Orbán a maga teremtette Való Világban

HírKlikk 2021. január 11. 18:45 2021. jan. 11. 18:45

A politikai hazugság két atyamestere Hitler és Sztálin megmutatták, hogy az igazság eltorzítása annál hatásosabb, minél durvább. Minél jobban eltorzítják az igazságot, az annál nagyobb tömeghatást fejt ki. Az új vonás az, hogy milliók boldogan engedik átverni magukat, amint ezt az amerikai példa is mutatja. Ez azonban bőven tetten érhető a magyaroknál, lengyeleknél és a törököknél is.

A populista vezetők a maguk érdekeinek megfelelően értelmezik át a valóságot, sőt, új tényeket ötölnek ki – írja a The New York Times. Magyarországon nem csupán manipulálják az adatokat, hanem új való világot hoznak létre. Ehhez Orbán Viktor Soros Györgyre osztotta a szálakat mozgató sötét erő szerepét. A hivatalos propaganda szerint a filantróp üzletember próbálja megrendíteni az államhatalmat, menekültekkel szorítaná ki a saját országukból a magyarokat és szétzúzná a hagyományos értékeket. 

Krekó Péter, a Political Capital vezetője rámutat: az efféle antiszemita összeesküvés-elmélet teljesen sematikus. A törzsi felfogásnak megfelelően, mindent a jó és a rossz harcaként tüntet fel, a mellékelt magyarázat pedig igencsak egyszerű. De a valóságot ez a törzsi politika alakítja. A vezér viszont igényt tart a tábor fenntartás nélküli hűségére. Aki kilóg a sorból, az áruló, és az ilyennek semmi keresnivalója nincs a törzsben. A baj csak ott van, hogy e megközelítés folytán, a demokrácia minősül kisiklásnak. 

A Trump-féle nagy hazugság azokban az országokban eredményes, ahol még gyenge a jogrendszer, illetve a tények ellenőrzéséhez kulcsfontosságú sajtó. Nyina Hruscsova – az egykori orosz pártfőtitkár Amerikában élő egyetemi tanár unokája – szerint az elnök virtuális valóságot alakított ki, akárcsak egykor Sztálin. A kérdés azonban az, hogy mi van akkor, ha abból az emberek nem kérnek. Lásd a Szovjetuniót, amely épp emiatt omlott össze. Viszont az ilyen rendszerek fennmaradásához okvetlenül szükséges a sajtó monopóliuma. Magyarországon, Oroszországban és Törökországban ilyen okokból van nehéz helyzetben a független média. Trump pedig hatalmas hasznot húzott abból, hogy a világháló tele van dezinformációval és összeesküvés elméletekkel.

(A cikk csak előfizetők számára olvasható.) 

 
Forrás: Hírklikk