Szexuális erőszak, zaklatás a balettintézetben - megszólalt a rektor

HírKlikk 2020. július 29. 05:30 2020. júl. 29. 05:30

Közleményt adott ki a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) rektora, Bolvári-Takács Gábor kedden, miután hétfőn, az azonnali.hu-n megjelent egy cikk, amelyben több korábbi növendék vallott arról, hogy milyen megaláztatásoknak, illetve zaklatásoknak voltak kitéve az intézményben.

A cikk szerint, korábban egyes tanárok rendszeresen verték és verbálisan is megalázták a diákokat, valamint a diákok is egymást, főleg a felsőbb évesek a kisebbeket, illetve arról is beszámolnak benne többen, hogy voltak olyan balettmesterek, akik szexuálisan is abuzálták a gyerekeket.

Az egykori diákok megnevezték az elkövető tanárokat, köztük magas állami kitüntetést kapott, ismert művészeket is.

Bolvári-Takács Gábor rektor az egyetem honlapján közzétett közleményében azt írja, a mai Magyar Táncművészeti Egyetem számára elsődleges növendékei és hallgatói – szakmai, fizikai, érzelmi – biztonsága, az etikai és jogi normák betartása, az átláthatóság, és hogy az MTE zéró toleranciát gyakorol minden olyan cselekedettel szemben, „amely kívül esik az intézmény által önmaga számára, a magyarországi és nemzetközi sztenderdek mentén felállított, szigorú etikai normarendszeren".

„Az egyetem elfogadhatatlannak tart és gyakorlatából kizár minden, a növendékei és hallgatói fizikai, érzelmi, mentális integritását sértő szakmai, pedagógiai megközelítést, módszert és technikát. A növendékek előmenetelének és teljesítményének megítélése kizárólag szakmai szempontokon, testületi döntésen alapul" – írta a rektor, aki kitért arra is, hogy az MTE az elmúlt években jelentős reformokat hajtott végre működésében, ezek nyomán mára mindenben megfelel az általános szakmai, etikai elvárásoknak: átalakult az alsó évfolyamok tanrendje, valamennyi balett-teremnek folyosóra néző ablaka van, biztosítva a külső ellenőrizhetőséget, az eltanácsolások és szakmai követelmények nyilvánosak, és külön szabályzat határozza meg a táncoktatásban elengedhetetlen fizikai érintkezés feltételeit és követelményeit, tartanak továbbképzéseket az ott dolgozóknak, és megvannak a konzultációs fórumok is.

„Az egyetem rektoraként sajnálatomat fejezem ki és bocsánatot kérek mindazoktól, akik korábbi tanulmányaik során, személyükben sérelmet, pedagógiailag helytelen bánásmódot tapasztaltak, illetve éltek meg. Az egyetem elismeri, hogy annak megítélésében, hogy mely cselekmény vagy élethelyzet tekinthető megalázónak, az érintett növendék álláspontja mérvadó, függetlenül attól, hogy évtizedekkel ezelőtt a művészetoktatás módszereit a maitól lényegesen eltérő politikai környezet, társadalmi nyilvánosság és pedagógiai értékrend határozta meg."

Azt is írta, hogy a megjelent cikkben szereplő állítások kapcsán, a rektor munkáltatói intézkedést, etikai eljárást, indokolt esetben büntetőeljárást kezdeményez azon érintett balettmesterek esetében, akik a Magyar Táncművészeti Egyetemmel jelenleg is oktatói jogviszonyban állnak.