Aki kinevezte, az nem százas

Lovász Péter 2019. december 5. 15:48 2019. dec. 5. 15:48

Rácz Zsófiát, a 22 éves, diploma előtt álló jogászhallgatót helyettes államtikárrá nevezték ki Novák Katalin mellé. Az ifjú hölgy lesz a felelős a kormány hatáskörébe tartozó családi és az ifjúságot érintő ügyekért.

Paff vagyok. Csak remélni merem, hogy a bájos, sőt szépséges ifjú hölgy intelligencia-hányadosa eléri, vagy legalább megközelíti a 180-as szintet. Ámbár tiszta lélekkel állíthatom, hogy a tehetség – lett légyen bármily irigylendő – nem pótolja a hiányzó tapasztalatot, kiváltképp magas vezetői pozícióban nem. Felteszem, arra felkészült a kisasszony, hogy ténykedését – és különösen személyét – gonoszkodó, sőt, gonosz megjegyzések kísérik majd, hiszen még Napóleon is csak 24 éves korában érte el a dandártábornoki rendfokozatot, miután Toulon ostrománál, a forradalom idején, különösen kitüntette magát.

Én őszintén remélem, hogy Önt is teljesítménye alapján választották ki e posztra, s munkájában kívánok Önnek sok sikert és dicsőséget. Az Ön személye iránti aggodalomra mindössze az ad okot, hogy nem volt elég esze kereken elutasítani a felkérést, vagyis talán nem tudja, hogy ilyen tisztségben milyen nehézségek és kockázatok várnak Önre. Vagy esetleg nem volt más választása. 

Önnel nekem nincs bajom, s koros ember lévén, ügyem sem igen lesz.

De aki Önt kiválasztotta és kinevezte, az gyaníthatóan nem százas.