Mit szabad az ellenzéki képviselőknek?

Föld S. Péter 2019. november 14. 06:58 2019. nov. 14. 06:58

Kelt 2019. november 14-én, uralkodásunk sokadik évében. Ezennel kihirdettetik, és minden ellenzéki képviselő számára kötelezővé tétetik, hogy a királyi udvar használatának szabályaiban változások állnak be. Ezek a változások kizárólag és kivétel nélkül az ellenzéki képviselők számára érvényesek, rájuk viszont kötelező erővel bírnak, és megtorlás terhe mellett betartatnak.

Ezen dekrétum kihirdetése napjától, azaz mától, tilos az ellenzéki képviselőknek király urunknak, valamint a szolgálatába szegődött siserehad bármely tagjának kérdést feltenni. Tilos az ülésteremben hangoskodni, csöndben lenni, kicsinek lenni, nagynak látszani, a házelnök (a továbbiakban: házmester) bajuszára, elmeállapotára megjegyzést tenni. Tilos őt hülyének nézni, róla rosszat gondolni.

Az ellenzéki képviselők számára tilos az átlagostól eltérő viselkedés, megjelenésük során kizárólag házmester urunk által előírt és elfogadott viselet engedélyezett. Tilos az ellenzékieknek az ülésteremben obstruálni, bármit is jelentsen ez a kifejezés, a parlamenti demokrácia szabályait király urunkon, valamint a szolgálatába szegődött siserehad tagjain számon kérni. A parlamenti demokrácia szabályait király urunk, valamint házmester úr rigolyáihoz szabtuk, ahhoz kell mindenkinek alkalmazkodni.

Tilos az ülésteremben gondolkodni, rövid, valamint összetett mondatokat használni, az ellenzéki képviselők mindemellett kötelesek mellőzni a jelzős szerkezeteket, a múlt idejű igéket, a tárgyas ragozást, valamint a birtokos szerkezetek szükségesnél gyakoribb használatát.

Király urunk kegyéből kifolyólag házmester urunk a halálbüntetés visszaállítását bizonytalan időre elnapolta, és azt egyelőre csupán megfontolás tárgyává teszi. Renitens, azaz neki nem tetsző magatartás esetén ezért csupán visszamenőleges vagyonelkobzás, valamint halmazati büntetésül többrendbeli felnégyelés lép érvénybe. Akikkel szemben a fenti intézkedések sem elegendőek, házmester urunknak jogában áll a legsúlyosabb fenyítéseket alkalmazni, úgymint szilaj tekintetét az illető ellenzéki képviselőre szegezni,  mindeközben eszelősen nézni és egy megzakkant személyiség látszatát kelteni.

Kelt, mint fenn, Budapesten, Erdogan török diktátor látogatása után hét nappal.