Alkotmányos bosszú?

Dr. Dávid Ferenc       2020. április 7. 18:25 2020. ápr. 7. 18:25

Gyurcsány Ferenc egyik jegyzetében így minősítette a jelenlegi kormányfőt: „Itt áll előttünk egy kicsinyes gazember. Politikust játszik. Államférfiúi szerepben tetszeleg. Közben csak egy görcs rángatta útonálló.” Írta ezt a DK elnöke akkor, amikor Orbán Viktor vezérletével

– a járvány elleni védekezés örvén „hatályon kívül helyezték” a Parlamentet;

– lefokozták az önkormányzatokat;

– megaláztak több tucat nagyvárosi polgármestert (gépjárműadó elvétele, parkolási díj eltörlése stb.);

– az éj leple alatt újabb vagyonelemek „lenyúlására” vonatkozó törvényeket nyújtottak be a lebénított Országgyűléshez;

– cserben hagyták az egyre sokasodó állástalanokat és nyugdíjasok tömegeit (a 13. havi juttatás ígérete ócska trükk).

 A fent idézett gyurcsányi mondatok kapcsán, Tamás Gáspár Miklós legújabb írásában (hvg.hu) szabályszerűen „kicsontozta” a volt kormányfőt. Jegyzetének címe („Gyurcsány Ferenc képviselő gyalázkodása kártékony”) is abszolút szinkronban van annak tartalmával. TGM közismert szófűzésével elemzi Gy. F. magatartását és stílusát, miközben elismeri és rögzíti, hogy „Nem az a baj, hogy Orbán Viktor úr sok mindenkinek nem rokonszenves (így láthatólag Gyurcsány úrnak se), hanem az, hogy kormányzása alkotmányellenes, törvénysértő, igazságtalan és szakszerűtlen.”

Természetesen azonnal felmerül a kérdés: ha valaki alkotmányellenesen, törvénysértően, igazságtalanul és szakszerűtlenül irányítja az országot, arra milyen jelzőt szabad, milyen jelzőt kell aggatni?

Nézzük csak Gyurcsány Ferenc mondatait!

– „Itt áll előttünk egy kicsinyes gazember”.

Itt áll előttünk egy olyan ember, aki cimboráival együtt, elvette az emberektől a kötelező magán-nyugdíjpénztári megtakarításait, engedte elkonfiskálni a takarékszövetkezeti vagyont és haveri alapra helyezte a milliárdos közbeszerzések rendszerét. És folytathatnám a sort, de nem teszem, hiszen a bűnlista rendkívül hosszú. Törvényesített lopások sorozata! Jobb lett volna a gazember helyett a gazfickó?

– „Politikust játszik. Államférfiúi szerepben tetszeleg.”

A kormányzó párt elnöke tudatosan szembeállítja egymással a nemzedékeket, gerjeszti az idegengyűlöletet, a falu-város ellentétet örömmel szítja, képzelt ellenségekkel harcol és közben várvédő hősként csatázik az unióval. Politikai ellenfeleit lenézi. A nemzet oltalmazójaként áll a gátra (árvíz), most éppen a nemzet orvosa szerepet alakítja (vírus) és mindeközben ő az ország első számú foci szakértője is. Bizony nem államférfi, hanem csak egy sok érdekeltséggel rendelkező politikai nagyvállalkozó. A Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnök-vezérigazgatója, aki szemmel láthatóan imádja attakjai eredményeit és nyíltan a profitra hajt.

– „Közben csak egy görcs rángatta útonálló”.

Ez valóban kegyetlen mondat, ezen nincs mit szépíteni. Az, hogy a mostani miniszterelnök görcsösen ragaszkodik a hatalmához, ahhoz nem fér kétség. Persze írhatta volna azt is Gy. F., hogy: „betyár”, „zsivány”, „csirkefogó”. Nem tette, mert nem ezt gondolja Orbán Viktorról. Az Orbán-Gyurcsány csörte már régen nem a szép szavak mentén zajlik, és ezt TGM is pontosan tudja. A kedves közönség adok-kapok meccset lát, és az egymást ütlegelő felek nem nagyon válogatnak a verbális eszközökben sem. Nem jó, de így van és vélhetően így is marad.

Az addig rendben van, hogy TGM helyreigazítja a valóban nyersen fogalmazó volt kormányfőt. Az viszont nincs rendben, hogy a szóhasználati gyakorlatból és a sajátos stílusból kiindulva, politikai és morális jellegű következtetéseket is levon. A kormányzó párt hívei nyilván nagy élvezettel olvassák TGM szavait és kritikáját, és bizonyára fel fogják használni a „kártékony gyalázkodás” formulát. Vélhetően a kisebb ellenzéki pártok képviselői is elégedetten nyugtázzák majd, hogy TGM jól kiosztotta Gyurcsányt. Írásában az ismert filozófus az általa hibásnak tartott Gyurcsány-bejegyzés hatását túlértékelte, illetve jócskán felnagyította, és ezzel akarva- akaratlanul elterelte a figyelmet a közelmúltban végrehajtott „alkotmányos puccsról” (felhatalmazási törvény).  

Befejezésül: Gyurcsány Ferenc Facebook-bejegyzésének címe: „Orbán a bosszú embere. A kicsinyes bosszúé.” Ebben is tévedett a volt kormányfő?