Problématérkép készül a budapesti önkormányzati bérlakások átláthatóságáról

Harkai Péter 2021. szeptember 20. 12:45 2021. szept. 20. 12:45

A hétvégi, fennállásuk tizenegyedik születésnapi rendezvényeihez igazította az Utcajogász Egyesület annak a projektnek a bemutatását, amivel a fővárosi önkormányzati bérlakások helyzetének átláthatóságát dokumentálják és egységesítik.

Az önkéntes jogászokkal dolgozó civil szervezet 2020-ban nyert támogatást az Open Society Initiative for Europe Working Together to Improve Governance and Anticorruption alapjából a TranspaRent elnevezésű projektjére. A projekt fő célja, hogy az önkormányzati lakások bérbeadásának rendszere átlátható, hozzáférhető, ügyfélbarát és mindezek következtében igazságosabb legyen.

A humanitárius jogsegély során tapasztaltak szerint ezek az értékek nem teljes mértékben érvényesülnek az önkormányzati lakásgazdálkodás területén. Ez többek között abból is következik, hogy Budapesten a 23 kerület és a Fővárosi Önkormányzat egymástól függetlenül alakította ki a lakáspolitikáját és a lakásrendeleteit, így gyakorlatilag 24 különböző szabályozási rendszer van érvényben.

Az önkormányzati lakásokhoz való hozzáférés módja és szabályai eltérőek a főváros különböző területein, illetve gyakran nehéz hozzáférni az információkhoz, valamint értelmezni az önkormányzati lakásbérlettel kapcsolatos szabályokat.

A projekt első szakaszában önkormányzati rendeletek, pályázati felhívások, szerződések elemzésével, a jogszabályi környezet és a jogalkalmazási gyakorlat feltárásával részletesen felmérték és értékelték a fővárosi önkormányzatok lakáspolitikáját. Az erről tartott pénteki fórumon részt vett V. Naszály Márta, az I. kerület és Pikó András, a VIII. kerület polgármestere is.

Ennek a szakasznak az eredménye az elkészült Problématérkép, amely összefoglalja az elemzések eredményeit. A feltárt problémák és jó gyakorlatok képezik az alapját annak, hogy az önkormányzatokkal érdemi együttműködést alakíthassanak ki és ennek eredményeként konkrét javaslatokkal segítsék a törvényes, méltányos és polgárbarát szabályozás kialakítását.

Mindez nem ment, nem megy zökkenőmentesen. Éppen szeptember 17-én, pénteken kezdődött a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az adatper perfelvételi tárgyalása, amelyet az Utcajogász Egyesület indított a XV. kerületi önkormányzat ellen. A hivatal ugyanis csak költségtérítés megfizetése ellenében lett volna hajlandó kiadni a közérdekű adatokat.