Negyven év szeretetben 1981-2021

HírKlikk 2021. november 5. 18:20 2021. nov. 5. 18:20

Emberöltőnyi idő. 1981 októberében jegyezték be és kapta meg működési engedélyét a MET, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Alapító édesapja után ma elnöke, vezető lelkésze Iványi Gábor, a fáradhatatlan. Igaz, a MET csak három évtizedet élhetett egyházként. 2011 óta státusza megegyezik az 1981 előttivel. Az akkori hatalom addig nem adta meg az egyházi státuszt és üldözte. A mai hatalom harminc év után megvonta ugyanezt és üldözi Iványi Gábor egyházát. Érthető az utálatuk, hiszen sem Kádár, sem Orbán nem szívelte és nem szíveli a szabadságot. Amit Kádár népi demokráciának hívott, az él tovább Orbán fosztogató, fosztóképzős illiberális demokráciájában. Orbánban és Kádárban közös a paternalizmus, az alá-fölé rendelt viszonyrendszerek imádata. Rettegtek és rettegnek a szabadság levegőjétől. Nem élteti az, inkább fojtogatja őket.

Iványi Gábor és egyháza, a MET nem kér semmit követőitől. Nincs egyházi adó, nincs tized, nincs párbér, lélekpénz. Igaz, cserébe nem is ígér sokat. Csak szabadságot. Végtelen, Isten által adományozott szabadságot. Azt a végtelen isteni szabadságot, ami alapja és teremtője a lelki jólétnek. Nem feltétlen az anyaginak, de biztosan a lelkinek. Híveit nem kötelezi semmire. Nem vádolja, és nem terheli őket az eredendő bűnnel. Nem ígér feloldozást a soha el nem követett bűneik alól. Nincsenek külső parancsok. Felismerések és belső, lelki indíttatások vannak. Arra ösztökéli az embert, hogy ne külső parancsoknak engedelmeskedjék, saját belső szabályai szerint éljen.

Iványi Gábor azt hirdeti, a bibliai Tízparancsolat nem parancsok gyűjteménye. A Tízparancsolat műfaját tekintve egy szerződés. Egy szerződés, ami Isten és Ember között köttetett. Egy szerződés, amely a Szabadság alapiratának tekintendő. Az isteni szerződés leglényege a Szabadság és Felelősség harmóniája. Ember, a teremtéssel megadtam neked a Szabadság végtelenségét. Felelősen csak akkor élhetsz ezzel a kinccsel, ha megtartod a szerződésben foglaltakat. Nem ölsz, nem lopsz, nem hazudsz, hamisan nem esküszöl, bálványokat nem faragsz és nem imádsz, tiszteled apádat és anyádat, hűséges vagy, segítesz a rászorulókon. Szerződés ez, alapszerződés. Szerződést pedig kizárólag egyenrangú felek között szokás köttetni. Ezzel a Szerződéssel, a Szabadság alapiratával Isten egyenrangúként maga mellé emelte az Embert. Igaz, már azzal is maga mellé emelte, hogy a Teremtés könyve szerint Isten a maga képére teremtette az embert, a nőt és a férfit.

Jézus megszületésével az egyenlőség és a szabadság mellett megjelenik az ember és ember közötti felebaráti szeretet, a testvériség, a szolidaritás. A kommunió, vagyis a közösségi viszonyrendszer.

Szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezt ígéri követőinek a MET és Iványi Gábor. Ezt hirdeti a lelkész, minden szavával, minden cselekedetével akkor is, ha nem nevezi meg őket, ha nem is ezekről beszél. Életével példázza, hogyan válik az ige testté. Mert tudja, nem elég az egyszerűséget, a puritánságot igeként hirdetni, a szerint kell élni is. A szavakat így követik tettek, az ige így lesz testté.

Más egyházak nem tanítanak ilyesmit. Nem beszélnek szabadságról, nem emlegetnek egyenlőséget és testvériséget. Sőt, igehirdetéseikben kerülik e fogalmakat. E három kifejezésre épülő világot sem éltetik, inkább – mint szükséges rosszat – megtűrik. Szerintük Isten országában nincs helye az ilyenfajta egyenlőségnek, a demokráciának.

Pedig a Szentírás szerint helye van. Iványi Gábor igehirdetései, evangelizációja a legpontosabb bibliai idézetekre épülnek. A Szentírásból sűrűn és pontosan idéz. Semmit sem értelmez félre, tanításai a formális logika legszigorúbb szabályai szerint követik az Írásokban foglaltakat. Mégis másról beszél, mint más vallású paptársai. Talán Szent Pált követi, aki minden nyomorultban, minden elesettben, sőt, minden emberben az elhagyott, magára maradt, kirekesztett Krisztust keresi. Ezért kap a MET-ben hajlékot a hajléktalan, ételt az éhező, ruhát a didergő, gyógyírt a beteg.

Iványi Gábortól rettegett Kádár és retteg Orbán. Tudták és tudják, a szegények papja óriási hatalom birtokosa. Hatalma nem pusztítható bombákkal, tankokkal és sortüzekkel. A halk szavú pap ereje és hatalma abból az Istentől kapott szeretetből táplálkozik, amit Isten földi követeként embertársainak szétoszt. Olyan hatalom ez, ami diktátori, hadvezéri ésszel nem fogható fel, sőt, értelme sincs. Mert diktátori ésszel mi értelme az olyan hatalomnak, ami nem elvesz, nem teremt egyeseknek gazdagságot, nem teremt pompát? Nyilván semmi értelme. Diktátorok, hadvezérek jönnek és múlnak. Az isteni szeretet, Iványi Gábor és követői általi hirdetése és gyakorlása pedig nem múlandó. Időtálló.

A negyven évet újabb és sok negyven év fogja követni. Mert a Szabadság, az Egyenlőség és a Szeretet minden megpróbáltatást kiálló hármas. Az első negyvenedik születésnapon Isten éltesse a MET-et, Isten éltesse Iványi Gábort.

Herényi Károly