Közéleti mozgalmat indítanának Pálinkásék

HírKlikk 2019. április 13. 18:07 2019. ápr. 13. 18:07

Közéleti mozgalom elindításába fogtak az idén február 9-én, a Magyar Tudományos Akadémia ellehetetlenítése kapcsán a tudomány és a kultúra függetlenségének védelmében született Nyilatkozat kezdeményezői. „Soha nem volt politikai megújulás, amit ne szellemi műhelyekben készítettek volna elő” – írják levelükben. Ehhez első körben a februári nyilatkozat aláíróit keresték meg.

Pálinkás József, Beer Miklós, Csaba László, Lányi András, Szathmáry Eörs, Bálint Csanád, Győrffy Dóra, Gyurgyák János, Király Miklós, Szakolczai György – az ő aláírásukkal kaptak levelet azok, akik aláírták a februári Nyilatkozatot, illetve regisztráltak a feleloserelmiseg.com oldalon. Mint írják: „bizonytalan vállalkozáshoz” kérnek segítséget, de „a nemes felháborodáson túl egyéb dolgunk is akadna”, s „soha nem volt politikai megújulás, amit ne szellemi műhelyekben készítettek volna elő; ha volt, bár ne lett volna!”

„Jóvátehetetlen a szellemi és anyagi kár, az emberveszteség” Magyarországon, s „nem akarjuk, hogy ez így folytatódjék” – szögezi le a levél, amely az oktatástól és az egészségügytől kezdve a nemzetgazdaság jövőtlen pályára terelésén, a fejlesztési források elherdálásán át egészen az önkormányzatiság, a környezetvédelem, a tudományos élet, az igazságszolgáltatás és a sajtó tönkre tételéig sorolja a negatív folyamatokat, nem feledkezve meg a vidékről, a bevándorlókkal való riogatásról, a százezrek kivándorlásáról vagy éppen a nyilvános beszéd elaljasodásáról sem.

A politikai megújuláshoz szükséges közéleti mozgalom elindításához kérik a megkeresetteket, mint írják „kísérletet szeretnének tenni a közvéleményt megosztó fogalmak tisztázására, a társadalomban zajló folyamatok megértésére, a lehetőségek és tennivalók azonosítására. Műhelymunkára, nyílt és méltányos vitára gondolnak, aminek kiindulópontja egy-egy szakterület kulcskérdéseit felvető konferencia lehetne, az eredménye pedig állásfoglalás az ország előtt álló sorskérdésekben. „Nem kell, hogy mindenben egyetértésre jussunk, célunk az értelmes egyet-nem-értés demokratikus kultúrájának feltámasztása” – szögezi le a levél, hozzátéve: „de lesz, amiben egyetértünk, és azt minden erőnkkel képviselni fogjuk a nyilvánosság előtt”. Az első tanácskozás témája ez lehetne: Magyarország és Európa.

Forrás: Hírklikk