Mindenkinek képességei szerint?

Vasvári G. Pál 2020. február 25. 18:38 2020. feb. 25. 18:38

Odanyilatkozott Dr. Rétvári Bence, az Emberminisztérium államtitkára a gyöngyöspatai roma gyermekek szegregált oktatása miatti bírói ítéletek kapcsán, hogy „A minimumfeltételeknek megfelelő volt az iskola… és a diákoknak csoportokba sorolása… a képességek, a tanulmányi eredmények alapján történt, és nem pedig a származás vagy a bőrszín alapján”…

Jó, játsszuk ezt, de fordítsuk meg a dolgot! Tegyük fel, hogy a kis Rétvári Bence csoportba sorolása is a képességei és a tanulmányi eredményei alapján történik valahol – mondjuk Patagyöngyösön – egy kifejezetten az ottani roma többség (és nem ám a fehér kisebbség!) számára kedvező oktatási rendszerben. Amely érthetően különös súlyt fektet arra, hogy leendő diákjai, akiket perspektivikus, minőségi oktatásra szemel ki, értsenek és folyékonyan beszéljenek romani nyelven. Tájékozódjanak jól a természetben, első pillantásra ismerjék fel erdőn-mezőn az ehető bogyókat, gyökereket. A felmenőik között lehetőleg legyen ipari vagy mezőgazdasági munkás múltú, aki már oviskorukban beavatta őket a bányászati, kohászati, terménybetakarítási szakkifejezések és teendők világába – elvégre mindez az elvárható műveltség alapjaihoz tartozik. Továbbá legyenek képesek kellő ritmusérzékkel megszólaltatni két kanalat vagy egy alumínium vizeskannát. És legyen plusz pontokat érő előny, ha tudnak már valamennyire cimbalmozni, ha ügyesen táncolnak, ha végig tudnak dalolni megrázóan szép cigány balladákat a saját nyelvükön, és ha ismerik a romák históriáját, népszokásait, a szegénység túlélésének sokféle fortélyát…

Na most még mindig csupán feltételezzük: aki a fentiekből nem nyújt megfelelő (legalább erős közepes) teljesítményt, azt ez az oktatási rendszer „hiányos képességei és gyatra tanulmányi eredményei” alapján egy olyan csoportba, mondjuk „F” osztályba sorolja, amelynek a rostán kihulló „emberanyaghoz” igazítják, azaz lebutítják a további oktatását-képzését. Így az őket „nevelő” iskola már csak az egyszeregyre és az ABC-re, a legegyszerűbb közmunkák és napszámosi teendők ellátására, vagy még arra se készíti fel jellemzően motiválatlan, unatkozó, sokszor rendetlenkedő, olykor agresszív és szinte mindig kudarcos „tanulóit”. Ám az igényesebb szakmunkás-képzésben, pláne a gimnáziumi, főiskolai-egyetemi oktatásban, a tudás felnőttes világában való sikeres részvételre már nem. És ebben a „pályaképben” persze ne játsszon semmiféle szerepet a származás, a bőrszín, elvégre az rasszizmus lenne! Fehérüldözés. Attól pedig Isten ments…

Rétvári úr! Ha egy ilyen, a „minimumfeltételeknek megfelelő” patagyöngyösi iskola, mint állítja, egyáltalán nem szegregáló, akkor vajon onnan rajtolva ön bejutott volna a Piarista Gimnáziumba? Szerezhetett volna a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogi diplomát? Lehetne az EMMI államtitkára? Ha valami csoda folytán nem árkot pucolna Patagyöngyösön, hanem a fentebb vázolt „nem szegregáló” iskolából indulva mindez mégis sikerült volna önnek, akkor is azt állítaná, hogy a túlnyomóan vesztesekből álló csoport kilátástalan, többszörösen hátrányos élethelyzetét generációkra konzerváló, netán bővítve újratermelő oktatási rendszer nem szegregáló? Akkor mégis: mi a túró?!