Tóth Bertalan: Ha az ellenzék keményen összezár, kormányváltás lesz 2022-ben

HírKlikk 2020. február 28. 12:00 2020. feb. 28. 12:00

Az MSZP elnöke csütörtökön koraeste, a szocialista párt országjárásának záróeseményeként értékelte Budapesten a magyarországi tapasztalatokat és az eljövendő választás esélyeit. Tóth Bertalan többek között a szocialisták új politikájáról, erős ellenzéki szövetségről, új és női társelnöki elképzelésről, valamint az Orbán-kormány leváltásának stratégiájáról beszélt.

Inognak a kormány eresztékei

Az elmúlt hetek, hónapok politikai viharai ellenére, a legfontosabb tanulság, amivel az MSZP politikusai az országot járva találkoztak, hogy a Fidesz kormányzásának megszüntetése sokkal szélesebb igény az országban, mint azt a médián keresztül megismerhetjük. A városokat járva, beigazolódott ugyanis, hogy az MSZP az ellenzéki oldal legnagyobb, élő hálózattal rendelkező pártja. Cseppet sem mellesleg, a Párbeszéddel szövetségben, a sikeres őszi választások óta csaknem 100 ezer szavazóval tudták növelni a táborukat.

A közel száz települést átfogó vidéki országjárás tapasztalatait beépítve a stratégiai vitaanyagukba, ezek tanulságával indulnak a március 13-ai kongresszusra, ahol egy új és erős építkezés részleteiről döntenek, amelynek eredményeként 2022-re kormányváltás lesz Magyarországon.

A több ezer párttaggal és aktivistával történt találkozások mellett, olyan regionális médiumokban is helyet kaptak, ahol vagy tíz éve nem járt szocialista politikus – többek között Tatabányán, Szombathelyen, Miskolcon. Az érdeklődés azt mutatja, hogy igény van egy innovatív MSZP-re, egy megbízható, szociálisan érzékeny pártra. Tóth Bertalan kijelentette, hogy rendkívül sok visszajelzést kapott minid ő személyesen, mind a vezetőtársai az országjárásuk hatékonyságáról és meggyőződhetett arról, hogy az ilyen típusú találkozásokra, személyes jelenlétekre, beszélgetésekre nagy szükség van: „Mindebből mi magunk és a helyi párttagok és aktivisták is erőt tudunk meríteni. A Fideszt le lehet győzni.”

Hibát követ el, aki lebecsüli az MSZP-t

A párt elnöke a közelmúlt tapasztalatait és eredményeit rögzítve, kijelentette, hogy a nyolc-tíz éve tartó politikai erőtér megváltozott. A legfontosabb, hogy megszűnt a Fidesz egyeduralkodása:

„az októberi önkormányzati választások megmutatták, hogy a nagyvárosi, városi szegmensben az ellenzék egyértelmű győzelmet aratott. A Fidesz támogatottsága az összes választókorú népesség körében az elmúlt egy évben nem változott, miközben az ellenzék ereje és támogatottsága jelentősen nőtt. Lényegében mára az erőviszonyok kiegyenlítettek, ami biztos hátteret ad a további munkához. Az ellenzéki oldalon az október óta eltelt időszakban a DK gyakorlatilag nem változott, kilenc százalék körül alakul a támogatottsága, az MSZP-Párbeszéd szövetség támogatottsága október óta 1,5 százalékponttal nőtt (7,5-8 százalék körül alakul), ugyanebben az időszakban a Jobbik támogatottsága egy százalékponttal nőtt, a Momentumé viszont ugyanennyivel csökkent.”

Kiemelte, hogy a pártot választók körében az MSZP és a Párbeszéd együttes támogatottsága meghaladja a tíz százalékot, ami nagyobb, mint a Jobbiké, közel azonos a Momentum támogatottságával, és erősen közelít a DK támogatottságához. Mindebből megállapítható, hogy az erőviszonyok kiegyenlítettebbekké váltak, az ellenzéki pártok egyenrangú partnerek a jövőbeni egyeztetéseken és szakmai vitákon. A tények tapasztalatai alapján, határozottan kijelentette:

„És akkor itt is megismétlem: hibát követ el az, aki alábecsüli az MSZP erejét: sokszor téves hírek jelennek meg erről, ezért szeretném világossá tenni, hogy október 13-án az MSZP megerősödött, és képviselői számát (330) és polgármesterei számát tekintve (45) nagyvárosi-városi szinten a legerősebb ellenzéki párt! Ebben a körben szinte sehol nem győzhet ellenzéki jelölt, aki nem bírja a támogatásunkat – ez így volt tavaly ősszel, és így lesz a következő választásokon is!”

Erős programot építenek

Az országjárásuk tapasztalataiból is épülve, a párt jövőjét meghatározó alapelvek között említette, hogy „a Fidesz önkényuralmi rendszere és egy szűk elit érdekeit szolgáló világa helyett, demokratikus, toleráns, szociálisan érzékeny és környezettudatos világ kiépítésére törekszik az MSZP”. Tóth Bertalan ehhez három betonbiztos alap megteremtését érzi szükségesnek. Elsőként a demokrácia és a jogbiztonság visszaállítását a jelenlegi látszatköztársaság helyett; ezt követően, a társadalmi igazságtalanságok visszaszorítása mellett, az esélyegyenlőség biztosítását; harmadikként pedig az utódaink védelmében a környezettudatosság beépítését a hétköznapjainkba.

Mindez az MSZP számára egy olyan biztos, elvi alapokon nyugvó innovatív jövőt határoz meg, ahol a politikai stratégiájuk ötvözi a szociáldemokrácia alapjain nyugvó újbaloldali elképzeléseket a környezettudatos zöldpolitikával.

Az MSZP olyan friss és korszerű elvek mentén nyit a jövő felé, amik biztosítják a szélsőséges jobboldali populista, vezérelvű fideszes uralom leváltását és egy igazságos, szabad, szolidáris és zöld köztársaság létrehozását.

A szocialisták politikai vitaanyaga részletesen kitér az országot legsúlyosabban érintő problémákra. Pontos válaszokat fogalmaztak meg a hazai egészségügy süllyedésének megállítására, konkrét elképzelésekkel tervezik gyerekközpontúvá az oktatási reformot, egy új foglalkoztatási bérrendszer kidolgozását alapozzák meg a munkavállalók érdekeiért harcoló szakszervezetekkel egyeztetve.

Tóth Bertalan külön kitért a nyugdíjasok elárulására: 

„Mondjuk ki: a Fidesz kifosztja a nyugdíjasokat! Fel kell zárkóztatnunk az alacsony összegű nyugdíjakat, erősítenünk kell a szolidaritást a társadalmon belül. Ehhez még csak pluszpénz sem kell, mindössze az újraelosztási szabályokon kell változtatni egy átmeneti időre, hogy 300.000 forint alatt nagyobb mértékben emelkedjenek a nyugdíjak, mint felette. Az elmúlt évek jelentős áremelkedései és a nyugdíjak a torz emelési rendszere miatt bekövetkezett leszakadás a bérekhez képest igazságtalan és fenntarthatatlan helyzetet eredményeztek.

A Fidesz leváltható – új Magyar Köztársaság épülhet

A szakmai programok részletes bemutatása mellett, ismertette az MSZP stratégiáját, amellyel elérhető a kormánypárt leváltása 2020-ban. Ezzel – mint fogalmazott – lezárul Magyarország történetének 30 éves szakasza és elkezdődhet az „új többség” által, egy új Magyar Köztársaság felépítése: egy évtizeddel a szabadság visszafordítására tett kormányzati kísérlet után, korszakváltásra készül az MSZP.

„Úgy gondolom, óriási lehetőséghez jutott Magyarország azzal, hogy létrejött az ellenzéki egység. Ez a nagyon színes, a baloldaltól a liberálisokon át a jobboldalig tartó együttműködés léphet előre közös programjával. 30 évvel a rendszerváltás után, először fordulhat elő, hogy végre lesz nemzeti minimum az ország működésére a jogállamiság, a demokrácia, a munka világa, az oktatás és az egészségügy tekintetében. Az ellenzéknek keményen össze kell, össze kellene zárnia, senki nem veszélyeztetheti a köztársaságpártiak és demokraták 2022-es győzelmét. Talán a rendszerváltásnál is nehezebb lesz a váltás, mert most 30 év csalódottságán, félelmein és keserűségén kell túllépni, és innen talpra állni."

Mindehhez felelős és pragmatikus politikusként, a szocialista párt belső reformját, feladatait sem hagyta ki a siker megvalósítása érdekében. 

Az elképzelések szerint, a pártirányítás hatékonyságának növelésére a párt működési alapszabályát közelebb kell vinni a köztársaságpárti együttműködés folyamataihoz. Fel kell készülni a köztársaságpárti erőkkel történő hatékony és rugalmas cselekvésre, a mindenkori pártvezetést pedig fel kell hatalmazni a gyors és azonnali cselekvésre a politikai szövetségépítés és -fenntartás során.

Az MSZP álláspontja szerint, 2022-ben korszakváltás akkor lehetséges, ha minden egyéni országgyűlési választókerületben egy köztársaságpárti jelölt indul a kormány emberével szemben, közös országos listát állítanak és azt a közös miniszterelnök-jelölt vezeti. A kormányváltáshoz vezető úton mind az MSZP belső szabályainak újragondolásakor, mind a választási felkészülés során, kiemelt figyelmet fordítanak az előválasztás szervezhetőségére, szervezeti hátterének kialakítására, továbbá az ehhez szükséges tudás, képességek és gyakorlatok megosztására.

Közvetlenebbé kívánják tenni a demokráciabővítés lehetőségét. Ennek érdekében, az MSZP működésében nagyobb és hatékonyabb teret terveznek az online párbeszédnek az online véleménynyilvánító pártszavazás keretében.

Módosítani tervezik a társelnöki rendszert és egyúttal erősítik a női kvótát:

„Figyelemmel a hazai és külföldi példákra, és a nemek közötti egyenlőség biztosításának követelményére, valamint arra a célra, hogy az országos elnökség eleget tudjon tenni a XXI. században elvárt hatékony és gyors operatív irányítási feladatainak, az alábbiakat javasoljuk. Kerüljön bevezetésre az MSZP országos elnökségében a társelnöki rendszer; a két társelnök egyike nő, a másik férfi; a Baloldali Önkormányzati Közösség országos tanácsának elnöke legyen szavazati jogú tagja az MSZP országos elnökségének.

Sokan kérdezték tőlem az országjárás során, hogy van-e remény, győzhetünk-e 2022-ben. Október 13-a után, és látva az utóbbi hetek/hónapok fejleményeit, a válaszom egyértelmű igen. Győzhetünk! Együtt képesek vagyunk rá!”

– zárta az országjárásukat lezáró sajtónyilvános beszámolóját csütörtökön Tóth Bertalan, az MSZP elnöke.