A jogállamiság feltétele a nemzetközi munkaügyi ajánlások figyelembevétele

Millei Ilona 2023. március 28. 15:10 2023. márc. 28. 15:10

Újabb érdekvédelmi sikert könyvelhet el nemzetközi színtéren a Pedagógusok Szakszervezete. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szakbizottsága, az EGSZB (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság) azt ajánlja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek, hogy teljes körű párbeszédre szólítsa fel a magyar kormányt, és a párbeszéd alapján a kormány módosítsa a sztrájkot korlátozó törvényt. Ha nincs megállapodás, az ügyet független testület elé kell terjeszeni. Ez a magyar gyakorlatban a bíróságot jelenti. Magyarországnak egyébként figyelembe kell venni az ILO döntéseit, ha meg akar felelni a jogállamiságnak.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) saját konföderációján, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumán (SZEF) keresztül fordult az ILO-hoz egy évvel ezelőtt, miután a magyar kormány tavaly februárban rendeletben, majd utóbb a parlament törvénymódosítással korlátozta az oktatásban dolgozók sztrájkjogát.

A szakbizottság megállapította: a még elégséges szolgáltatás körének meghatározása nem teheti hatástalanná (lehetetlenné) a munkabeszüntetést. Márpedig az a követelmény, hogy sztrájk alatt a tanórák felét, érettségizőknél pedig az órák 100 százalékát meg kell tartani, túlmutat az elégséges szolgáltatás fogalmán, és jelentősen korlátozhatja az oktatásban dolgozók sztrájkját.

A szakbizottság szerint senkit sem lehet büntetni azért, mert jogszerű sztrájkban szeretne részt venni. Ugyanakkor a magyar kormány több olyan pedagógus munkaviszonyát szüntette meg, aki éppen a sztrájkjog korlátozása miatt választotta a polgári engedetlenséget.

A bizottság ajánlásából kitűnik: az elégséges szolgáltatás az oktatásban valójában a gyermekfelügyeletre terjed ki és nem a tanórák megtartására. Ezen okok miatt az egyesülési szabadsággal foglalkozó szakbizottság ajánlja az ILO-nak, hogy teljes körű párbeszédre szólítsa fel a magyar kormányt.

Totyik Tamás, a PSZ alelnöke a Hírklikknek elmondta, a legfontosabbnak azt tartja, hogy a bizottsági javaslat szerint a minimális szolgáltatást a lakosság alapvető szükségleteinek vagy a szolgáltatás minimális követelményeinek kielégítéséhez szükséges műveletekre kell korlátozni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy a minimális szolgáltatás terjedelme ne tegye hatástalanná a sztrájkot. A bizottság úgy véli, és egyértelműen meg is fogalmazza, az a követelmény, hogy a diákok számára az órák 50 százalékát, illetve az érintett tantárgyakban az érettségire készülőknek az órák 100 százalékát kell megtartani, úgy tűnik, túlmutat a minimális szolgáltatás fogalmán, amely a lakosság alapvető szükségleteinek kielégítéséhez feltétlenül szükséges műveletekre korlátozódik, és jelentősen korlátozhatja a közoktatási ágazatban dolgozók sztrájkjogát.

Azt is fontosnak tartja az alelnök, hogy az EGSZB tisztázta a „polgári engedetlenség” fogalmát, és emlékeztet arra, hogy senkit sem szabad büntetni azért, mert jogszerű sztrájkot folytat vagy kísérel meg folytatni.

Totyik Tamás azt is elmondta, a jelen törvényi szabályozás alapján a PSZ nem fordulhat bírósághoz, ahhoz előbb az ILO döntése alapján, a 2022. évi V. törvénynek a 13. 14. paragrafusait kéne érvénytelenítenie a kormánynak. Akkor lehetne ugyanis az EGSZB ajánlásainak megfelelően a még elégséges szolgáltatásról megállapodni. Ha ez nem történik meg, akkor az ILO majd hoz egy végleges döntést arról, amelyben felhívja az ország figyelmét, arra, hogy a munkajogot az Európában elfogadott nemzetközi normák szerint tartsa be. 

S hogy mennyire erős szervezet az ILO? Annyira, amennyire a kormány a nemzetközi testületek véleményét figyelembe szokta venni. Az ILO ajánlásokat és javaslatokat szokott adni, határozatokat szokott hozni. A testületből való kizárás pedig egy ország számára a szégyenpadra kerülést jelenti. Egyébként, ha így történne, az az Európai Bizottság (EB) számára egy fontos mérföldkő lehet, mert az EB azt mondja, ha a kormány az ILO ajánlásait nem tartja be, akkor a jogállamiság alapelveit sérti, és ezért nem kaphat pénzforrást Magyarország. Vagyis Magyarországnak figyelembe kell venni az ILO döntéseit, ha a jogállamiságnak meg akar felelni. 

Totyik Tamást arról is kérdeztük, a státusztörvény bevezetésével kapcsolatban milyen akcióra készül a PSZ. Az alelnök elmondta, ők a tárgyalásokon a kormánnyal közölték, mely pontok miatt van nagyon súlyos kifogásuk. Úgy vélik, igen sok joghátrány éri a pedagógusokat, ha bevezetik a státusztörvényt. Az ugyanis szerzett jogokat vesz el. Az Európai Bizottság – tanulva az orvosok történetéből – egyértelmű ajánlást fogalmazott meg a kormány számára. Kimondja, hátrányosan nem változtathatja meg a munkavállalók jogviszonyát. S, hogy akkor megint úszik a pénz, mert a kormány az ajánlást úgysem veszi figyelembe, megint késik a pedagógusok béremelése? A kérdés csak az, hogy akkor az ígért béremelésért, ami egyébként nem is olyan szép – mert nem látszik egyértelműen, mennyivel fog emelkedni a bére minden egyes tagnak –, beáldozzák-e a pedagógusok szerzett jogaikat, és ezzel még nyomorúságosabb munkakörülmények közé taszítják őket, vagy tovább harcolnak. Ezért a kormánnyal való tárgyalás mellett a Pedagógusok Szakszervezete felvilágosító kampányba kezdett, elmondják a pedagógusoknak, hogy a törvényi változás mivel jár, és mindenki döntse el, hogy vállalja-e ezt a veszélyt, vagy sem. A PSZ már elkezdte a vidéket járni, a héten Tatabányán és a XVI. kerületben is lesz egy-egy ilyen rendezvényük.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egy az egyben elutasítja a státusztörvényt

A PDSZ táblázatban gyűjtötte össze azokat a jól látható különbségeket, amelyeket az okoz, ha valóban bevezetik a státusztörvényt. 53 kritikus pontot sorolnak fel, amelyeknél változtatni akarnak, s ezek döntő többségével csak rosszabb lesz a pedagógusoknak. Ezek közül mutatunk néhányat.

 • Próbaidő: 3-4 hónapról 6 hónapra változik
 • Jubileumi jutalom: jóval kevesebb időt vesznek alapul, így kevesebb jutalmat kell kiosztani
 • Felmondási idő: 2 hónapról 6 hónapra változna, ami röghöz kötés, így nem lehet új munkahelyet találni
 • Átvezénylés: mint a katonákat, a pedagógusokat is át lehetne vezényelni másik iskolába, ha ott tanárhiány van
 • Újabb diploma: előírható lesz
 • Napi munkaidő: 8-ról maximum 12 órára, a heti munkaidő 40, maximum 48 órára változna
 • Helyettesítések száma: a tanításon felüli eddig 26 óra felett 30 nap volt, ez 80 alkalomra ugrana fel
 • Vasárnapi munkavégzés: elrendelhetik
 • Illetménydifferenciálás: 2,5-szeresére nőne egy tantestületen belül, ami nem kis feszültséget generálhat
 • Nevelőtestületi döntések: ezentúl kizárólag a házirendről, de a pedagógiai programról, az SZMSZ-ről és az éves munkatervről már nem
 • Óraadók száma: a tantestületeken belül 70-ről 50 százalékra csökkenne az arányuk, ami növeli a kinevezett pedagógusok munkáját
 • Üres álláshelyek: nem lesz kötelező meghirdetni („csókosok” előnyben, ahogy a PDSZ fogalmaz)
 • Szakszervezetek érdekérvényesítő ereje: az eddigi jogosítványait elvennék
 • Sztrájk esetén: az osztályok összevonhatók lennének, s akár más iskolákba vezényelhetőek, amiért a szülők a pedagógusokra lesznek mérgesek
 • Tanév meghosszabbítása: a sztrájk miatt kieső napok pótlása miatt akár július 15-ig tarthat
 • Végkielégítés: ha 90 napon belül elhelyezkedik, akkor a több havi összegből csak egy havit tarthat meg
 • Pedagógusok ellenőrzése: laptopja, mobiltelefonja átvizsgálásával ellenőrizhetik
 • Pedagógusok szólásszabadsága: annyira korlátozná a státusztörvény, hogy még munkaidőn kívül sem nyilatkozhatna negatívan a közoktatásról.


Hírklikk

Támogasd a munkánkat, hogy egyre több tényfeltáró anyaggal, izgalmas riportokkal tartsunk ellent a kormányzati propagandának.

Támogatom
Támogatom