Mindenkit megvezet a DK székesfehérvári jelöltje?

Magyar Tibor 2021. szeptember 28. 10:42 2021. szept. 28. 10:42

Ráczné Földi Judit, a Demokratikus Koalíció offshore ügybe keveredett jelöltje úgy fogalmazott, hogy közjegyzői okiratba foglalt hivatalos dokumentumokkal tudja igazolni, hogy minden ellene szóló vád hamis. Állítása szerint soha nem volt offshore-tulajdona, az ezt igazoló dokumentumokat pedig elküldte a közös ellenzéki Országos Előválasztási Bizottságnak. A DK jelöltje azonban igencsak elferdíti a valóságot.

A Földiné által benyújtott nyilatkozathoz csatolt melléklete egy közjegyző által hitelesített nyilatkozatról tesz említést. A témában azonban kicsit is jártasak pontosan tisztában vannak vele, ez nem közjegyzői tanúsítvány, azaz a közjegyző nem az okirat tartalmát, hanem csupán az aláíró személyének és dátumának hitelességét igazolta.

Ezt támasztja alá a melléklet azon fordulata is, hogy az ügyvédnél „közjegyző által hitelesített aláírással ellátott nyilatkozat" van. Vagyis a közjegyző azt hitelesítette, hogy valaki odament hozzá, kijelentette, hogy nem Ráczné Földi Judit, hanem ő a tényleges tulajdonos, majd ezt a közjegyző előtt aláírta. Ezzel azonban a közjegyző nem az állítás valóságtartalmát, hanem csupán a nyilatkozat tételének megtörténtét igazolta. Így ez a papír tehát egyáltalán nem támasztja alá Ráczné Földi Judit állítását.

Nagyon leegyszerűsítve a dolgot egy némileg hasonló példán keresztül: ha valaki hiteles másolatot kér a diplomájáról, ott sem fogják vizsgálni a diploma valódiságát. A közjegyző csak azt tanúsítja, hogy az elkészített másolat mindenben megegyezik a benyújtott okirattal, tehát az elkészített másolat nem hamisított példány. Az azonban már nem tartozik a hatáskörébe, hogy az eredeti okirat vajon valódi volt-e, vagy éppen a tulajdonosa jogszerűen jutott-e hozzá.

A minden kétséget kizáró igazság tehát az, hogy Ráczné Földi Judit a nyilatkozatának második bekezdésében elismeri, hogy 2010. március 11-e óta a Minos King Global Business Llc. alapítása óta annak igazgatója, ekként annak képviselője. A nyilatkozat ötödik bekezdésében ugyanakkor már azt állítja, hogy sosem volt a Minos King Global Business Llc. képviseletre jogosult tagja. A két állítás nyilvánvalóan nem igaz. A valóság, hogy a hatályos magyar és szlovák cégnyilvántartásban szereplő adatok szerint Minos King Global Business Llc. képviselője Ráczné Földi Judit.

Offshore céget egyébként jellemzően adóoptimalizálási célból alapítanak. Delaware az Egyesült Államok legnagyobb offshore-paradicsoma közé tartozik, ahol rendkívül egyszerűen lehet ilyen cégeket létrehozni és működtetni. Számos ügynökség segítségét lehet kérni abban, hogy akár személyes jelenlét nélkül alapítson valaki ilyen céget. Ráczné Földi Judit pedig éppen egy ilyen a cég képviseletre jogosult tagja mind a mai napig. Ezeknek a cégeknek a jellemzője, hogy a tényleges tulajdonosuk nem ismert. Sokszor pont az a tulajdonos, aki a cég nevében eljár. Felvetődik a kérdés: amennyiben semmi köze nincs a DK-s jelöltnek az offshore-céghez, akkor 2010-óta miért a képviselője?

Önmaga tisztázásához tehát az offshore gyanúba keveredett DK-s jelöltnek nem a közvéleményt kellene félrevezetnie, hanem őszintén válaszolnia olyan kérdésekre, hogy miért van szüksége 2010 óta egy offshore cégre, miért kell egyáltalán egy amerikai cégnek szlovák fióktelep és végül ki az, aki a közjegyző előtt vállalta, hogy az offshore cég az ő tulajdona.