Lucifer utódai és a fideszes teremtők

Gusztos István 2020. június 6. 13:40 2020. jún. 6. 13:40

Szomorú dolog történt a „parlament” Trianon ürügyén tartott „ünnepi” züllésén: megjelentek ellenzéki képviselők is, és a frakcióvezetők a szeánsz végén elfogadták Orbán Viktor kezét… Csak a „luciferi” DK hiányzott.

Nem igazán értem az Orbánnal való „nemzeti bratyizást”: ha az érintett ellenzéki frakció(vezető)k csak a töredékét komolyan gondolták annak, amit eddig mondtak Orbánról és pártjáról, akkor bizony nem lett volna szabad kezelni a „Keresztapával”, „Generalissimusszal” stb. Nem magyarázza ezt az „összetartozás” sem: az egy nemzethez tartozás nem vitatéma, de nem is következik belőle semmi: ugyan miért is tartoznék össze mondjuk egy magyar demokrata egy magyar bűnözővel inkább, mint szlovák, román vagy éppen piréz demokratával..? Bizony, igazi demokrata még kártyázni sem ül le, kuplerájba sem megy bűnözőkkel együtt…

Nehéz dolgok ezek, hagyjuk is – hiszen van vidámabb téma.

A Fidesz vezető terrorlapjában jelent meg egy iromány Lucifer utódairól természetesen Soros György és Brüsszel hazai helytartójáról, Gyurcsány Ferencről és pártjáról volt, illetve lett volna szó.

Igen: a szerző – szándékai szerint – róluk akart „beszélni”, ám elkövette azt a hibát, hogy tudálékosan Madách Imre művére, Az ember tragédiájára hivatkozott. De olyan ügyetlenül vagy hazudozva, hogy az egész iromány röhejessé vált: magáról beszélt, nem Luciferről és utódairól.

Elnézést kívánok, de itt néhány mondatot szólnom kell a Tragédia értelmezéséről, mert a cikk szerzője hivatkozik a műre, de nem biztos, hogy olvasta.

Bár Madách Lucifert illető koncepciója a drámai költemény egészében nem mindig következetes, de annyi elmondható: távolról sem mindenestül negatív figura, sőt! Értelemkereső lázadása messzemenően indokolt, s az Úr támadó védekezése („Csak hódolat illet meg, nem bírálat.”) gyenge, akár szánalmasnak is mondható.

A történelmi színekben mindvégig ott áll Ádám mellett, akinek bukását ugyan előre tudja, de mindig magáénak is érzi: a felvilágosult ember lázadását képviseli. Valójában ő a Tragédia tragikus hőse, a lírai én – nem véletlen, hogy az emlékezetes színházi előadások többsége a Lucifert alakító színészek teljesítménye miatt érdekes és értékes.

Ám a terrorlap szerzője a következőket tartja fontosnak elmondani róla és „utódairól”:

Nem adhatok mást, csak mi lényegem – mondja magyarázatul Lucifer Az ember tragédiája című műben, amikor nincs egyetlen dicsérő szava sem a teremtésre. És nem várhattunk mást mai magyar zsoldosaitól sem, akik mindent tagadnak, ami normális, ami természetes, ami emberi.

Csak futólag említsük meg azt a blaszfémiát, hogy a szerző nyilván az Úr méltó utódainak Orbánt és társaságát tartja – elvégre a Rombolással, a Mindent Tagadással szemben, méltó ellenfél csakis a Teremtő Erő lehet… És ők képviselik mindazt, ami normális, ami természetes, ami emberi…

Elismerésem a seggnyalás eme csúcsteljesítményéért, de menjünk tovább!

Mi is az, ami ma Orbániában normális, természetes, emberi?

Félénken kérdezem: csak nem a gátlástalan fosztogatás, rablás? Most éppen az ellenzéki önkormányzatok ellehetetlenítésére irányuló törekvés, vagy a Színház- és Filmművészeti Egyetem meg a többiek mocskos einstandolása?

Vagy normális, természetes, emberi dolog, hogy a munka nélkül maradtak nagyjából felével az állam nem törődik? Miközben oligarcháit tömi pénzzel, amelynek jelentős részét éppen most rabolja el az önkormányzatoktól? Még fehérorosz templom felújítására is futja, ha már a Vezér a helyi diktátorral édeleg.

Vagy az a normális, természetes és emberi, ahogy sorosozva zsidózik, gyöngyöspatázva cigányozik? Ahogy buzizik, ahogy emberi jogaiktól megfosztja a transzneműeket? Ahogy korábban a neonáci-újnyilas Jobbikkal közösen folytatott hecckampányokat írók, filozófusok, színészek, zenészek stb. ellen?

Az volna normális, hogy hatalmas pénzbüntetésekkel sújtja a dudálva, törvényesen tiltakozókat, miközben politikai-rendőri biztosítást ad a csőcselék náci-nyilas randalírozásához?   

A 9. „nemzeti konzultáció” volna normális, a maga kiszámított, a hívekhez igazított bornírtságával és aljasságával? A demokrácia kicsúfolására, meggyilkolására kitalált piszkos cécó?

Folytathatnám, de minek – nézzük meg inkább egy kicsit a dolog másik oldalát.

Mi volna az, amit „Lucifer utódai” tagadnának?

A felvilágosult, polgári demokratikus, a fékek és ellensúlyok rendszerére épülő alkotmányos, világi államot? Vagy tagadják az emberek egyenlő méltóságát, az alapvető emberi jogokat, a szolidaritást, az emberek testvériségét..?

Ha mindezt tagadnák, egy húron pendülnének a bűnszervezettel, és a szerző ünnepelve nyalná a … Akkor „Lucifer utódainak” is az volna normális, természetes, emberi, ahogyan a Fidesz üzérkedik az Isten-haza-család lózungjával, vagy most Trianonnal...

Orbániában ott kezdődik az emberhez méltó lét, ha valaki Lucifer utóda! És lázad minden ellen, ami a bűnszervezet bel- és kültagjai, szolgái számára „normális, természetes, emberi”…