Kik ültek 1953-ban a Népstadion avatóján a díszpáholyban?

HírKlikk 2019. november 15. 14:32 2019. nov. 15. 14:32

Ma este a Puskás Aréna avatásával új korszak kezdődik a magyar futballban. Nem kell már albérletben, a Groupama Arénában játszania nemzeti tizenegynek, újból lesz saját otthon a magyar válogatottnak.

Hogy kik ülnek majd a VIP-páholyban, az most még csak sejthető, azt viszont az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, valamint egy Andrássi fedőnevű kedves besúgó jóvoltából tudjuk, hogy kik élvezhették a legjobb helyről a 66 évvel ezelőtti stadionavatót. Nem lőnénk le a poént, de annyit elárulhatunk, hogy Rákosi Mátyás, külföldi útja miatt, nem tudta jelenlétének fényével emelni az esemény rangját.

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTÉRIUMA
1/1-alosztály.

Budapest, 1953. augusztus 24.
SZIGORÚAN TITKOS

Tárgy: Márton Endre ügye,
Vette: Szécsi M. áv. fhdgy.
Adta: "Andrássi"

Jelentés

„Andrássi" jelentette, hogy a Népstadion megnyitóján együtt ült Márton Endrével és feleségével. Közvetlen mellettük ülve hallott minden megjegyzésüket. A délelőtt 9 h-kor megkezdett megnyitó után Márton azt kérdezte feleségétől és Andrássitól, hogy „Ti látjátok, hogy kik ülnek a miniszterek díszpáholyában, mert én akárhogy erőltetem a szememet nem látok, nem ismerek meg senkit."

Mártonné egy látcsővel megnézte, majd referált férjének: „Rákosit nem látom". Márton megjegyezte: "Azt nem is láthatod, mert nincs Magyarországon". Mártonné folytatta: „Kossa, Farkas Mihály civilben, Dobi, Nagy Imre, Hidas István és két fiatalabb egyén, valószinü, hogy Ács és Szalai lesznek. Akik mögöttük ülnek, azokat nem ismerem." Ekkor Márton vette át a látcsövet és azt mondta. „Abbottot látom s mellette az olimpiai bizottság amerikai elnöke." Közben Mártonné megkérdezte Andrássitól, hogy „Rákosi" hová utazott, nem tudja?"

Andrássi azt felelte ,hogy nem tudja, ő is csak annyit hallott, hogy nincs Pesten.

Az idézet és a csatolt irat forrása:

Jelzet: ÁBTL - 3.1.5. - O-9507/4
Tárgy: Márton Endre
Téma évköre:
Irat évköre: 1950-1953
Ország: Magyarország
Település: Budapest
Oldalszám: 513

Kivonat

Dr. Márton Endre, az AP amerikai hírügynökség tudósítója 1950-től rendszeresen tájékoztatta az amerikai diplomatákat az aktuális belpolitikai és gazdasági eseményekről, részükre politikai hírmagyarázó, kiértékelő és tanácsadó szerepet töltött be. 1955-ben kémkedés, deviza- és pénzügyi bűntett valamint közokirathamisítás miatt 13 évi börtönre, feleségét, Nyilas Ilonát, az UP tudósítóját 5 év börtönre ítélték, hogy ügyükön keresztül leleplezzék az amerikai követség és általában az amerikai "imperialisták" kémtevékenységét.

A dosszié Dr. Márton Endre 1950-1953 között keletkezett saját levelezését, tudósításait ill. feleségére és rá vonatkozó telefonlehallgatásokat , ügynöki jelentéseket tartalmazza. (513 lap.)
Készítő szerv: I/3-a.

A Népstadion avatásáról van egy videó, az abból kimásolt filmkockán valóban látható a civil ruhás Farkas Mihály és Nagy Imre.

Itt a pontos névsor

A Népstadion avatásról beszámoló Szabad Nép cikke aztán megadja a pontos névsort - Rákosi tényleg nem volt közöttük: „Alkotmányunk ünnepén avatták fel ötéves tervünk új büszkeségét, a Népstadiont. A zsúfolásig megtelt stadionban az avatóünnepségen részt vett Nagy Imre, a minisztertanács elnöke. Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke; Gerő Ernő, a minisztertanács első elnökhelyettese, Farkas Mihály, Acs Lajos, Hidas István, Zsofinyecz Mihály, Földvári Rudolf, Kristóf István, a Magyar Dolgozók Pártja politikai bizottságának tagjai, Bata István honvédelmi miniszter, Vég Béla, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének titkára, az MDP Központi Vezetőségének, a minisztertanácsnak és az Elnöki Tanácsnak számos máj tagja, a politikai, gazdasági, kulturális és sportélet számos vezető személyisége.”

Arcanum/Facebook/Hírklikk