Minden érettségiben résztvevő diák és pedagógus kapjon maszkot!

Harkai Péter 2020. április 10. 06:17 2020. ápr. 10. 06:17

Csak írásbeli érettségit tervez a kormány – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Hiller István, az MSZP szakpolitikusa, volt oktatási miniszter további ajánlásokkal segítené a végleges szakmai döntést.

Kísértetiesen egyezik az Ön pár napja tett javaslatával az a koncepció, amit csütörtökön a kormány részéről az érettségi kivitelezéséről vázolt az államtitkár. Oktatási szakemberként, biztonságban érzi a diákok vizsgalehetőségét? 

Az elmúlt három napban végignéztük a kollégáimmal az Európai Unió minden olyan országát, ahol az érettségivel kapcsolatban már megnyilatkoztak. Több országban már nem javaslatokat fogalmaztak, hanem konkrét döntés is született a kérdésben. Ausztriában például szerdán már napra pontosan közölték, mikor és hogyan kívánják lebonyolítani az érettségit. Nem javaslatot közöltek az érintettekkel, hanem a miniszter kiállt és a miénkhez hasonló szűkített, csak írásbeli érettségi megtartásáról döntött. Az egyik leginkább járvány sújtotta területen, Olaszországban, szintén hasonló elképzelésről döntöttek, de ott a szóbeli vizsgát kérik a diákoktól.

Egy pedagógus ismerős posztolt olyan verziót, hogy mindenkit vegyenek fel a diák által elsőként megadott intézménybe, aki nem alkalmas, az úgyis kibukik az első félévben, az év végi jegy pedig legyen az érettségi vizsgajegy. Ön szerint ez életszerű megoldás lenne?

Ezt a lehetőséget választották a németek és hasonlót az angolok, de ott az utolsó két tanév adott tárgyakból való átlageredménye kibővül a szakpedagógus diákonkénti értékelésével, ami lehetőséget biztosít a megszerzett jegyek korrigálására – így alakulna ki a végső eredmény. Ez persze olyan országban történik, ahol a pedagógusoknak sokkal nagyobb a szakmai mozgásterük, mint nálunk. De bármely megoldást is vizsgáljunk, mindebben a legfontosabb az időtényező. Minél korábban meghozzák az érettségik végső formájára vonatkozó döntést, annál több idő adódik a kivitelezésére, amit már el is kellene kezdeni.

Ha jól értem a hangsúlyából, a magyar kormány egyelőre csak totojázik és a diákok érettségijét veszélyezteti. 

Amit a közoktatásért felelős államtitkár az operatív törzs ülésén elmondott, ezt majd valamikor javaslatként tárja a kormány elé, amely a javaslatról majd valamikor a jövő heti ülésén dönt. Amiről csütörtökön hallhattunk, az nem kormányhatározat, hanem mindössze egy javaslat volt.

Márpedig most a legfontosabb versenytárs ebben a kérdésben s a diákok érdekében az idő.

Nem győzőm kellő határozottsággal felhívni a figyelmet arra, hogy minden egyes nap késés megsokszorozódik a későbbiekben. Az érettségivel kapcsolatos döntést húsvét előttre ígérte a kormány, ehhez képest egy javaslat született s mindez leszűkíti a kivitelezéshez szükséges időt.

A járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben melyik megoldást tartaná a  legbiztonságosabbnak a gyerekeink jövőjét illetően?     

A kérdésben van egy olyan gondolat, ami a szocialista párt gondolkodásának is a középpontjában áll – a gyermek, a diák és a pedagógus védelme, legyen ez az egészségvédelem vagy a szakmai védelem. Mindaz, amiből levezetjük a javaslatainkat, két teljesen egyenrangú pilléren nyugszik. Az egyik a szakmai-pedagógiai, a másik a szervezés, logisztika, egészségvédelem kérdése – ennek a kettőnek azonos jelentősége van most. Mi több mint egy héttel ezelőtt bejelentettük, hogy milyen javaslatokkal élünk a kormánynak. Ez illeszkedik abba a politikába, amit az MSZP az elmúlt hónapban követett, hogy szakmailag jól kidolgozott, érthető és döntésre érett javaslatokat teszünk. Ez épp úgy megfogalmazódott a gazdaság, a munkahelyvédelem, a nyugdíjasok ügyében, mint ahogy megfogalmaztam az érettségi kérdésében. Az volt az elsődleges javaslat – és ezt üdvözlendően helyesnek tartjuk és a mai bejelentés szerint a kormányzati akciócsoport ezt el is fogadta –, hogy tekintsenek el a hagyományos értelemben vett érettségitől. Ez ugyanis mind a mai napig váratott magára.

Néhány hete már megfogalmazódtak olyan javaslatok, hogy készülni lehet a módosuló érettségi megtételre.

Ez lehetséges, de csütörtökig semmilyen konkrétum nem fogalmazódott meg a kormány részéről. Az összes általunk tanulmányozott európai szakkommunikációtól annyiban merően eltér a magyar kormányé, hogy itt aztán semmilyen tájékoztatás, semmilyen együttműködés, nem történt meg sem a szakmai, sem a szakszervezeti partnerek bevonása, a velük való egyeztetés. Példaként hoznám fel, hogy az osztrák kormány szerdai bejelentését követően, azonnal reagálhattak a szakmai szervezetek, s tehették mindezt azért, mert közösen alakították ki a kormány döntését megalapozó szakmai álláspontot. Nálunk aztán ennek se híre, se hamva.

Azt az irányt tehát helyesnek tartják, hogy a hagyományos érettségi megtartásáról lemondott a kormány?

Természetesen, hiszen ezt fogalmaztuk meg már több mint egy hete. Ugyanakkor azt ismét hangsúlyoznám, hogy mielőbb szülessen meg a végső döntés, ehhez pedig további javaslatként fogalmazzuk meg a kormány számára, hogy a kivitelezéshez a most megismert javaslattal szemben, szigorúbb körülményeket biztosítson. Ezen leginkább az egészség- és életvédelmet értjük, ami az érettségik biztonságos lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges. Azt javasoljuk, hogy ahol írásbeli érettségi lesz, abban a teremben egy felügyelőtanár jelenlétében, ötnél több diák ne tartózkodjon – szemben a most tervezett tíz tanulóval. Ezt soknak, nehezen kontrollálhatónak tartjuk. Nézzük a puszta számokat. Durván 70 000 diák tesz érettségi vizsgát, hozzávetőlegesen 25 000 pedagógus és több ezer nem pedagógus munkatárs segítségével. Ez kérem Magyarországon 100 000 ember.

Ez így összességében több mint erős veszélyhelyzetnek tűnik a járvány tetőzése környékén számolva.

Hát hogyne...!

Miként látja mindennek a biztonságos, kivitelezhető megszervezését?

100 000 ember fog egy adott időpontban mozogni – erre fel kell készülni jó előre. Fel kell készülni, hogy minden, az érettségiben résztvevő diák és pedagógus maszkot kapjon. Ez önmagában komoly logisztikai szervezést igényel, mivel a védőeszközöket el is kell hozzájuk juttatni. Azt is fontosnak tarjuk, hogy az iskolákban – amikor bemennek és a termekben is, ahova belépnek – mindenhol legyen fertőtlenítő folyadék. Ezek – meglehet – részleteknek tűnnek, de az MSZP koncepciójában az egészségvédelem és a szakmai rész ugyanolyan fontosságú a mostani rendkívüli helyzetben.

Ön szerint mindez – az MSZP vizsgára javasolt ötfős diáklétszám mellett – mennyi idő alatt teljesülne az érettségig?

Ez hozzávetőlegesen két hetet venne igénybe. Azt is szükségesnek tartjuk, hogy az időpont meghatározásánál legyen szempont, hogy ennek mi lenne a menete. Ismét az osztrák példára hivatkoznék. Ott a szerdai bejelentés óta napra pontosan tudják, hogy mikor, melyik érettségi vizsgát tartják meg, pedig náluk – terveik szerint – a vizsgák május 25-én kezdődnek. Erről pedig már április hetedikén közzétettek egy menetrendet, ami lehetővé teszi a kellő felkészülést, és a logisztikai szervezésre is hagy időt. Előbb hozták meg a döntést, mint nálunk, pedig később kezdődik az érettségi, ami a hazai kormányzati tervek szerint, jelenleg május negyedike. Késésben vagyunk, döntési kényszer van, az idő meg fogy, ezért csak akkor és csak úgy helyeseljük a szűkített érettségit, ha ennek megvalósítása, szervezése, lebonyolítása is garantált.       

Én lennék a legboldogabb, ha csak azt vizsgálhatnánk az idei érettséginél, hogy milyen a tételek színvonala. A szűkített érettségi helyes lépés, ezt javasoltuk, örülünk, hogy elfogadták, de most a szervezés, a logisztika, az egészség és az élet védelme ugyanilyen fontos és eminens figyelmet érdemlő tétel lett – a kormány döntésének ezekre a részletekre is ki kell térnie.