Beer Miklós: kulturált beszélgetésre van szükség, kirekesztés és elítélés nélkül

HírKlikk 2023. december 26. 08:00 2023. dec. 26. 08:00

Most volt a pápa 87. születésnapja, tíz éve ő vezeti a katolikus egyházat, az első megnyilatkozásaitól kezdve következetesen az egyszerűségre törekszik, a szegények egyházát és a szegény egyházat szeretné megvalósítani – fejtette ki a KlikkTV Mélyvíz című műsorában Beer Miklós, a váci egyházmegye nyugalmazott püspöke. Sajnálatosnak nevezte, hogy sokan nem értik őt, túl gyorsnak tartják a tempóját, túl radikálisnak a gondolkodását. „Én úgy látom elég erős az ellenzéke egyházon belül, ami nekem nagy fájdalmat okoz, és nem értem. Elképzelhető, hogy az ellenzéke mindent elkövet, hogy leállítsák ezt az irányvonalat, leállítsák ezt a tempót.”

Beer Miklós emlékeztetett, a napokban azt nyilatkozta a katolikus egyházfő, hogy nem akar lemondani, kétségtelen, hogy az utódlás kérdése egyre többször fölmerül. „Talán a legmarkánsabb az, ahogy Ferenc pápa a papságról beszél, sokszor kifejezte már, hogy a klerikalizmus béklyóiból szeretné felszabadítani a katolikus egyházunkat és érthetően a klérus, a papság ebből presztízskérdést csinál sok esetben. Nem értik, hogy a pápa egy közösségi egyházban gondolkodik, hogy merjünk álmodni a jövő egyházáról, hogy mindenki, aki hívő embernek tartja magát, mindenki felelős az egyház hitelességéért. Éppen a mindennapi szolidaritásban érhető ez tetten.”

Papi bűnökkel szembeni harc, tolerancia a melegekkel

A papi bűnökkel kapcsolatban Ferenc pápa szenvedélyesen beszél arról, hogy itt nincs pardon, nem lehet szőnyeg alá söpörni azt, ami hiteltelenné tette a papságunkat és az egyházunkat – mondta Beer Miklós. Ferenc pápa ezzel radikálisan szembefordul – tette hozzá. „A melegekhez való hozzáállását nem tudom másképp értelmezni, mint az elesettekkel, a hátrányos helyzetűekkel, a valamiféle fogyatékkal élőkkel szemben tanúsított megértést, irgalmas lelkületet, amit megint sokan nem értenek.”

A püspök példaként elmondta, ha következetesen olvassuk a Bibliát, akkor kiolvashatjuk belőle, hogy Jézus megértő tudott lenni a házasságtörő asszonnyal, vagy a leprásokkal. Ez felháborította a korabeli vallási vezetőket, nem nézték jó szemmel, hogyan állhat ő szóba egy általuk kiközösített emberrel. „A mi jelenkori társadalmunknak egy nagyon komoly és kikerülhetetlen problémája a melegek jelenléte. Ők sokszor a fájdalmukat is kifejezik, hogy nem tehetnek az irányultságukról, de szeretnének az egyházban bent maradni, és Ferenc pápa ezt a hangot meghallotta. Keresi a megoldást, keresi az ő elfogadásuknak és befogadásuknak a módját. Nem egyszerű kérdés.”

Maga a kérdés is összetett, a legtöbbjük vívódik a helyzetével, ha már az orvostudomány, a pszichológia sem találja, hogyan alakul ki a homoszexuális irányultság – folytatta Beer Miklós. „De az is tény, hogy nem beszélhetünk erről úgy, ahogy sokszor a Pride kapcsán előfordul, hogy ez egy fiatalok számára is felajánlható lehetőség vagy életforma. Mindig óvatosan beszélek, és keresem a szavakat, hogy ne bántsam meg őket, mert ki kell mondani, hogy ez nem a normalitás útja. Bibliai alapon azt mondjuk, hogy a teremtő Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, tehát a heteroszexualitás a természetes állapot.” A püspök hozzátette, a homoszexuálisok helyzetét is úgy közelíti meg és fogadja el, mint a fogyatékossággal élők problémáját, akik nem tehetnek róla, hogy ilyen betegség alakult ki náluk. „Az ő párkapcsolatukat nem tekinthetjük házasságnak, mert az mást jelent, abban a gyermekvállalásnak a kérdése is benne van, és sok más kérdés is, hogy jogukban van-e örökbe fogadni gyermeket, rájuk bízhatunk-e gyermeknevelést.”

A püspök szerint ez ugyanolyan súlyos kérdés, mint az eutanázia, mert nincs egyértelmű válasz.

Utalt arra, amivel ő maga is egyetért, hogy Fabinyi Tamás evangélikus püspök is támogatásáról biztosította a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Karsai Dániel alkotmányjogászt, aki augusztusban állt nyilvánosság elé betegségével és az eutanázia jogáért beperelte a magyar államot az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

„Fabinyi azt írta, hogy kialakult a mai magyar társadalomban egy kulturált beszélgetés, ahol nem egymásnak esnek, hanem együtt keresik a megoldást, a melegek estében is. Ide el kell jutni, hogy ne kategorikus, főleg ne kirekesztő és elítélő megnyilatkozásokat tegyenek.”

Beer Miklós rámutatott, nagyon súlyos, komoly kérdésről van szó, ahol nem várhatjuk a minden esetre érvényes jogi szabályozást, amit kevésbé fontos kérdésekben el tudunk dönteni. „Személyes élethelyzetekről van szó, minden egyes ilyet külön-külön kellene megvizsgálni.”

A KlikkTV műsorát itt nézhetik meg.