Orbán kedvenc antiszemitájának levele Hitlerhez

Föld S. Péter 2019. május 7. 06:44 2019. máj. 7. 06:44

Napra pontosan 76 évvel ezelőtt, 1943. május 7-én Horthy Miklós, Magyarország kormányzója levelet írt Adolf Hitlernek.

Ez a Horthy Miklós ugyanaz a személy, akit 2017. június 21-én Orbán Viktor miniszterelnök a megújult Klebersberg-kastély átadásán kivételes államférfinak nevezett. Nos, ez a kivételes államférfi levelében arról igyekezett meggyőzni Hitlert, hogy nem igazak a vádak, miszerint „Magyarországon túl enyhén kezelik a zsidókat”.

Az Orbán által kivételes államférfinak nevezett Horthy ugyanakkor arról is biztosította a Führert, hogy „A zsidók fokozatos kikapcsolására vonatkozó további intézkedések folyamatban vannak, s amint meg lesznek teremtve elszállításuk feltételei, ezt végre is fogjuk hajtani.”

A levelet az alábbiakban olvashatják:

Excellenciás uram!

Excellenciád baráti meghívását követve folyó hó 16-án a klessheimi kastélyba utaztam, hogy a szövetségi viszonynak és a közös érdekeknek megfelelően kicseréljük gondolatainkat az együttműködésünkre vonatkozó kérdéseket illetően.

Minthogy nagy jelentőséget tulajdonítok az országaink közötti nyílt és bizalomteljes kapcsolatok változatlan fenntartásának, kötelességemnek tartom, hogy kellő részletességgel válaszoljak azokra a szemrehányásokra, amelyeket az ebből az alkalomból tartott hosszú megbeszéléseink során nekem tettek.

Az egyik szemrehányás arra vonatkozott, hogy Magyarországon állítólag túl enyhén kezelik a zsidókat. Ebben a kérdésben minden elbizakodottság nélkül hivatkozhatom arra, hogy annak idején én voltam az első, aki szót emeltem a zsidók destruktív magatartása ellen, és azóta megfelelő intézkedéseket tettem befolyásuk visszaszorítására. Emiatt az akkoriban új irányzat miatt országomat Németország és az egész többi világ bojkottálta. Az általam hozott intézkedések azonban gyakorlatilag elvették a zsidóktól azt a lehetőséget, hogy tovább gyakorolják káros befolyásukat az ország közéletére. Hogy ennek folyamán micsoda óriási nehézségeket kellett legyőzni, az abból a körülményből adódik, hogy a kereskedelem és az ipar annak előtte majdnem teljesen a zsidók kezében volt.

A zsidók fokozatos kikapcsolására vonatkozó további intézkedések folyamatban vannak, s amint meg lesznek teremtve elszállításuk feltételei, ezt végre is fogjuk hajtani.

(Forrás: Vitéz nagybányai Horthy Miklós levele Hitlerhez, 1943. május 7-én. Horthy Miklós titkos iratai, Kossuth Könyvkiadó, 1965. 302. oldal)