Egy békeév háborúi

Németh Péter 2019. december 28. 06:30 2019. dec. 28. 06:30

Két évet és három választást hagyunk magunk mögött 2019 december 31-ével; egy politikai háborúkkal szegélyezett időszakot. Mondhatnánk persze, hogy a választások mindenütt a világban a verbális háborúk felerősödését hozzák magukkal, a demokratikus küzdelmek részei – gondolhatnánk. Nyilván hajlamosak vagyunk a hazai állapotokat felnagyítani, és azt hinni, nálunk az ilyesmi sokkal rosszabb, sokkal durvább, mint másutt.

De nem biztos, hogy ebben igazunk is lenne. Aki odafigyel arra, hogy az ilyen harcok miként zajlanak más országokban, az bizonyára látja: hasonló módon. Ilyenkor nincs kímélet, a politikai ellenfelek úgy érzik, bele kell szállni a másikba, és – bizony – az övön aluli ütések sem ritkák. Hogy ebben a nemesnek egyáltalán nem nevezhető küzdelemben hogy áll Magyarország, azt most ne firtassuk! Állapítsunk meg csak annyit, nem áll vesztésre. A harmadik választásra, az önkormányzatira, már különösen beerősített; korábban tiltottnak vélt határokat lépett át, behatolt a halószobákba, lecsupaszított mindent és mindenkit.

Sűrűre sikeredett tehát ez a két év, amelynek utórengéseit – lásd Gréczy-ügy – most is észleljük. Éppen ideje, véljük sokan, hogy nyugodalmasabb időszak elé nézzünk a honi tájakon; 2020-ban végre nem lesznek választások, legalább is általánosak nem. Helyiek igen, mindjárt itt van januárban a győri, a Borkai-ügy által megtépázott város voksolása; ne higgyük, hogy nyugodt napjaik lesznek a Rába-partiaknak. De még mindig állíthatjuk: egy ilyen – megismételt – szavazás sem képes felborítani az ország normális menetrendjét. Bármily görcsös is lesz a küzdelem, néhány nappal az eredményhirdetés után, túljutunk rajta, szép, csendben belesimul az év történéseibe. Másként: a győri voksolás és rosszízű versengés miatt, még nem lehetne nyugodt az év. Úgy is fogalmazhatnék: békén hagyhatnának bennünket a politikusok.

De nem fognak.

Így aztán senki ne reménykedjen abban – már aki odafigyel a politika rezdüléseire –, hogy egyszerű tizenkét hónap elé néz. Sőt, megkockáztatom, bizonyos szempontból még több lesz a feszültség, a konfliktus, egymás kikezdése, lejáratása. Hogy csak két konfliktus-forrást említsünk: ebben az esztendőben ünnepelnénk a rendszerváltás 30. évfordulóját, és idén emlékeznénk Trianon 100. évére. Ha figyeltek: feltételes módban fogalmaztam, mégpedig azért, mert se nem ünnepelünk normálisan, se nem emlékezünk tisztességesen.

Az egyik a közelmúlt, a másik a távolabbi történelem része. Illetve csak része lenne, ha nem igyekeznének valamilyen módon kisajátítani, vagy meghamisítani. Hihetnénk: egy nemzet vagyunk, közös múlttal, de ez nagyon nincs így. És ezek a különbségek 2020-ban minden korábbinál élesebben fognak kirajzolódni. Trianon kezeléséből már az idén kaphattunk némi ízelítőt; a Nélküled című dal körüli botrányról csaknem mindenki értesült, és – higgyék el – ez csak rosszabb lesz.

Ebben az országban ma olyan hangulat van – ez a kormány által előírt kánon –, amelyben a 100 évvel ezelőtt békeszerződésről – diktátumról – nem lehet normálisan beszélni. Hogy is lehetne, ha a miniszterelnök Nagy-Magyarország térkép előtt ülve beszélget, és ezt ki is teszi a világhálóra.

Félreértés ne essék: én most nem a környező országok érzékenységére utalok, sokkal inkább arra, hogy egy kormányfő igenis a magyar szélsőjobbnak kedvező gesztussal mutatkozik. Az a térkép ugyanis nem a külföldnek, a hajdani magyar, most más országokhoz tartozó területek új gazdáinak, hanem nagyon is a magyar közvéleménynek szól. Mert Trianon kétségtelenül súlyos seb az ország testén, de normális megközelítésben a történelem része, megbeszélendő, és megvitatható. De semmiképp nem lenne alkalmas arra, hogy megítélése a politikai háború része legyen, jelképesen – de valódi képben – fogalmazva, tán’ nem kellene legyilkolni azt, aki ülve marad.

Nincs ilyen messze, mégis mindenki másként emlékszik rá: a rendszerváltás. Akkor, 30 évvel ezelőtt, azt hittük, olyan fordulópontja ez a mi történetünknek, történelmünknek, amely mindenképpen közös élmény. És épp az benne az egyik közös élmény, hogy szabad másként gondolkodni, szabad más politikai szervezetekbe tömörülni, vagy pont kimaradni az ilyesmiből.

Azt is hittük, hogy a demokrácia intézményeinek kiépítésével egyszer és mindenkorra magunk mögött hagytuk a sötét napokat. És most azt látjuk, hogy ezt a rendszerváltást is ki akarják sajátítani. Már a megünnepléséből is igyekszik a hatalom kirekeszteni mindenkit, aki nem azonosul vele.

Súlyos lopásnak lehetünk tanúi, ami azért is bosszantó – mi több, felháborító – mivel elég sokan vagyunk, élünk, létezünk, és ép elmével emlékezünk – olyanok, akik valamilyen módon szereplói voltunk az akkori változásoknak. Mégis, itt és most történik a rendszerváltás kisajátítása, az orrunk előtt taszítanak ki olyanokat belőle, akik tevékeny részesei voltak az eseményeknek. Állami pénzen folyik a satírozás, és még csak bele sem léptünk a jubileumi esztendőbe.

Persze, mondhatnák, nem lenne háború sem Trianonból, sem a rendszerváltás furcsa, egyoldalú és hamis feldolgozásából, ha az emberek simán tudomásul vennék a kormányzati kánont. Csakhogy ez a kánon nem elégszik meg a saját szerep felnagyításával az egyszerű kirekesztésnél, meg is akar bélyegezni. Mert olyan kánont akar, ahol csak egy hang érvényesül.