Bekattant a kata

Dr. Dávid Ferenc       2020. július 2. 12:44 2020. júl. 2. 12:44

A VOSZ nem ért egyet a tervezett kata-módosításokkal.(…) „Meggyőződésünk, hogy a katát – a lényegét jelentő alacsony adminisztrációs terhet és adózásra ösztönző, vállalható mértékét – feltétlenül meg kell védeni, fenn kell tartani – a több százezer legálisan működő kisvállalkozás érdekében! (…)" A VOSZ szerint, a végleges és megnyugtató megoldást az jelentené, ha az adóék erőteljesebb csökkentésével, a kata választása és az alkalmazotti lét közötti adó- és járulékteher-különbség olyan szintre mérséklődne, amely nem ösztönöz a munkaviszony megszüntetésére. „Szövetségünk kezdeményezi, hogy induljon széles körű egyeztetés a munkaadói érdekképviseletekkel és szakmai szervezetekkel a megfelelő – hatékony és előremutató – megoldás megtalálása érdekében." (VOSZ-MTI)

1. Az elmúlt hetekben/napokban sokat foglalkoztam a kata-szisztéma tervezett módosításával. Legutóbbi – „Kata és az adótanácsadók” című – írásomban elégedetten konstatáltam, hogy az Adótanácsadók Egyesülete javaslatot tett a korrekció fontosabb elemeire és felajánlotta az együttműködését a kormányétól eltérő megoldás kidolgozásában.

2. Még nagyobb örömmel töltött el, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) is jelezte, hogy nem ért egyet a kormány-kamara kettős elképzelésével, hiszen az nem szolgálja a munkavállalók érdekeit, ugyanakkor veszélyezteti százezernyi megbízást teljesítő és megrendelést adó vállalkozás biztonságát, jövőjét.

3. Remélem, hogy a témával összefüggésben, hamarosan kifejti véleményét az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Szövetsége (KISOSZ) is. Mindkét – országosan jegyzett – szervezet elsősorban mikro-és kisvállalkozókat képvisel, és már csak azért sem hallgatnak, mert „néma érdekképviseletnek a kormány sem érti a szavát”.

4. Álláspontom szerint, a versenyszférában érdekelt szakszervezetek sem lehetnek közömbösek a kata-kérdés kapcsán. Érdekeltek abban, hogy százezernyi dolgozó embert érintően, váljék világossá a vállalkozói jogviszony és a munkaviszony közötti különbség, és ennek megfelelően, úgy módosuljon a jogi norma, hogy a színlelt szerződések rendszere egyszer és mindenkorra megszűnjön.

A tervezett kata-korrekció 2021. január 1. napján léphet életbe. Addig tehát van idő, de álláspontom szerint, a meghatározó munkaadói és munkavállalói szervezetek mégsem ülhetnek ölbe tett kézzel. A VOSZ, a KISOSZ, az IPOSZ és a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége – az Adótanácsadók Egyesületével kiegészülve – és a szakszervezeti oldal haladéktalanul kezdeményezze a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívását. A kata-szisztéma változtatásának megtárgyalása teljes mértékben a VKF profiljához tartozik, mivel százezernyi vállalkozó és munkavállaló jogbiztonságát és foglalkoztatását érinti a tervezett módosítás.

Javaslom, hogy a VKF ülésén ne a kormány-kamara duó által készített anyagot véleményezzék (zsűrizzék), hanem a munkaadói és munkavállalói oldal közös elképzelése kerüljön megvitatásra. A két oldal együttes és határozott fellépése azt eredményezheti, hogy a most megismert – alapvetően hibás – kormányzati elképzelés megváltozzon, és olyan módosítás kerüljön elfogadásra, amely jól szolgálja a munkavállalók valamint a vállalkozók érdekeit, és garantálja a jogkövető magatartás érvényesülését.