Nem mindegy…

Vasvári G. Pál 2020. május 21. 18:48 2020. máj. 21. 18:48

Tanmesébe illő Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter históriája, amit a média zöme – okkal – úgy értelmezett, hogy az orvosokra, a gyógyintézeti igazgatókra próbálta hárítani a tárcavezető a felelősséget a kórházi ágyszám-kiürítés miatt. Ám ennél egy kicsit „firkásabb” ez az ügy: nem mindegy, hogy az igazság vagy a jog szemszögéből tekintünk-e a történtekre…

Napok óta attól zeng a sajtó, hogy az emberminisztert hazugságon kapták. Hiszen a Demokratának adott interjúban konkrétan – és ezt szinte mindenütt szó szerint idézik is – azt állította:

ilyen utasítás soha nem hangzott el. A kezelés és az intenzív ellátás bővítésének a feltételeit kellett biztosítaniuk”.

Ám a korábban már nyilvánosságra hozott dokumentumot is mellé tették, amelyben pedig szó szerint ez áll:

„…elrendelem, hogy az egészségügyi fekvőbeteg-ellátó intézményekben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott teljes ágykapacitás minimum 60 % -át COVID-19 fertőzött betegek ellátására alkalmassá szükséges tenni 2020 április 15-ig…”.

S a minisztériumi levélpapíron jól látható a dátum (Budapest, 2020. április 07) és a pecsétes aláírás (Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter).

***

Hazudott-e az emberi erőforrások minisztere?

Ha azt kérdezzük, hogy utasította-e ágyszám-kürítésre az intézményvezetőket, akkor egyértelmű a válasz: igen. Hiszen de facto (a tények szerint) erre szólította fel őket.

Ám, ha az a kérdés, hogy igaznak minősíthető-e az interjújában az a mondat, hogy „ilyen utasítás nem hangzott el”, bizony akkor is az lesz a válasz: igen. Ugyanis nem szóban, hanem írásban rendelte el az ágyak 60 százalékának kiürítését. Azaz „nem hangzott el” az utasítás, tehát de jure (a jog szerint) a miniszter igazat mondott.

Ennyit az igazság és a jog sajnálatosan ellentmondásos viszonyáról. Meg ennyit az őszinteség és a fiskális okoskodás viszonyáról is.

Az igazság és az őszinteség a tisztességről, az emberi erényekről szól. A jog és a fiskális okoskodás pedig csak az emberi gyarlóságról, arról: hogyan is lehet valami formai mentséggel, kifogással megúszni az előbbi kettő hiányát…

Justicia, az igazság és az igazságszolgáltatás istennője, egyik kezében mérleggel, a másikban pallossal, bekötött szemmel – sugárban hány…