyeket elválasztották a pártpolitikától. Ezt a magyar sajátos jogi megoldást még 1994-ben, a strasbourgi bíróság is elfogadta, kimondva, hogy ez a szigorú felfogás – az egyenruhások és a pártpolitika szétválasztása – szinkronban van az európai jogok egyezményével.

– A lázadás gyanúja nélkül visszautasíthatták volna a miniszterelnök meghívását a hadsereg vezetői?

– Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben az lett volna a helyes, ha a miniszterelnöki meghívást nagy tisztelettel megköszönik, és a főtisztek civil ruhában jelennek meg az évértékelőn.  Persze nehéz a hatalomnak ellentmondani, hisz' az országban mára már egyértelműen a félelem légköre uralkodik – természetesen a hadseregen belül is. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy engem 20 éves szolgálat után csak azért rúgtak ki a munkahelyemről, mert túl sokat kritizáltam a kormányt. Az eltávolításomhoz is felhasználtak két magas rangú tisztet, akik – minden jel szerint – készséggel álltak a hatalom rendelkezésére. Ez önmagáért beszél.

– Ha már a kormányfő alkotmánysértő helyzetbe hozta a vezérkart, akkor ezért ki fogja felelősségre vonni Orbán Viktort?

– Talán majd a választók. Itt ugyanis elsősorban politikai felelősségről van szó.

– Sokan felvetik, hogy Észak-Koreában a hadsereg természetesen ott nyomul a hatalom közelében. Ugyanakkor a magas rangú katonáknak a demokrácia hazájában, az Egyesült Államokban is kötelező megjelenni az elnök évértékelőjén. Akkor nálunk miért nem lehet?

– Az Egyesült Államokban az elnöki évértékelő nem egy pártrendezvény. Nem az elnök, vagy annak pártja szervezi, hanem a kongresszus. Itt mindkét ház tagjai, a képviselők és a szenátorok együtt hallgatják az elnököt, és természetesen a demokraták, valamint a republikánusok egyaránt részt vesznek az évértékelőn. Nagyon fontos továbbá, hogy az amerikai elnök évértékelője az alkotmány által előírt kötelessége. A rendezvényre mindenkit meghívnak, aki szerepet kap az államvezetésben. Így természetesen a vezérkari főnökök is ott vannak. A Fidesz alapítványa által szervezett évértékelőre pedig láthatóan mindig csak hűséges politikai kör kap meghívást. Nagy különbség!