A kormány átvette Seszták Miklós cégének felszámolását

HírKlikk 2019. december 28. 07:20 2019. dec. 28. 07:20

Magyar Közlönyben meghirdetett kormányrendeletben egy felszámolás alatt álló céget minősített stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté a kormány, ezzel pedig a felszámolás folyamatát közvetlenül felügyelheti.

A Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság csődbe ment, sőt, már meg is kezdődött a felszámolási eljárás.

Ennek az a menete, hogy a cég (a továbbiakban adós) élére egy felszámoló kerül, és az eljárás során – általában az adós vagyonának értékesítésével – meghatározott sorrendben kifizetik a hitelezőket, majd a tulajdonosok között felosztják a maradék vagyont – ha van.

Ha azonban az adós stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet, akkor a hatályos jogszabályok szerint, adósságainak rendezéséhez „nemzetgazdasági érdek vagy kiemelt közérdek fűződik” vagy „kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy a jogutód nélküli megszüntetés gyorsabb, átláthatóbb és egységesített eljárásrend szerint történjék”.

Ilyen esetben azonban. az adós cég élére nem egyszerű felszámoló kerül, hanem állami felszámoló. Így a kormány közvetlen rálátást nyer az eljárásra, például az adós által kötött szerződésekre is – amelyek már nem egy egyszerű, mezei felhasználónál landolnak.

A magyar törvények szerint, stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó szervezet

– amelynek működése nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, haditechnikai, energiabiztonsági, energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi, közműszolgáltatási, infrastruktúra-fejlesztési, kulturális örökségvédelmi, tömegtájékoztatási, hírközlési, közlekedési, közlekedésbiztonsági, kutatás-fejlesztési, népegészségügyi indokból vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal, alapvető élelmiszerekkel való ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, valamint bel- és külgazdasági, foglalkoztatáspolitikai szempontból, vagy a lakosság távhőszolgáltatással vagy más közműszolgáltatással való ellátása szempontjából kiemelt vállalkozásnak tekinthető;

– amely nemzetgazdasági szempontból jelentős projekteket valósít meg vagy erre vállalt kötelezettséget;

– amely törvény által meghatározott országos közfeladatot lát el;

– amely nagy összegű állami szerkezetátalakítási támogatásban, hitelgaranciában, kezességvállalásban vagy exporthitel biztosításban részesült vagy koncesszióköteles tevékenységet folytat vagy erre vállalt kötelezettséget, és az említettekkel összefüggésben, az állammal vagy állami szervvel (ideértve az említett feladatok ellátására létrehozott állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket is) jogviszonya áll fenn, vagy

– amely a fentiekben nem említett, de nemzetgazdasági stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységet folytat.

Nyilvánvaló, hogy bárki lehet kiemelt stratégiai partnere az államnak, ha az utolsó pontot kimeríti a tevékenysége – márpedig ez kizárólag a kormány megítélésén múlik.

A 2012-ben alakult Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. gyors karriert futott be: 2013-ban 1,7; 2014-ben 2,5; 2015-ben 4,6; 2106-ban 5,5; míg 2017-ben 11,5 milliárd forintos bevétele volt.

Nyílt titok volt, hogy az építőipari cég Seszták Miklós miniszter támogatását élvezte, és bevételei is attól kezdve csökkentek drasztikusan, hogy Seszták – nem a legcsöndesebben visszavonulva – távozott a kormányból.

Mint bevezetőnkben írtuk, stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíteni jól működő cégeket szokás, olyanokat, amelyektől tényleg lehet várni valamit. Az, hogy ezt a minősítést egy felszámolás alatt álló, tönkrement cég kapja, érdekes kérdéseket vethet fel. Többek között azt is, hogy esetleg olyan titkolnivaló is akadhat a cég okiratai, szerződései között, ami jobb, ha nem kerül nyilvánosságra.