A bűnös kormányzó

Dr. Dávid Ferenc       2020. február 28. 17:17 2020. feb. 28. 17:17

„Sőt fennáll annak a veszélye, hogy a szélsőjobboldal teljesen kisajátítja magának Horthy személyét, emlékét. Ezzel pedig végképp ellehetetlenülne a kormányzó tevékenységének elfogulatlan bírálata. Intő és egyben sürgető jel e tekintetben, hogy március 1-jén, vasárnap nagyszabású, fáklyás és fehér lovas felvonulást tart Horthy Miklós kormányzóvá választásának századik évfordulója alkalmából – összemosva a nemzeti összefogással – a Horthy Miklós Társaság, a Mi Hazánk Mozgalom, a Trianon Társaság, a MIÉP, az FKgP, a délvidéki MPSZ, a Betyársereg és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat. A budapesti Szent Gellért térre tervezett ökumenikus jellegű rendezvényen – nézve a tervek szerint felszólalókat – számos jóindulatú és jó ügyet szolgáló személy is jelen lesz, így sajnálatos módon keveredni fog a „búza az ocsúval” – Magyar Hírlap 2020.február 28. (Petrin László)

Elintézhetnénk ezt annyival, hogy néhány félresikerült és szedett-vedett szélsőséges politikai alakzat ismét megpróbálja tisztára mosni a tenger nélküli altengernagy emlékét és egyenruháját, de ennél azért többről van. A Mi Hazánk Mozgalom, ha önálló frakcióval nem is, de parlamenti képviselettel rendelkezik, hiszen Fülöp Erik és Dúró Dóra elnökhelyettes ott csücsül a függetlenek között. Zavaros gondolkodású és EU-s zászlót égető férje (egykor jobbikos képviselő, Novák Előd) a párt alelnöke. A Mi Hazánk Mozgalmat saját érdekeinek megfelelően, a Fidesz „futtatja”, ezt jól igazolja a kormánypárti sajtó általi pozitív minősítésük. 

 A nyíltan rasszista politikai formáció tehát újabb provokációra készül, arra emlékezvén, hogy a XX. század egyik legsötétebb politikai figurája 100 éve került hatalomra. És ne feledjük el azt sem, hogy Magyarországot a háborúba hajszoló bűnös és felelőtlen kormányfőknek mindig ugyanaz az ember adta a miniszterelnöki megbízást, illetve a népirtó és vagyonelkobzó törvényeket is egyazon ember írta alá. Igen: vitéz nagybányai Horthy Miklós.  A lovagolni és zsugázni nagyon szerető, középkategóriás katonatiszt elkártyázta az országot, és annak népét a pusztulásba vitte. Huszonöt éves kormányzósága alatt, hibát hibára halmozott, tevékenysége szenvedést, halált és újabb megszállást hozott hányatott sorsú hazánknak. Tettének következményeit nem vállalta, hiszen a Szálasi puccs után, 1944. október 17-én Horthy Miklós és családja kalandos körülmények között hagyta el a Budai Várat és végül a fasiszta Portugáliában telepedett le, hiszen máshol nem fogadták be a kiöregedett tengerészt. 

Azt is idézzük fel, hogy három és fél hónappal ezelőtt, Lázár János (Fidesz) hős katonának, igaz magyar hazafinak nevezte a „lómániás” kormányzót, míg Boldog István (Fidesz) azt is megköszönte neki, hogy a vörös rongyokba öltöztetett Budapestet újra a nemzet fővárosává tette. És itt ér össze a történet: a Fidesz két prominensének értékelése és a poszt-fasiszta Mi Hazánk Mozgalom erőltetett Horthy-kultusza tökéletes szinkronban van egymással. Lázár és Boldog tavaly novemberben lerótták kegyeletüket a XX. század talán legszégyenteljesebb magyar politikusának sírja és emléke előtt, most pedig a Fülöp–Toroczkai kettős vezényli az emlékező Horthy-menetet Betyárseregestül. Március 1-jén fehér ló biztosan lesz, a többi sajnos bizonytalan. Gondolom, hogy Horthy felidézésekor nem feledkeznek majd meg 1944. március 19-ről sem, amikor is a náci Németország lerohanta leghűségesebb szövetségesét, Magyarországot. Horthy azon nyomban kinevezte miniszterelnöknek Sztójay Dömét (korábbi berlini katonai attasét), aki rövid időn belül rendszeresítette a zsidóság megbélyegzését szolgáló sárga csillagot. Remélem, hogy erről is szólni fognak az „ünnepi” szónokok, és arról is, hogy a gettósítás és a haláltáborokba történő deportálások idején is a Főméltóságú úr volt Magyarország kormányzója.

Jegyzete vége felé Petrin doktor így fogalmaz: „Horthynak a második világháborúval és az azt közvetlenül megelőző évekkel kapcsolatos kormányzói tevékenységének elemzése nem az én tisztem. Viszont véleményem azért lehet róla: hazánk sorsának tragikus alakulása miatt, nem kiáltható ki bűnbaknak.”

Egyetértünk. Horthy Miklós nem lehet bűnbak, ugyanis Horthy Miklós bűnös. Még akkor is, ha megúszta a felelősségre vonást.