Pálinkás József: zárt ajtók mögött tárgyalunk egy új jobboldali pártról

Kardos Ernő 2020. január 19. 11:54 2020. jan. 19. 11:54

„Jobb hely lenne Magyarország, ha egymást nem ellenségként kezelő politikai csoportok, hanem a versengő, de együttműködő pártok koalícióban kormányoznák az országot” – nyilatkozta portálunknak Pálinkás József. A Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke szerint, hazánk akkor lesz jobb hely, ha a politikai elit megteremti a békés politikai váltógazdálkodás feltételeit.

Itt beszélgetünk a Magyar Tudományos Akadémián. Professzor úr, örülök, hogy beengedik egykori munkahelyére. Gondolja, hogy az új elnök sem rendelkezik majd másként?

Annyira azért nem rossz a helyzet. Azért sem, mert nem csak elnöke voltam hat évig az akadémiának, de atomfizikusként rendes tag is vagyok.

Amióta elhagyta az innovációs hivatalt, politikusként is megszólal, sőt, pártot is szervez, vagyis egyre inkább szemben áll a Fidesz mai, és korábbi politikájával.

Nem annyira pártszervezés a célom, de kétségtelenül szüksége van az országnak a mai kormánypárt helyére lépő jobbközép, kereszténydemokrata, szabadelvű, konzervatív pártra. Azt is mondhatnám, hogy az Európai Néppárthoz erősebben kötődő, politikai vonalát világosan megjelenítő szerveződésre lenne szükség, amely ragaszkodik az európai alapelvekhez, a jogállamiság fennmaradásához.

Gondolom, ezt azért mondja, mert a Fidesz a jogállamiságtól már korábban eltávolodott, most pedig az Európai Néppártól hidegül el.

A mai kormánypárttal ellentétes a politikai mozgásunk, mert barátaimmal vállaljuk Antall József örökségét, a hatalmi ágak szétválasztását, a bíróságok önállóságának biztosítását, az emberi méltóság tiszteletét. Emellett mindig felemeltem a szavam, bár amikor kormánytisztviselő voltam, akkor a törvény szerint, nyilvánosan nem tehettem meg.

Lelkiismeret-furdalást érez emiatt?

A visszamenőleges hatályú törvényhozás számomra elfogadhatatlan. Ez a Fidesz első intézkedéseinek egyike volt, amit a belső körökben kritizáltam is. De bíráltam a szakszerűtlenül előkészített törvényeket is, mert nagyon fontosnak tartom az állam professzionális működését. Sajnos, ma a közigazgatással, az oktatáshoz való megfelelő hozzáféréssel, illetve az egészségüggyel komoly gondok vannak. A társadalomban óriásiak a szakadékok, ezért állítom, hogy szükség lenne Magyarországon egy kiegyensúlyozó politikai erőre. És ellenzem azt a durva beavatkozást is a művészeti, vagy a tudományos életbe, ami ma gyakorlat a kormány részéről.

Hogyan jön majd létre az ön által hiányolt jobboldali politikai erő?

Ennek a pontos forgatókönyvét még nem tudom elmondani, mert lassan körvonalazódik. Vannak, akik azt állítják, hogy e Fideszt egy szélsőséges baloldali erő tudja majd leváltani. Szerintem viszont egy középen álló, jobboldali párt kellene, amely nyitott a nemzeti liberalizmus és a baloldal irányába is. Ma minden olyan erőre szükség van, amely nem tör az államszervezet erőszakos megdöntésére.

Akadémikus társa, Vörös Imre úgy véli, a Fidesz államcsínyt követett el. Az önkormányzati választás ellenzéki győzelme azt mutatja, hogy mégis sikerült átrajzolni az ország politikai térképét. Ön látja, hogy két év múlva ki veheti át a kormányrudat?

Az elmúlt évtizedek politikai szereplői, miniszterei hívtak a V21-ek közé, de annál én direktebb politizálásra gondolok. Szükség van olyan jobbközép pártra, amely elindul a következő országgyűlési választásokon. Ha nem lesz ilyen hazafias, keresztény, szabadelvű-konzervatív politikai erő, akkor az ellenzék többi pártja önállóan nem tud koalíciós kormányt létrehozni. Pedig ez nagyon fontos lenne.

Szóval, az egyelőre tervben lévő jobboldali erő, valamint az ellenzék koalíciójában gondolkodik?

Igen, mert egykori miniszterként az a tapasztalatom, hogy a kormányon belül is szükség van kiegyensúlyozó erőre. Olyan szereplőkre, akik nem alattvalói a mindenkori kormányfőnek, hanem önálló szereplői a kabinetnek; gondolok a gazdaság, az oktatás, és az egészségügy szuverén irányítóira.

Kell tehát egy keményebben politizáló, jobboldali párt, amely képes a Fidesz szavazóit magához vonzani. De másfél-két év múlva választás. Nincsenek késésben?

Nem tudom, hogy késő lenne-e, ezen lehet vitatkozni, szerintem még nincs!

Viszont lassan már egy éve is felvetődött az ötlet…

Ez kétségtelen, s persze, egy időpont után, már valóban késő lenne ilyen pártot létrehozni, vagy bizonyos politikai erőknek fuzionálni. De szerintem azon még nem vagyunk túl. Előtte azonban kell egy kritikus tömeg, amely hitelesen megmutatja a változás szükségességét és lehetőségét.

Ma az emberek tömegei látják, hogy mennyire üzletivé vált a politika. A politikusok többsége érdekeket kijáró üzletember, nem pedig a köz érdekeit szolgáló szereplő. Hiteles emberekkel alakuló párt azonban képes lenne a politikát ebből az üzleti logikából kibillenteni. A korrupt politikusokból elegük van a választóknak, ezért keresünk olyan szereplőket, akik nem a saját zsebüket, hanem az ország érdekeit akarják szolgálni.

A kritikus tömeg már megvan, az ország jelentős része a kormány ellen szavazott, nem most kéne megalakítani a pártot, amely magához vonzza a Fidesz elszánt szavazóit?

Kétségtelen, valakinek – pontosabban valakiknek – meg kell lengetni a gyülekezésre hívó zászlót. Vagyis több hiteles ember kell hozzá, akikről az állampolgárok jelentős része elhiszi, hogy más logika szerint akar és tud kormányozni, mint a ma hatalmon lévő párt.

Csak egy példát mondok: egy országnak kötelessége megvédeni a határait, ez természetes. Ugyanakkor miért kellene minden nap azt hallgatni, hogy aznap mi történik a határon. A kerítés naponta sokszor történő emlegetésével valójában sokkolják az embereket.

Professzor úr, elképzelhető, hogy a párt, amiről beszélt, részben a Fideszből szakad ki?

Azt nem tudom, hogy a kormányzó párton belül mekkora az elégedetlenség. Erre a kérdésre tehát nem tudok válaszolni.

Mondja, mikor beszélt utoljára Stumpf Istvánnal, Lázár Jánossal, Navracsics Tiborral?

A felsorolt politikusokkal elég rég nem beszéltem. Lázár és Navracsics a Fidesz politikusai. Utoljára Stumpf Istvánnal találkoztam, de pártalapításról nem beszéltünk.

Szóval, nem ebből a körből kerül ki az új pártvezetés?

Azt el tudom képzelni, hogy a Fidesz országgyűlési képviselői között jó néhányan úgy gondolják, hogy ami most történik, az vállalhatatlan, fenntarthatatlan. Neveket azonban nem fogok mondani.

Gondolja, hogy néhány elemző tud valamit, amikor az állítja, hogy Orbán már nem sokáig lesz központi szereplője a hazai politikának?

Az elemzők ma abból élnek, hogy véleményüket szalagcímnek is alkalmas formában fogalmazzák meg. De kétségtelen, örökké semmi nem tart. Azt nem értem, hogy még mindig sokan vállalnak szerepet egy nyilvánvalóan vállalhatatlan hatalomgyakorlásban, lásd: a Magyar Tudományos Akadémia megalázása.

Az ilyen, és hasonló politikai döntések miatt, a választás is megmutatta, hogy már sokan leváltanák a kormányt, de ezek többsége a Fideszt leváltani akaró, protest szavazó. A változtatáshoz azonban szerintem nem lesz elegendő az, hogy mit nem akarnak az emberek, éppen ezért van szükség a jobbközép szavazóknak alternatívát kínáló pártra.

Ehhez azért kéne egy párt, de még nincs ilyen. Illetve a szavaiból, a sejtetéseiből azt érzem, hogy alakulóban van, de mintha kevesebbet mondana, mint amennyit tud. Jól érzem?

Jól érzi! Szerintem ez a párt formálisan akkor jön létre, ha egy kritikus tömeg azt szeretné, hogy a politika dolgozzon érte, s nem fordítva. Ehhez kellenek hiteles emberek, s egy olyan támogatói kör, amely szeretné, ha egy ilyen párt létrejönne.

Professzor úr, még mindig sejtelmesen fogalmaz. Zárt ajtók mögött van már szó erről a pártról?

Van.

Ezek szerint, vannak olyan emberek, akik rendszeresen összejönnek, és beszélnek róla?

Igen. Sok emberrel beszélek én is erről. Pártpolitikusokkal ugyancsak tárgyalok.

Azt már mondta, hogy ön is vállalna szerepet. De mikor lesz ez?

Ha majd elegen leszünk olyanok, akik komolyan veszik az antalli ethoszt, hogy az embereket szolgálni kell, nem pedig a pénzt ellopni tőlük!

Antall József és szűk köre – ha nem is mindenki gyakorló politikus, de még ma is létezik. Dávid Ibolya, Gémesi György, Herényi Károly…

Neveket nem mondanék. Kétségtelen, vannak, akik az Antall József-i politikai körhöz tartoznak, de közben eltelt 30 év. Sajnos a politikai folytonosság megszakadt. Kellenek a fiatalok is.

Tehát elképzelhetőnek tartja, hogy a közeljövőben létrejön egy olyan politikai erő a jobboldalon, amely kiábrándult már a Fideszből, de meg akarja őrizni keresztény-konzervatív identitását, és ezért nem szavazna a baloldali vagy liberális pártokra?

Van esély arra, hogy egy ilyen párt megalakul, mert meg kell teremteni a kiegyensúlyozott politizálás feltételeit. Nem támogatható, hogy egymást ellenségként kezelő politikai csoportok felváltva kormányozzák az országot. Szerintem az igazi alternatíva az lenne, ha négy politikai erő különböző koalíciókba tömörülve tudná kormányozni Magyarországot, megteremtve a békés politikai váltógazdaság feltételeit. Ezzel Magyarország egy békésebb, együttműködőbb, és jobb hely lehetne. Folyamatosan fejlődő ország, amelyben jó élni.