„Iskolaőrség”: egyike az Orbán-rezsim legsúlyosabb „bűncselekményeinek”

Gusztos István 2020. július 31. 10:59 2020. júl. 31. 10:59

Különös tekintettel arra, hogy főleg gyermekek, fiatalkorúak ellen irányul. Megdöbbentő, hogy milyen gyengének mondható ellenállás vagy inkább csak berzenkedés fogadta ezt a botrányos intézkedést.

Talán rendes egyeztetés előzte meg az iskolaőrség létrehozását? Ha igen, akkor az annyira különleges, egyedi lett volna a rezsim gyakorlatában, hogy föltételezni sem indokolt… Az önkényuralomtól idegen minden valódi egyeztetés – kikkel is egyeztettek volna..? Az önállóságuktól megfosztott, állami rabszolgaságba hajtott intézményekkel, a gyenge, gyakran megalkuvó érdekvédőkkel? Talán a „Nemzeti Pedagógus Karral”, amelynek puszta léte is fasiszta hagyományokat idéző abszurdum..? Igaz, az egész oktatás – beleértve a felsőoktatást is – hasonló abszurditásokkal van tele. Ilyen abszurditás például az, hogy az egyházi iskolák háromszor-négyszer több pénzt kapnak, mint az államiak – így aztán mind több iskola, gyerek kerül egyházi intézménybe, mégpedig anélkül, hogy szüleik véleményét bárki megfontolta, egyáltalán, komolyan megkérdezte volna – a diákokról nem is beszélve.

Mindennek persze előzményei vannak, olyanok, amelyeket a társadalom szintén berzenkedve, de elfogadott. Pontosabban egy jelentős része, mint minden fideszes intézkedést, kifejezetten támogatott. Ilyen volt a magyar és az európai jogrendszertől teljesen idegen, amerikai mintát követő „három csapás” bevezetése; a fiatalkorúak büntethetőségi korhatárának leszállítása; általában a meg-megújuló törekvések a büntetések szigorítására.

Némi tiltakozást vagy inkább csak morgást az iskolaőrök meghirdetett fizetése váltott ki. De gondoljunk bele: akár általános iskolai végzettségűeknek sem ajánlhattak volna kevesebbet, ha azt akarják, legyen elegendő számú jelentkező. Az egész csak arra volna jó, hogy újra felhívja a figyelmet a pedagógusok gyalázatos fizetésére – ha volnának még, akik figyelnének…

Magyar hagyomány, amely csak rövid időszakokra szakadt meg, az emberekkel foglalkozók munkájának valóságos értékén aluli „megbecsülése” – nem újkeletű dolog ez. De ahogy szinte minden negatív hagyományt, ezt is a Fidesz-rezsim tette társadalmat formáló vezérlő elvvé.

A kormány kezdettől azt szajkózta, hogy csak azokba az intézményekbe küldenek „iskolaőröket”, amelyek azt kérik. Ám elegendő számú „jelentkezőnek”  kell lennie, hiszen igazolni kell ezt az egészet... És jönnek hírek arról, hogy több iskolába is küldenek gumibotos, bilincses embereket – mint valami fegyenctelepre, csak a lőfegyver hiányzik –, olyanokba, amelyek azt elmulasztották „kérni”…

Őszintén becsülöm azokat az igazgatókat, akik erről nyilatkoztak – a helyükben nem volnék biztos az állásomban… Kevesen vannak, de vannakmiközben a NER kifejezetten üldözi és bünteti az önállóságot, már annak igényét is.

Okunk van föltételezni, hogy a gyakorlatban sokkal több intézményt jelöltek ki „iskolaőrök” fogadására, mint ahányról eddig tudomásunk lehet.

Bár a kormány egy szót sem szól az intézkedés szegregációt támogató, megbélyegző voltáról, ha másból nem, hát Orbán egy-két elejtett szavából – a divatból kiment, bár helyes fegyelmezési eszközökről – következtethetünk ilyesmire. És persze megnézhetjük a jelentkezett/kijelölt iskolák egy részét is…

Az „iskolaőrök” megjelenése azzal fenyeget, hogy javító-nevelő intézményekké alakítja az iskolák jelentős részét. A rendelkezés lényegében a kormány gyöngyöspatázásának folytatása, más eszközökkel. Cigány gyerekek tömegéről mondja, hogy gumibotos-bilincses őrök között van a helyük – miközben természetesen érinti a többséghez tartozókat is. Az intézkedés erősítheti a szegregációt – szabad iskolaválasztás van, nem igaz..? –, megbélyegzetté teszi az „iskolaőrös” gyerekeket.

Olyan rendelkezés ez, amely rombolja a gyermekek (és szüleik stb.) személyiségét, mégpedig akár egyetértőleg elfogadják, akár dacosan, passzívan, netán agresszíven elutasítják.

Ha megerőltetem magam, sok mindent el tudok képzelni. Azt is, hogy lehetnek, vannak iskolák, amelyekben – átmenetileg! – szükséges valamilyen biztonsági ember alkalmazása. Átmenetileg, amíg iskolapszichológust nem lesznek képesek alkalmazni, szociális munkásokkal együttműködni

A felfegyverzett – gumibotos-bilincses – ember nem egyszerűen eltakarja, hanem növel(het)i a kétségtelenül létező bajokat, újakat is eredményezhet.

Ha a kormányt kifejezett rosszindulat, ártani akarás vezérelné, akkor sem árthatna többet. De nincs is okunk mást föltételezni: ha valami hiányzik az önkényből, hát az a nagyvonalúság, a belátás, a jóindulat.