Orbán célja a diktatórikus felhatalmazásainak fenntartása

HírKlikk 2020. június 29. 17:15 2020. jún. 29. 17:15

„Orbán Viktor olyan tekintélyelvű uralmat teremtett, amelyet nem lehet lerombolni. A magyar veszélyhelyzet és rendeleti kormányzás nem bevett és célzott intézkedés egy demokráciában, az teljesen lerombolta magát a demokráciát” – írta Kim Lane Scheppele a Princeton egyetem professzora és Halmai Gábor, a firenzei Európai Egyetemi Intézet alkotmányjogásza „A hazugságok pillanata” című cikkében az  Euractiv oldalán. Az írás válasz Varga Judit igazságügyi miniszter néhány nappal korábban ugyanott megjelent „Az igazság pillanata” című írására

A magyar kormány meg akarja győzni a világot, hogy Magyarország „összehangolt politikai támadás célpontja”, és hogy e támadás keretében hamisan vádolták meg a kormányt azzal, hogy a diktatúra konszolidálására hirdette meg a vészhelyzetet – írja a szerzőpáros. Emlékeztetnek arra, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter „Az igazság pillanata” című írásában bejelentette, hogy a veszélyhelyzetet feloldották, és ez olyanná teszi Magyarországot, amilyen a többi uniós tagállam, minden visszatért a normális kerékvágásba. „Sajnos azonban Varga Judit ’gazságai’ ’hazugságok’” – állítja Scheppele és Halmai. Igaz, hogy a magyar parlament visszavonta a törvényt, amely túlméretezett felhatalmazásokat adott a kormánynak arra, hogy időkorlát nélkül, rendeletek útján felülírja a jogszabályokat. Ám a magyar kormánynak az EU költségvetési szankcióival kellett szembenéznie, és ezért engedett – mutatnak rá, hozzátéve: a rendkívüli helyzetnek ugyanis nincs vége. A kormány – a rendkívüli felhatalmazásokat adó törvény visszavonásával egyidőben – elfogadott egy olyan törvényt, amely visszaadja számára ugyanezeket a felhatalmazásokat, csak éppen még kevesebb korlátozással. 

Az Orbán-kormány a járvány miatti veszélyhelyzetnek június 17-én véget vetett (a 282/2020 jogszabállyal), de azonnal el is fogadott egy újat (283/2020 kormányrendelet), amely egy új, „egészségügyi válsághelyzetet” rögzít. Így Magyarország változatlanul rendkívüli helyzetben van, amelyben az ellenőrzés abszolút mértékben és korlátlan időre a kormány kezében van.

Még keményebb a helyzet

Az új rendkívüli felhatalmazásokat egy 247 oldalas technikai jogszabályba temették (XII/2020), amely az egészségügyi törvény keretében teremti meg az új rendkívüli helyzetet, nem pedig az alkotmánynak megfelelően, az alkotmány fékeket és ellensúlyokat biztosító rendelkezései szerint.  Az új „egészségügyi válsághelyzetet” a kormány külön parlamenti felhatalmazás nélkül hirdetheti meg, és a parlamentnek nincs hatalma a válsághelyzet feloldására, ez kizárólag a kormány kezében van, mint eddig is. 

Ugyan a bírálatoknak engedményt téve, az új rendkívüli állapot csak hat hónapig tartható fenn, de a kormány kiterjesztheti meghatározatlan ideig. És bizony ilyet már a migrációs válsághelyzet esetében meg is tett; azt  2015 óta érvényben tartja. 

Az új válsághelyzet semmivel nem jobb az előzőnél, mi több, gyakorlatilag mindent lehetővé tesz, amit az előző lehetővé tett. A kormány már ki is adott rendeleteket az új törvény alapján. Például már katonákat állított a kórházak élére, de most az új jogszabály lehetővé teszi a katonák számára, hogy a járványveszély kezelésére országon belül is fegyvert használjanak civilek ellen. A kormány kiterjesztette a vírus és annak biztonsági vonatkozásainak kezelésére létrehozott operatív törzs működését, és létrehozta a gazdasági operatív törzset, amelynek feladata a járvány gazdasági hatásainak kezelése lesz.

Hiába ülésezik a parlament

Mindkét testületben olyanok foglalnak helyet, akik nem tagjai a kabinetnek, és nem tartoznak elszámolással a parlamentnek, amint azzal sem, hogy megmagyarázzák, mit tesznek. A két testület lényegében helyettesíti az alkotmány által felhatalmazott kabinetet, és e két alkotmányon kívüli testülettel most Orbán Viktor kezében van minden, ami Magyarország szempontjából fontos” – írták a szerzők. 

A parlament még ülésezik, és eddig is ülésezett. Időnként törvénybe foglalta a vészhelyzeti rendeletekben elrendelteket. Például állandósította a pénzek eredetileg ideiglenesnek mondott átirányítását az ellenzéki vezetésű települési önkormányzatoktól a kormánypárt ellenőrzése alatt álló megyeiekhez. 

Fennmaradt a rémhírek terjesztésének a kriminalizálása, és az Alkotmánybíróság ezt jogszerűnek találta. Ezen az alapon, eddig legalább 130 embert vettek őrizetbe. A kormány nem az újságírókat vette célba, hanem a forrásaikat bünteti meg, hogy az újságírók ne jussanak hozzá a járvány igaz történetéhez. 

A diktatórikus felhatalmazások fenntartása a cél

A járvány Magyarországon valóban enyhébb lefolyású volt, mint amitől tartottak. Tény, hogy a volt szovjet tömb minden országában jobb volt a lefolyása a vártnál.  A tudósok szerint, ebben talán van megelőző szerepe a BCG-oltás kötelező voltának, továbbá annak, hogy viszonylag kevés a 80 évnél idősebb ember. 

Másrészt rendkívül magas a halálozási arány, és ez bizonyosan azzal függ össze, hogy a kormány több pénzt költ futballstadionokra, mint a kórházakra. 

Ha a járványt valóban kézben tartják – ahogyan Varga Judit miniszter állítja –, akkor vajon miért van szükség újabb Alaptörvényen kívüli vagy bármilyen válsághelyzet kihirdetésére? Az egyetlen lehetséges következtetés, hogy Orbán Viktor fenn akarja tartani diktatórikus felhatalmazásait. „A nemzetközi bírálatnak első ízben is igaza volt. Orbán olyan tekintélyelvű uralmat teremtett, amelyet nem lehet lerombolni. A magyar veszélyhelyzet és rendeleti kormányzás nem bevett és célzott intézkedés egy demokráciában, az teljesen lerombolta magát a demokráciát” – írta Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor. 

Forrás: Hírklikk