Még kér a nép…

Dr. Dávid Ferenc       2020. február 20. 12:56 2020. feb. 20. 12:56

A Demokratikus Koalíció Pártjának parlamenti képviselőcsoportja a tavaszi ülésszak harmadik napján benyújtotta Magyarország 2020. évi központi költségvetésének módosításáról szóló törvényjavaslatát (T/9304).

A gyors jogszabályi korrekciót azt indokolja, hogy, „A kormány bevált stratégiája, hogy az éves költségvetésben alul tervezi a fogyasztói árnövekedést. Ez a nyugellátások megtervezésénél azért lényeges, mivel a nyugellátás éves emelésének meghatározása az adott évre tervezett fogyasztói árnövekedésen alapul. Jól érzékelhetően, a 2020. évi központi költségvetésről szóló törvényben szereplő 2,8 százalékos fogyasztói árnövekedés nem felel meg a tényeknek A rendelkezésre álló adatokból megállapítható hogy a várható fogyasztói árnövekedés ebben az évben 4 százalék lesz A 4 százalékra való emelés összhangban áll az MNB által meghirdetett elsődleges célkitűzéssel az infláció 3+1 százalékos tolerancia sávon belülre való visszanyomásával.”

A fenti szövegrészből világosan kitűnik, hogy a DK a jelenlegi nyugdíjszisztéma keretein belül kívánja rendezni a 2020. évi ellátások nagyságrendjét. A javaslat egyszerű, világos és szakmailag jól védhető. Nem forgatja fel „fenekestül” a rendszert, nem lő túl a célon. A beterjesztők tudatosan és jól érzékelhetően csak arra törekednek, hogy a magasabb pénzromlás (infláció) következtében a kisnyugdíjasok százezreinek ne kelljen novemberig várniuk a korrekcióig, ne kelljen hitelezniük az államot a téves központi tervezés miatt. Hozzáteszem, hogy a központi hatalom a január-február hónap (de vélhetően még a március is idetartozik) veszteségeit már sajnos biztosan „letolta a nyugdíjasok torkán”.

Olvasom, hogy léteznek más elképzelések is, vannak olyan pártok és civil szervezetek, amelyek az előbb ismertetett megoldástól eltérő technikát és magasabb értéket javasolnak. Ne most!

A DK – álláspontom szerint mértéktartó és indexálási szisztémát pillanatnyilag nem szorgalmazó – indítványa reális alapokon nyugszik.

1. Ezért azt javaslom, hogy valamennyi ellenzéki párt (parlamenten belüli és kívüli) nyíltan és bátran támogassa a szerdán benyújtott DK-s törvénytervezetet, és egységes kiállással segítse, hogy a visszamenőleges hatályú 4 százalékos (2,8+1,2) nyugdíjemelés mihamarabb érvényesüljön!

2. Kérem a magyar szakszervezeti mozgalom minden tagját (országos konföderációkat, ágazati tömörüléseket, vállalati szintű független szervezeteket) és az összes nyugdíjas szervezetet (beleértve a Nyugdíjas Parlamentet is), hogy teljes egységben álljanak az ügy mögé, és ne kezdjék el „szétbombázni” és módosítgatni a „négy százalékos” törvényi kezdeményezést!

Tisztában vagyok azzal, hogy az esélyek nem kedvezőek. De, ha a teljes ellenzéki platform, a különféle munkavállalói érdekképviseletek és a nyugdíjas testületek az ügy mögé állnak, akkor a kormányzó pártok, ha nem is szolidaritástól vezérelve, de a politikai haszonelvűség miatt, talán változtatnak a méltatlan helyzeten. 2,7 millió ember sorsáról kell – így, vagy úgy – dönteniük. Nyegle viselkedésükkel és közömbös magatartásukkal 2,7 millió vesztes pozícióban lévő, potenciális választót haragíthatnak magukra.

Közeleg március 15. A költőzseni felszólítását mindenki ismeri: „Még kér a nép, most adjatok neki!” A vers folytatását vélhetően a kormánypárti képviselők is ismerik.