Magyarul is megjelent a New York Times Orbánt leleplező cikke

HírKlikk 2019. november 3. 13:31 2019. nov. 3. 13:31

„A támogatási rendszer szándékosan zavaros, durván aláássa az Európai Unió környezetvédelmi céljait, korrupcióval és önérdekkel átszőtt” – állapítja meg a New York Times az uniós agrártámogatásokról kilenc európai országban – egészen szokatlanul, az angol mellett magyar nyelven is megjelent – cikke. Orbán „az európai támogatást kegyúri rendszer fenntartására fordítja, amelynek segítségével gazdag embert csinál barátaiból és családtagjaiból, védi politikai érdekeit és megbünteti riválisait” – erre a megállapításra jut az idén végzett oknyomozó kutatásból született cikk. Különös nyomatékot ad a mondandónak az, hogy a lap magyarul (is) lehozta a cikk egy rövidített változatát.

Magyarországon ma a kormány jóvoltából homályos ügyleteken keresztül földhöz jutott oligarchák egy csoportjának és a politika kegyeltjeinek kedvez és juttat pénzt az EU. A feudalizmus modern változata jött itt létre, amelyben a munkát és a támogatást a szolgálatkész kapja, és büntetés a jussa annak, aki nem áll be a sorba – állapítja meg a három szerző által jegyzett oknyomozó munkával, komoly terepmunka alapján készült írás.

A szerzők Orbán szűkebb hazájában, Fejér megyében is kutakodtak, s olyan emberek – például Ángyán József és több fejér megyei jelenlegi és/vagy korábbi gazdálkodó – véleményét is kikérték, akik sokat dolgoztak az elmúlt években az orbáni rendszer leleplezéséért.

Brüsszeli agrármilliárdok

A 28 tagú Európai Unió évente 65 milliárd dollárt fizet agrártámogatás formájában mezőgazdaságból élők megsegítésére és a vidéki közösségek fenntartására. „De Magyarországon és Közép-és Kelet Európa nagy részén ennek a zöme a jó összeköttetéssel rendelkező hatalmasok zsebébe vándorol” – szögezi le a cikk, amely példaként említi a Cseh Köztársaságot, ahol a miniszterelnök több tízmillió dollár támogatást kapott csak tavaly, illetve, hogy Szlovákiában és Bulgáriában maffiaszerű földszerzésre használták a szubvenciókat.

S hogy az EU miért nem állítja meg ezt a leplezetlen korrupciót? „Hogy szembe szálljanak vele, meg kellene reformálni azt a programot, amely fontos szerepet játszik az ingatag lábakon álló unió egyben tartásában” – erre jutnak a szerzők, akik szerint, „ha nekimennének ennek a rendszernek azért, hogy megfékezzék a visszaéléseket az újabb tagállamokban, törésvonalak jelennének meg az európai politikában és gazdaságban”.

Ezért az idén megújítandó agrártörvény kapcsán Brüsszel nem hangsúlyozza a korrupció megfékezését és nem tervez szigorúbb ellenőrzést bevezetni, ehelyett nagyobb mozgásteret adnának az egyes országok vezetőinek a pénz elköltésében.

A cikk szerint „azt az európai agrárprogramot, amely kulcsszerepet játszott az EU létrejöttében ma ugyanazok az antidemokratikus erők zsigerelik ki, amelyek az uniót belülről is fenyegetik. Ennek oka az, hogy a közép-és kelet európai kormányok, melyeknek számos populista vezetője van, nagy mozgástérrel rendelkeznek az európai adófizetőktől származó támogatások felosztását illetően, és annak módját titok övezi”.

Ennyi az annyi

Az agrárprogram a legnagyobb tétel az Európai Unió központi költségvetésében, és a költségek 40 százalékát teszi ki. Ez a világon az egyik legnagyobb támogatási rendszer. Ennek ellenére vannak olyan, az agrárprogramot meghatározó és megszavazó brüsszeli törvényhozók, akik maguk is bevallják, hogy gyakran nem is tudják hova megy a pénz.

„Ez a pénz ide, Fejér megyébe is vándorol, amely Orbán Viktor, Magyarország populista miniszterelnöke szűkebb hazája. Orbán, aki az európai szélsőjobb meghatározó alakja, Brüsszel és az európai elitek kíméletlen kritikusa, nem habozik elfogadni az Európai Unió által juttatott pénzt.

Középpontban a magyar anomáliák

A The Times oknyomozása a magyar újságírók és mások által felfedett tényekre, információkra épült, akik a média elleni orbáni támadások ellenére is próbálják felfedni a földdel való visszaéléseket. Az írás ugyan nem csak Magyarországgal foglalkozik, de a magyar helyzetnek szenteli a legnagyobb teret. Számos névvel is megszólaló alanyt sikerült az újságíróknak találniuk, akik segítettek a helyzet minél alaposabb felfedésében, s az ide vezető út feltárásában. Mészáros Lőrinctől kezdve Lázár Jánoson keresztül Mengyi Rolandig számos felemlegetett és taglalt név, példa, eset és incidens segíti a folyamat megértését.

A nagy terjedelmű – igencsak tanulságos –  cikk teljes terjedelmében (angol nyelven) itt olvasható.