Fidesz-Magyarország és a „szabad vallásgyakorlás”

Gusztos István 2020. február 6. 15:36 2020. feb. 6. 15:36

Magyarország – legalábbis a Fidesz „Magyarországa” – nem tud úgy csatlakozni valamely nemzetközi szervezethez, hogy „képviselője” közben ne hazudozzon, rágalmazzon.

Maga Szijjártó Péter jelentette be – s ez éppen elég ok arra, hogy az ember gyanakodni kezdjen –, hogy „Magyarország” csatlakozott a Vallásgyakorlás Szabadságának Nemzetközi Szövetségéhez.

E szervezetet a szememben gyanússá teszi, hogy Trump elnök kezdeményezésére jött létre. Mit mondjak: Trump eddigi szereplése alapján, nem tűnik „szabadságharcosnak”, a szó valódi értelmében…

Az persze természetes, hogy Fidesz-Magyarország rohant csatlakozni: szeret a hatalom árnyékában sütkérezni. És szeret önmagáról, ellenfeleiről hazudozni is.

A valláshoz való jog az egyik legalapvetőbb emberi jog, még akkor is, ha a nemzetközi liberális főáramlat ezt nem hajlandó elismerni – mondta Szijjártó Péter.

Nos, a nemzetközi liberális főáramlat – Fidesz-körökben gyakran globális háttérhatalomnak is nevezik – éppen az ellenkezőjéről ismert: a vallásszabadság, a vallások egyenjogúságának föltétlen híve. És – magától értetődőn – a vallástalanság szabadságának is. Ez a fölfogás persze határozottan elválasztja az államtól az egyházat.

És éppen ez az egyik baj: a Fidesz „Magyarországán” ugyanis az állam és az egyház nem elválasztva, hanem „együttműködve” létezik. A valóságban ez azt jelenti, hogy az államnak, illetve az államot foglyul ejtő bűnszervezetnek vannak kedvenc egyházai: mindenekelőtt a magukat „történelminek” nevezők. Bár a helyzet árnyaltabb: a katolikus és református egyházat keblére öleli a szervezet, az evangélikusok azonban mintha legalábbis tartózkodók volnának. Lám, a Niedermüller-ellenes hecckampányhoz sem csatlakoztak, szemben a katolikus és református egyházzal.

Fidesz-országban azok számítanak megbízható, jó kereszténynek, akik gyűlölködnek, akik uszíthatók. Ezért nem fogadja el a hatalom Iványi Gábor egyházát, leköpve bírósági ítéleteket is.

Jut eszembe: mostanában megint divat leköpni bírósági ítéleteket – lásd Gyöngyöspata vagy az elítéltek ügyét. És divat „erkölcstelen” ügyvédeket is támadni…

No de vissza a valláshoz.

A nemzetközi liberális főáramlat – még ha gyakran globális háttérhatalomnak nevezik is – a vallást magán-, vagy ha úgy jobban tetszik, civil ügyként kezeli. Magyarán: az állam nem ájtatoskodik, az állam nem dotálja háromszor-négyszer jobban az egyházi, mint az állami iskolákat, és így tovább. Ahol a nemzetközi liberális főáramlat az úr, ott kormánypárti képviselők, államtitkárok nem beszélnek – mintegy vezényszóra – „teremtett világról”, mert tudják, hogy e kérdésről a vélemények megoszlanak – ráadásul a demokratikus pártok hívei között is.

Ahol a nemzetközi liberális főáramlat az úr, ott nem különböztetik meg a menekülteket vallásuk szerint. Bár a nyilvánosság előtt Fidesz-Magyarországa sem: mindenkit elutasítanak. Ahogyan azt néhányszor mondták is: az az alapelv, hogy ide nem teszi be a lábát egy se. Azt én teszem hozzá, hogy ez azt jelenti: dögöljenek meg ott, ahol vannak.

Szóval, éppen elég baj van a különböző vallásokhoz való viszonyban Fidesz „Magyarországán”. Például igaz, hogy dühöng a „zéró tolerancia”, de közben évek óta folyik a legmocskosabb sorosozó zsidózás. Amelyik zsidó szervezet ezt nem tekinti antiszemitának, az jó zsidó szervezet – ez a „kormány” is elmondhatja magáról, hogy neki vannak zsidó barátai is…

Összefoglalom: szemben Szijjártó hazugságával, a „nemzetközi liberális főáramlat” – mert a teljes értelemben vett vallásszabadság föltétlen híve – nem tűri a kirekesztő, vallásháborús retorikát; különösen nem tűri ezt az államtól. Ez a baja a liberalizmussal Szijjártónak és „pártjának”.

És az a liberális főáramlat, még ha nemzetközi is – mint a kommunizmus vagy a globális háttérhatalom: a Fidesz szerint ez egyre megy – nem tűri a vallástalanok kirekesztését, megbélyegzését, verbális üldözését sem. Nem kedveli az olyan hatalmat, amely az ateistákat folyton az erkölcstelenség vagy éppen a hazaárulás gyanújába keveri, és egész médiabirodalmat tart fenn, hogy kirekesztő, rágalmazó hazugságait terjessze. Nem kedveli az olyan hatalmat, amely favorizálja a hecckampányaiban részt vállaló egyházakat, és megbélyegzi azokat, amelyek a maguk módján, tisztességesen, humánusan képviselik kereszténységüket vagy más vallásukat, vagy éppen vallástalanságukat.

A katolikus és a református egyház kedvence a bűnszervezetnek: csak kevés Hodász András van, miközben Pajor atyák és ifjabb Hegedűsök seregestül szolgálják a Sátánt, egyházukon belül, a Fidesz örömére…

A „nemzetközi liberális főáramlat” mindebből valóban nem kér: a szabadság, a teljes értelemben vett szabadság – természetesen a valláshoz és a vallástalansághoz való jog szabadságának pártján is áll. Azt mondhatom: a felvilágosodás pártján.

Annak az eszmeáramlatnak a pártján, amelynek Magyarországon ma a Fidesz a fő ellensége.