Közös nyilatkozatban üdvözlik a hazai szakszervezetek az uniós minimálbér kidolgozását

HírKlikk 2020. október 29. 18:20 2020. okt. 29. 18:20

A négy szervezet minden tagja üdvözli és támogatja az Európai Bizottság tegnap, október 28-án megjelent, a minimálbérre vonatkozó irányelv javaslatában foglaltakat.

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ), a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete (TBDSZ) akciószövetségének tagsága ma délután megjelent közleményükben emlékeztettek, hogy az Európai Bizottság június 3-án indította el az európai szociális partnerekkel folytatott konzultáció második szakaszát a tisztességes minimálbérekkel kapcsolatos kihívások kezelésére irányuló lehetséges fellépésről. 

Álláspontjuk szerint, az elmúlt húsz évben egyre gyengébbé vált a kapcsolat a munka és a tisztességes élet között: a méltányos minimálbér biztosítását célzó uniós kezdeményezés az első lépés lehet e tendencia megfordításában. Mindez azért is sürgősen megoldandó kérdés, mert az egyenlőtlenségek továbbra is fennállnak az EU-ban. Közép-, Kelet- és Dél-Európában a bérek jóval az európai átlag alatt maradnak, és nem tükrözik ezen gazdaságok növekedési teljesítményét.

Az akciószövetséget alkotó szakszervezetek megítélése alapján, ezt a folyamatot kiválóan segítik a most megjelentetett irányelv-javaslatban foglaltak. Az összefogás tagjai üdvözlik, hogy az irányelv minimumszabályokat kíván lefektetni, amelyektől a dolgozókra nézve jobb feltételeket előírhat a tagállam, de a leendő jogszabály semmiképp sem szolgálhat ürügyként a jobb feltételekkel rendelkező rendszerekből való visszalépésre. A tagállamoknak az elfogadástól számított két év alatt kellene az irányelvet átültetni a nemzeti jogba.

Az akciószövetség tagjai támogatják továbbá, hogy a leadott adatok alapján, a Tanács Munkaügyi Bizottsága minden évben vizsgálja meg a tagállamokat a kollektív szerződések és a minimálbérek tekintetében. A Bizottság a Parlamentet és a Tanácsot is tájékoztatná évente.

A négy szakszervezet tagsága az irányelv-tervezet egyik legfontosabb javaslatának tartják, hogy az  kötelezettségként írja elő a tagországok számára a szociális partnerek aktív bevonását a kötelező minimálbér meghatározásába.