A Központi Pártlapban küldték el a selyemzsinórt Palkovicsnak

Föld S. Péter 2019. február 22. 14:50 2019. feb. 22. 14:50

A szovjet-orosz rendszereket jól ismerő kremlinológusok jól tudják, hogy ha a Párt ökle, a központi pártlap valakit kritikával illet, akkor az az illető szakmai, vagy politikai jövője szempontjából semmi jót nem jelent. Az ilyen ember előbb hivatalosan meghűléssel kezd bajlódni, majd jönnek a szövődmények, végül egy nap azt olvassa önmagáról a pártlapban, hogy megrendült egészségi állapota miatt, érdemei elismerése mellett, más fontos beosztásba helyezték. Ebből a bejelentésből még a kevésbé tájékozott olvasók is kiolvassák a lényeget, vagyis, hogy az illető személyt nem kívánja tovább használni a rendszer, ezért rövid úton megszabadultak tőle.

Most Palkovics Lászlónak üzenték meg a hatalom urai, hogy kissé túltolta a biciklit. A Magyar Tudományos Akadémia átszervezésén – más megfogalmazás szerint szétverésén, lenyúlásán – munkálkodó miniszter tevékenységéről jelent meg egy cikk a Magyar Időket a párt ökle funkcióban felváltó Magyar Nemzetben. A Tudománypolitikai hátraarc című írás szerzője az a Körösényi András, aki 2012 és 2015 között az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója volt.

„A Palkovics-terv hátraarcot jelent az Orbán-kormány eddigi tudománypolitikájától, de rossz irányba.” – írja Körösényi, majd így folytatja:  „Cikkemben először a miniszter téves helyzetértékeléséről, másodszor az utat tévesztett mintakövetésről, végül az akadémiai kutatás tágabb fejlesztéspolitikai környezetéről fogok írni.”

Ezt követően hosszan taglalja, mikként alakította át az akadémiai kutatás finanszírozásának szerkezetét Orbán előző minisztere, a Palkovics-tervet most bíráló Pálinkás József. Körösényi írását ezzel az összegzéssel zárja: „Az akadémiai alapkutatás szétzilálását, az annak leépítését célul tűző Palkovics-terv további forráskivonást jelent a humántőkéből. Megvalósítása egyik legfontosabb nemzeti intézményünket, az MTA-t építi le, üresíti ki. Mégis azoknak lesz igazuk, akik szerint az Orbán-kormány összeszerelő üzemmé változtatja az országot?”

A cikk a lap véleményrovatában jelent meg, amiből normális viszonyok között arra következtethetnénk, hogy az abban leírtak nem feltétlenül a Magyar Nemzet, vagyis a kormány véleményét tükrözik. Ám jelen esetben más a helyzet, köztudott, hogy Orbán, Mészáros és Habony médiájában kizárólag a kormány véleménye jelenhet meg, az ettől eltérő nézeteket még olvasói levél formájában sem közlik.

Nem vitatjuk, hogy Körösényi András a saját véleményét írta le a Magyar Nemzetben, az azonban gyakorlatilag biztosra vehető, hogy ez a vélemény nem jelenhetett volna meg, ha a kormány (értsd: Orbán Viktor) nem határolódik el Palkovics tárgyalási stílusától. Jelesül attól, hogy ezt a kényes, finomhangolást igénylő feladatot erőből akarja megoldani. Ezt jelzi az is, hogy Körösényi szerint nem Palkovics elgondolásaival van baj, hanem azzal, hogy az ő módszerével a kitűzött célok nem érhetők el.

Bárhogy is legyen, ez a mostani cikk selyemzsinórnak számít. De minimum egy műanyag zsinegnek – az is eléggé tud szorítani, ha valamilyen véletlen folytán az ember nyaka köré tekeredik.