Újabb támadás Iványi Gáborék egyháza ellen

HírKlikk 2021. február 23. 07:03 2021. feb. 23. 07:03

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményei anyagilag ismét kritikus helyzetbe kerültek.

– A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) meg sem várva azt, hogy az ítéletet kézhez kapjuk, vagy valamennyi jogi fórumon ügyünk végigfusson, a mai napon számlánkra terhelte azt a 246 millió 131 ezer forintot, amely az egyes intézményeink bérkifizetésével kapcsolatos járulékterhet jelenti – írja közleményében Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője.

Ebből 90 millió forint a késedelmi büntetés. „Azt az összeget, ami jogosan járna, és évek óta mégsem kapjuk meg, mi sem tudjuk visszafizetni járulék vagy más tartozás formájában” – tette hozzá Iványi Gábor, aki szerint az a feltevés, hogy technikai számuk (0444) váratlan visszaadása mögött valamilyen taktikai megfontolás áll, sajnos, beigazolódni látszik.

A testvérközösség vezetője fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a költségvetési tétel, amit egyházi státuszuk alkotmánysértő elvételéből csak az egy százalékok felajánlása révén veszítettek az elmúlt években, ennek a mostani összegnek két-háromszorosát teszi ki. Pert kellett indítaniuk, hogy a jogtalanul visszatartott egy százalékos felajánlások összegét megkapják. Az eredmény kérdéses, és még abban az esetben is, ha a bíróságok jog szerint járnak el, a procedúra hosszú hónapokat, éveket vesz igénybe.

Milliárdos tételt jelent az egyházakat megillető költségvetési kiegészítő támogatás, amely az állam által átadott, a legszegényebbek közötti szociális, egészségügyi, oktatási, családvédelmi feladatok ellátása alapján járna: a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség azonban évek óta ezt se kapja meg.

Rendszeres válaszként azt kapják, hogy a magyar állam kártérítést fizetett számukra. Az igazság ezzel szemben az, hogy az eddig kapott kártérítés csak részleges volt. A magyar állam csupán a 2017 előtti tartozását óhajtotta elismerni, de például a jogosan járó egy százalékos kötelezettségét már a 2015-ös évből is ki akarja metszeni. Azzal a ténnyel, hogy a Strasbourgi Bíróság közbelépésére a magyar kormány fizetett, a jogsértést elismerte. „Ez azonban nem lehet alapja újabb jogsértéseknek, sem annak, hogy az egyházi törvény újabb deformálásával gyakorlatilag lehetetlenné tették egyházi státuszunk visszaszerzését” – áll a közleményben.

2017 óta tehát semmilyen kártérítést nem fizet a magyar állam, sőt, újabb több 100 milliós elvonásokat hajtott végre, és „egyoldalúan, határozott akaratunk ellenére, vallási tevékenységet végző egyesületté silányított minket”.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek 2010-ig nem voltak tartozásai, és nem volt számottevő nyeresége sem. „Gondjaink kizárólag abból adódnak, hogy a magyar állam minden pártatlan szemlélő által látható módon, politikai megfontolásból vette el egyházi státuszunkat, a diszkrimináció eszközével élve, a maga módján a jogfosztással üldözte és üldözi mai is közösségünket. Amennyiben nem történik változás, s a magyar állam nem ül tárgyalóasztalhoz és nem követi a magyar Alkotmánybíróság, a Velencei Bizottság és a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság iránymutatását, akkor elveszítjük a jó lelkiismerettel vállalt és eddig tisztességesen végzett, egyébként pedig hitvalló feladatainkat, ahogyan ennek veszélyeire a Velencei Bizottság rá is mutatott” – folytatódott a közlemény.

Iványi Gábor hangsúlyozta, hogy a tőlük elvett pénzből nem egyházuk hitéleti tevékenységét finanszírozzák, hanem a legszegényebbeknek adnak reményt gyógyulásra a mindennapok méltó megéléséhez vagy jövőjük építéséhez. Amennyiben a NAV nem látja be úgy, mint a Nemzeti Közművek az ősz folyamán, hogy a gáz elzárásával várnia kell, és nem ad haladékot, „akkor márciusban nem tudunk bért fizetni”.

Mintegy ezer munkavállaló és nagyjából ennyi család veszítheti el a munkalehetőségét, megélhetését, az ellátottakról, intézményekről nem is beszélve. Iványi Gábor szerint erre nem válasz az, hogy az állam átveszi feladataikat. A szelektív államosítás ugyanolyan bűn, mint az általános. Ezzel a tájékoztatással szeretnék hazai és nemzetközi támogatóikat értesíteni, bátorítani, hogy mindenki, ami tőle telik – azt tegye meg.