A keresztény szabadság Magyarországon egyelőre csak szó

Lovász Péter 2019. szeptember 18. 14:09 2019. szept. 18. 14:09

Magyarország felkent prófétája csak alig néhány hete hirdette meg létünk új ideológiai alapját, a keresztény szabadságot, és csak a minap fejtette ki ennek lényegét, mondván: „A keresztény szabadság azt tanítja, hogy amit nem akarsz, hogy neked vagy veled cselekedjenek, te se cselekedd azt másoknak!“ (Eredetileg Konfuciusz bölcsessége.) E gondolatból eredeztetve bontakozik ki rövidesen az ígért két új családvédelmi program, egyszersmind a házasságok számának növekedése nyomán a keresztény élet térhódítása, és az asszonyok máris szülnek, mert a gyermek a magyarság jövőjének záloga.

Nagyon megy most ez a téma, Novák Katalin államtitkár (mint valami jó pásztor) a hétvégén két helyen is hirdette az igét. Szentendrén megtudhattuk, hogy 2010-hez képest, vagyis új időszámításunk kezdetétől most nagyjából 200 ezerrel több házaspár él hazánkban, az idén az első félévben 8 százalékkal többen kötöttek házasságot, mint tavaly ugyanezen időszakban.

Az államtitkár asszony a lényeget veresegyházi megszólalására tartogatta: “A gyermek a jövő közösségeinek alapja, a magyar jövőt azok a gyerekek és az ő gyermekeik fogják alakítani akiket ma vállalnak a szüleik... Az államtitkár szerint a keresztény szabadság a keresztény ember számára arról szól, hogy azt tegye, amit szeretne, hogy mások tegyenek vele. Ez a keresztény szabadság kell akkor is, amikor gyermeket vállalunk, vagy családot alapítunk.“

Ebben a megfogalmazásban ugyan van némi félreértés Orbán Viktor alapvetéséhez képest, de oda se neki! Az ige testté lőn, amennyiben a népek immár mindinkább házasodnak és nem vadházasságban élnek, s a jó szót megfogadva, valamint élve a támogatások teremtette lehetőségekkel előbb-utóbb remélhetően majd több gyerek is születik Magyarországon. Keresztény gyerek keresztény szabadságra. Ugyanis „nem mindegy, hogy néhány száz év múltán meg tud-e maradni olyan keresztény közösségnek a magyarság, mint jelenleg“ - mondta Novák Katalin.

Sorakoztassunk fel itt néhány tényt a maga nyers valójában:

Még nem kezdődött meg a remélt népmozgalmi fordulat, mert csak a házasságkötési kedv növekedett, de ebből még nem következik a gyermekvállalási hajlandóság erősödése. Napjainkban 10 csecsemő közül nagyjából négy házasságon kívül, azaz élettársi kapcsolatban születik. Őszintén remélem, e miatt már nem zárják ki őket semmiféle magyar közösségből. Minden hatodik magyar anyától született magyar gyermek külföldön születik. Csak remélhető, hogy ők megőrzik magyarságukat az orbáni keresztény szabadság élvezete nélkül is, sőt, ha Magyarországon esetleg az élet normalizálódik, azaz visszatér a polgári demokrácia és a jogállam, idegenben született honfitársaink talán majd hazatérnek.

Az már csak ráadás, hogy a magyarság jelenleg már nem keresztény közösség. A legutóbbi, 2011-es népszámlálási adatok szerint vallási kérdésekre a kérdezettek mintegy 45 százaléka nem válaszolt vagy azt válaszolta, hogy nem tartozik vallási közösséghez. A valódi hívők és templomjárók arányáról statisztikák nem adnak képet, de becsült adatok alapján a vallási előírások szerint élő hívők aránya valójában nagyon csekély. Egyebekben még az összetákolt Alaptörvény is tartalmazza az egyháza(ak) és az állam szétválasztásának törvényét, ámbar ez mostanában mintha írott malaszt lenne, mert az egyházak közéleti (politikai) befolyása erőteljesen növekszik - mindenek előtt az oktatásban, kulturális életben, de egyebütt is, ami meg is látszik az elismert egyházaknak nyújtott állami támogatásokon.

Végezetül a frissen vezérelvvé rangosodott keresztény szabadságot még bizonyosan nem érzi az a két-két és félmillió, mélyszegénységben élő magyar állampolgár, akiknek többsége talán soha a tájékára sem megy szavazófülkének, mert nem tudja és nem hiszi, hogy az ő jól megválasztott voksa valamit is változtathat a sorsán. Pedig azt éppenséggel reméli, hogy ő is beletartozik abba a keresztény magyar közösségbe, amelyet Novák Katalin oly előszeretettel emleget. A keresztény szabadság Magyarországon egyelőre csak szó, szó, szó..., de nincs veleje.