Dózsa népe kushad

Lovász Péter 2019. augusztus 23. 06:08 2019. aug. 23. 06:08

Mit tud felhozni mentségére, aki évek óta a a választási helyiség közelében sem járt, s októberben sem teszi be oda a lábát? Szidja ugyan a rendszert, undorodik az Orbán alfeléből előbújó, haszonleső „nagyvállalkozóktól“, a hivatalos szóvivőknek egyetlen szavát sem hiszi el, de szavazni nem megy. Azt mondja: engem már annyian, annyiszor, annyiféleképp becsaptak, hogy azt sem hiszem el, amit kérdeznek.

Igaza van. És nincs igaza. Önkormányzati választásokon a szavazásra jogosultaknak rendszerint  nagyjából a fele megy el, a legutóbbi kettőn alig többen 46 százaléknál, előtte többen, 54 százaléknyian. Vagyis él országunkban egy amolyan választói kemény mag, amely ha esik, ha fúj, soha nem megy el szavazni. Nem hisz a demokrácia erejében vagy csak nem tud róla semmit, esetleg egy helyi Döbrögi azt mondja neki: jobb, ha inkább otthon marad, a választás nem az ő dolga. Nem hisz abban, hogy saját sorsán is változtathat azzal a kis x-szel, azzal a vacak kis papírfecnivel, amit egy címeres dobozba dobhat.

Mindegy, hogy az állítólag érte dolgozó kormány és önkormányzat kisemmizte, elvette például trafikját, évek óta használt földjét, közmunkásként éhbérért dolgoztatja,  közalkalmazottként nem emeli fizetését, de törvényben rögzíti, hogy robotra kötelezhető. Mindegy, hogy elsinkófálják a közpénzeket, az neki nem fáj. Ha látja, hogy a piacon minden drágul, azt mondja: mit tehetünk? Ha látja, hogy a jövedelmének, nyugdíjának, járadékának értéke fokozatosan csökken, széttárja a karját, azt mondja: ilyen a világ, sajnos ez már csak így van. S nem látja az összefüggést saját távolmaradása és szegénysége között.

A legszegényebbekkel éppen azért nem törődik a Fidesz, mert úgysem mennek el szavazni. Figyelmet érdemlő tény ez, hogy a választásokon a távol maradók aránya Magyarországon mindig legalább 35-40 százalék

.Dózsa népe kushad. S ha éppen mégis szavaz, jobbára megnyomorítóira szavaz. Így lesz a csaló választási rendszer révén a kisebbségben levő Fidesz győztes a választásokon. Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester vélekedése szerint „A legborzasztóbb az, hogy ott, ahol a kormányokon átívelő szegénységben és egyre nagyobb szegénységben élnek emberek, ahol egyébként civil szervezetek segítenek a felszínen maradni, mégis a Fidesz nyer a választásokon. Itt nem is a kormánypárt a legnagyobb ellenfél, hanem a kiszolgáltatottság és az alattvalói mentalitás, vagyis az a paradoxon, hogy éppen azoknak kellene lázadniuk, akik helyzetüknél fogva erre a legkevésbé képesek....Nagyon fontos, hogy minél több helyen győzzön ősszel az ellenzék. Ez szabad levegőt teremthet, és elhitetheti, hogy leváltható ez a gyalázatos rendszer.“

És most? Adyval szólva:

Vagy láng csap az ódon, vad vármegye-házra,
Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva.

Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek,
Vagy marad régiben a bús, magyar élet.

A népnek joga van ahhoz, hogy elégedetlenségét kifejezze. Az ókori Rómában a nép a Forumon hangoskodott, s erőteljes kiabálással adta tudtára a hatalmasoknak, hogy nem tetszik neki, amit művelnek. Ezt nevezték akkoron a jus murmurandi-nak, a morgás jogának. A római nép nagyon hatásosan képes volt morogni. Néha szenátorok, sőt császárok bánták a morgolódást. Ez a jog a modern korban is él, tüntetések, sztrájkok, tiltakozó megmozdulások adnak formát a jus murmurandi-nak. De leginkább a választásokon lehet kifejezni a nép elégedetlenségét, s erre most bőségesen van ok.

De ha nem megyünk el szavazni, a szomszéd voksa kettőt ér. A jelöltek sorában első  helyezett (gyakran fideszes) ebben az eszement választási rendszerben egyébként is előnyt élvez, ha pedig a most már végre egyetlen komoly ellenlábasának hívei meg sem jelennek a szavazóhelyiségben, nem lesz mód arra, hogy a demokrácia visszalopakodjon országunkba. Pedig az összefüggések egyszerűek.

Demokrácia hiányában a főként uniós támogatásból táplálkozó gazdasági növekedés előnyeiből csak kevesek részesülnek, mert nincs tisztesség az elosztásban. Demokrácia nélkül nem jut elég pénz a közszolgáltatásokra, vagyis oktatásra, egészségügyre, szociális védelemre, gyermekgondozásra. Csak a kivételezettek örvendhetnek kivételes ellátásnak. A jog nem véd, hanem fenyeget mindekit, aki ellentmond. A közszolgálati sajtó nem tájékoztat, hanem a kormányt és a Fideszt  propagálja. Ők állíthatnak bármit, alig van nyilvános ellenvélemény, mert az ellenzéki sajtó elől elszívják a levegőt, a közszolgálatinak csúfolt médiumokban pedig ellenzéki politikus nem kap teret.

S ez addig lesz így, ameddig nagy sokaság távol marad az urnáktól, mert a Fidesz túlhatalma és a választás jogsértő lebonyolítása valószínűleg rendre hoz annyi formális többséget a kormánypártnak, amellyel megnyerheti a választást.

A megoldás első lépése: akinek nem tetszik a rendszer, az menjen el szavazni!